Nowe Technologie - Anglia

Artykuły - Anglia (2)

  • Anglia - zmiana ustawy?

    Angielska organizacja APIG (All Party Parliamentary Internet Group) zamierza lobbować na rzecz zmian w przestarzałej - zdaniem jej członków - ustawie o nazwie Computer Misuse Act (CMA) z roku 1990. Proponowane zmiany mają dotyczyć m.in.:
  • Teraz Japonia i Anglia

    Po obniżce cen za połączenia telefoniczne w Niemczech - być może przyjdzie czas na Wielką Brytanię. Sekretarz Stanu Gordon Brown stwierdził, że opłaty za Internet powinny być obniżone - co najmniej do cen obowiązujących w USA.