Anti SA

Artykuły - Anti SA (229)

 • Nowy operator systemu ESPI

  Raport bieżący nr 4/2013Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zgodnie z § 16 pkt. 5 Regulaminu Korzystania z Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji ESPI Zarząd ANTI S.A. informuje, że nowym operatorem systemu ESPI został Pan Rafał Pietrzak.Rafał Pietrzak - Prezes Zarządu
 • Rejestracja przez Sąd zmian w Statucie Spółki ANTI S.A.

  Raport bieżący nr 72/2012Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Emitenta działając w trybie art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. nr 184, poz. 1539), niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarcz
 • Zawarcie umowy przedwstępnej dot. zamiany obligacji na akcje

  Raport bieżący nr 66/2012Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe W związku z otrzymaniem w dniu dzisiejszym przez Zarząd ANTI S.A. zawiadomienia od Veyron Sp.z o.o. na podstawie postanowień zawartej przez ANTI S.A. oraz Veyron Sp.z o.o. umowy z dnia 17.07.2012 roku na obsługę restrukturyzacji zadłużenia ANTI S.A., Spółka na podstawie Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe informuje, iż w dniu wczorajszym Veyron sp
 • Zawarcie umowy przedwstępnej dot. zamiany wierzytelności na akcje

  Raport bieżący nr 65/2012Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe W związku z otrzymaniem w dniu dzisiejszym przez Zarząd ANTI S.A. zawiadomienia od Veyron Sp.z o.o. na podstawie postanowień zawartej przez ANTI S.A. oraz Veyron Sp.z o.o. umowy z dnia 17.07.2012 roku na obsługę restrukturyzacji zadłużenia ANTI S.A., Spółka na podstawie Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe informuje, iż w dniu wczorajszym Veyron sp
 • Zawarcie umowy przedwstępnej dot. zamiany obligacji na akcje

  Raport bieżący nr 64/2012Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe W związku z otrzymaniem w dniu dzisiejszym przez Zarząd ANTI S.A. zawiadomienia od Veyron Sp.z o.o. na podstawie postanowień zawartej przez ANTI S.A. oraz Veyron Sp.z o.o. umowy z dnia 17.07.2012 roku na obsługę restrukturyzacji zadłużenia ANTI S.A., Spółka na podstawie Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe informuje, iż w dniu dzisiejszym Veyron sp
 • Zawarcie umowy przedwstępnej dot. zamiany obligacji na akcje

  Raport bieżący nr 62/2012Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe W związku z otrzymaniem w dniu dzisiejszym przez Zarząd ANTI S.A. zawiadomienia od Veyron Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie na podstawie postanowień zawartej przez ANTI S.A. oraz Veyron sp. z o.o. umowy z dnia 17 lipca 2012 roku na obsługę restrukturyzacji zadłużenia ANTI S.A., Spółka na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe - informuje, iż
 • Emisja obligacji PGNiG SA w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG

  Raport bieżący nr 109/2012Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA ("PGNiG") informuje o nabyciu przez podmioty zależne papierów wartościowych wyemitowanych przez PGNiG. W dniu 17 lipca 2012 roku PGNiG wyemitował obligacje ("Obligacje") w ramach Programu Emisji Obligacji Krótkoterminowych z dnia 1 grudnia 2010 roku ("Program"). Łączna wartość nominalna Obligacji
 • Zawarcie znaczącej umowy

  Raport bieżący nr 60/2012Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd ANTI S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka zawarła z Veyron Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie umowę dotyczącą obsługi restrukturyzacji zadłużenia ANTI S.A. Umowa przewiduje, że Veyron sp. z o.o. będzie reprezentowała ANTI S.A. w rozmowach z wierzycielami dotyczących ustalenia zasad obsługi długu ANTI S.A., w tym w szczególności, ale nie wyłącznie, w zakresie zasad wy
 • Zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 Ustawy o ofercie

  Raport bieżący nr 59/2012Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Zarząd ANTI S.A. informuje o otrzymaniu w dniu wczorajszym, tj. 16.07.2012 od obywatela Kataru, Szejka Nasser bin Abdulrahman Al-Thani, działającego we własnym imieniu na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 oraz art. 69 ust. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2005 roku - o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach
 • Odwołanie operatora systemu ESPI

  Raport bieżący nr 58/2012Podstawa prawna: Inne uregulowania Zarząd ANTI S.A. z siedzibą w Wysokiej informuje, iż z dniem 15 lipca 2012 z dostępu do systemu ESPI wyłączona została Pani Jolanta Musiałek-Janicka. Podstawa prawna: Rozp. MF z dnia 13.02.2006r. w sprawie środków i warunków technicznych służących do przekazywania niektórych informacji przez podmioty nadzorowane przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd ( § 3 ust.2) oraz Regulamin Korzystania z Elektronicznego Systemu Prze