Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Artykuły - Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (165)

 • Dziś pierwsze wypłaty zaliczek dopłat bezpośrednich

  Dziś pierwsze wypłaty zaliczek dopłat bezpośrednich

  Od dziś Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypłaca zaliczki płatności bezpośrednich za 2018 rok. Do rolników trafi 70 procent kwoty należnej dopłaty.
 • Rolnicy poszkodowani przez suszę mogą ubiegać się o pomoc do 31 października. Pierwsze gospodarstwa już otrzymały rekompensaty

  Rolnicy poszkodowani przez suszę mogą ubiegać się o pomoc do 31 października. Pierwsze gospodarstwa już otrzymały rekompensaty

  Jeszcze do końca miesiąca rolnicy poszkodowani przez suszę mogą składać wnioski o pomoc finansową w powiatowych biurach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. O wsparcie mogą ubiegać się gospodarstwa, w których szkody objęły 70 proc. upraw i więcej, ale także te, w których straty wyniosły 30-70 proc. Do tej pory wpłynęło już ponad 106 tys. wniosków, a pierwsze gospodarstwa już otrzymały rekompensaty. Na pomoc dla poszkodowanych rolników rząd przeznaczył w sumie 1,5 mld zł.
 • Rząd idzie na odsiecz rolnikom i producentom

  Rząd idzie na odsiecz rolnikom i producentom

  Podczas dzisiejszego posiedzenia rząd zaakceptował projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi. Przyjęto również uchwałę w sprawie programu pomocy dla gospodarstw rolnych i rybackich, w których powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2018 r. suszy lub powodzi wraz z rozporządzeniem zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
 • Rolnictwo: Wnioski o dopłaty jeszcze tylko dziś

  Rolnictwo: Wnioski o dopłaty jeszcze tylko dziś

  Dziś ostatni dzień na złożenie wniosków o tegoroczne dopłaty bezpośrednie. Rolnicy, którzy nie wysłali jeszcze niezbędnych dokumentów, mogą to zrobić przez internet. Mogą także odwiedzić najbliższy oddział Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i tam skorzystać z pomocy.
 • Będą ułatwienia w rejestracji zwierząt gospodarskich

  Będą ułatwienia w rejestracji zwierząt gospodarskich

  Zmniejszenie obciążeń administracyjnych dla posiadaczy zwierząt gospodarskich zakłada projekt nowelizacji ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt opracowany przez ministerstwo rolnictwa.
 • Zawarcie ugody z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

  Raport bieżący nr 6/2018Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.W nawiązaniu do raportu bieżącego nr RB-4-2014 z dnia 19 maja 2014 roku (dotyczącego otrzymania noty księgowej od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (dalej: "ARiMR") obejmującej karę umowną w wysokości 32 455 497,28 zł (słownie: trzydzieści dwa miliony czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt siedem złotych 28/100) w związku z realizacją przez Co
 • Ostatni dzień składania oświadczeń w sprawie dopłat bezpośrednich

  Ostatni dzień składania oświadczeń w sprawie dopłat bezpośrednich

  Środa 14 marca jest ostatnim dniem składania oświadczeń w sprawie dopłat bezpośrednich za 2017 r. Do poniedziałku rolnicy złożyli do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 212 tys. oświadczeń.
 • ARiMR przypomina rolnikom o obowiązku spisu zwierząt gospodarskich

  ARiMR przypomina rolnikom o obowiązku spisu zwierząt gospodarskich

  Do końca roku rolnicy mają czas na dokonanie spisu bydła, trzody chlewnej, owiec i kóz - przypomina Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Za niedokonanie spisu grozi pomniejszenie dopłat, a nawet kara 500 zł grzywny.
 • ARiMR przyjmuje wnioski o rekompensaty za rezygnację z hodowli świń

  ARiMR przyjmuje wnioski o rekompensaty za rezygnację z hodowli świń

  Rolnicy, którzy zrezygnują z chowu świń na terenach zagrożonych w związku z afrykańskim pomorem świń mogą do 15 września br. złożyć wniosek o rekompensatę z tego tytułu do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
 • Ponad 600 tys. wniosków o dopłaty bezpośrednie

  Ponad 600 tys. wniosków o dopłaty bezpośrednie

  Do 5 maja do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wpłynęło 617 tys. wniosków o dopłaty bezpośrednie. Termin składania dokumentów upływa 15 maja br. - poinformował rzecznik Agencji Łukasz Kubiak.