aaa`

Artykuły - Aaa` (46)

 • Zmiana uchwały o emisji obligacji serii AAA

  Raport bieżący nr 90/2014Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweZarząd Miraculum S.A. ("Spółka”, "Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 105/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku podaje do publicznej wiadomości, że działając na podstawie upoważnienia zawartego w uchwale nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 listopada 2013 roku oraz uzupełnionego w uchwale nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dn
 • Abris kupuje AAA Auto

  Fundusz private equity Abris Capital Partners, zostanie większościowym udziałowcem AAA Auto - największego w Europie Środkowo-Wschodniej dilera używanych samochodów. To druga duża transakcja zakupu spółki przez fundusz w tym roku, po nabyciu firmy kurierskiej w Rumunii.
 • Fitch zmienia perspektywę ratingu USA na stabilną z negatywnej, potwierdza AAA

  Agencja ratingowa Fitch Ratings zmieniła perspektywę ratingu USA do stabilnej z negatywnej - podała agencja w komunikacie.
 • Zmiana warunków emisji obligacji serii AAA

  Raport bieżący nr 12/2014Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweMiraculum S.A. ("Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 105/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie emisji obligacji serii AAA, przekazuje informację, że w dniu dzisiejszym tj. 28 lutego 2014 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 22/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie emisji obligacji na okaziciela serii AAA zamien
 • Przydział obligacji zamiennych serii AAA

  Raport bieżący nr 106/2013Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweZarząd Miraculum S.A. ("Spółka” lub "Emitent”) informuje, że Spółka w dniu dzisiejszym, tj. 30 grudnia 2013 roku dokonała przydziału 4.000 (słownie: czterech tysięcy) sztuk obligacji zamiennych serii AAA o łącznej wartości nominalnej 4.000.000 zł (słownie: czterech milionów złotych), o emisji których Spółka informowała raportem bieżącym nr 105/2013 (&
 • Emisja obligacji zamiennych serii AAA

  Raport bieżący nr 105/2013Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweZarząd Miraculum S.A. ("Spółka” lub "Emitent”) przekazuje informację o podjęciu w dniu dzisiejszym tj. 30 grudnia 2013 r. uchwały w sprawie emisji obligacji serii AAA zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii O ("Obligacje"), w trybie oferty niepublicznej, o łącznej wartości do 4.000.000 zł. Emisja obligacji zamiennych przeprowadzona zo
 • Fitch rozważa obniżenie ratingu USA

  Fitch rozważa obniżenie ratingu USA

  Agencja ratingowa Fitch zakomunikowała we wtorek, że rozważa możliwość obniżenia ratingu USA z poziomu AAA ze względu na rozgrywki polityczne w Waszyngtonie wokół podniesienia pułapu zadłużenia publicznego.
 • Ustalenie warunków emisji obligacji zamiennych serii AAA

  Raport bieżący nr 87/2013Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufneZarząd Miraculum S.A. ("Spółka") przekazuje informację, iż w dniu wczorajszym, tj. 30 września 2013 r., w związku z emisją obligacji ZZ, uzgodnił z Distressed Assets Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, obligatariuszem obligacji serii ZZ, warunki emisji obligacji AAA zamiennych na akcje serii N (dalej: "Obligacje”), którą Spółka zobowiązała
 • Brytyjczycy tracą AAA

  Ostatnio nie brakuje impulsów rynkowych. W piątek tytuł wydarzenia tygodnia w ostatniej chwili skradła agencja Moody's, obniżając rating Wielkiej Brytanii do Aa1. Wcześniej sporo działo się po publikacji minutes, zarówno Banku Anglii, jak i Fed. W tym tygodniu nie będzie nudniej - na wtorek i środę zaplanowane są wystąpienia szefa Fed w Kongresie, a już dziś rynki żyją wyborem nowych szefów Banku Japonii i wynikami wyborów we Włoszech.
 • Moody's obniżył ratingi EMS i EFSF

  Moody's obniżył ratingi EMS i EFSF

  Agencja ratingowa Moody's obniżyła w piątek oceny Europejskiego Mechanizmu Stabilizacyjnego (EMS) i Europejskiego Funduszu Stabilizacji Finansowej (EFSF) o jeden z poziom z AAA do Aa1 z dalszą negatywną oceną. Decyzja została przyjęta z dużym zaskoczeniem.