9 czerwca

Artykuły - 9 czerwca (333)

 • Treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 9 czerwca 2017 roku

  Raport bieżący nr 9/2017Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweZarząd Arctic Paper S.A. w załączeniu przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Arctic Paper S.A., zwołanego na dzień 9 czerwca 2017 r. Podstawa prawna przekazania raportu: Rozporządzenie Ministra Finansów § 38 ust. 1 pkt 2 i 3 z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przeka
 • Wniesienie pozwu o stwierdzenie nieważności uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Netia” S.A. z dnia 9 czerwca 2016 r.

  Raport bieżący nr 98/2016Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweZarząd "Netia” S.A. (dalej: "Spółka” lub "Netia”) informuje, że Sąd Okręgowy w Warszawie XVI Wydział Gospodarczy doręczył Spółce odpis pozwu datowanego na 7 lipca 2016 r. wniesionego przez akcjonariusza Spółki – The SISU Capital Master Fund Limited z siedzibą w Camana Bay (Wielki Kajman, Kajmany) o stwierdzenie, na podstawie art. 425 § 1KSH w zwią
 • Który kierunek na eurodolarze?

  Na wykresie EUR/USD możemy połączyć maksima z 3 maja i 9 czerwca - taka linia została rozbita już 2 - 3 sierpnia, choć od tego czasu zdążyliśmy jeszcze wrócić na moment pod nią. Druga linia - 3 maja i 23 czerwca - jeszcze się broni, a w zasadzie nie była nawet ostatnio przetestowana.
 • Uzupełnienie raportu 10/2016 – Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

  Zarząd spółki EDISON Spółka Akcyjna ("Spółka", „Emitent”) w uzupełnieniu do raportu bieżącego EBI 10/2016 z dnia 9 czerwca 2016 r niniejszym przekazuje życiorys zawodowy Członka Rady Nadzorczej Emitenta - Pana Dominika Lipca, powołanego do pełnienia funkcji przez ZWZA Spółki w dniu 08 czerwca 2016 roku. Jednocześnie Zarząd Spółki wskazuje, iż wypełniając zasadę 16a zbioru zasad „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect” informuje o naruszeniu przez Spółkę obowiązku informacyj
 • Uzupełnienie raportu 10/2016 – Zmiany w składzie Rady Nadzorczej wraz z informacją zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek notowanych na NewConnect.

  Zarząd spółki EDISON Spółka Akcyjna ("Spółka", „Emitent”) w uzupełnieniu do raportu bieżącego EBI 10/2016 z dnia 9 czerwca 2016 r., zgodnie z §3 ust. 2 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, niniejszym przekazuje życiorys zawodowy Członka Rady Nadzorczej Emitenta Pana Michała Biskupa, powołanego do pełnienia funkcji przez ZWZA Spółki w dniu 08 czerwca 2016 roku. Emitent jednocześnie informuje, iż życiorys drugiego z członków Rady Nadzorczej, o którym mowa w rap
 • Korekta Raportu Nr 8 z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie powołania nowego członka zarządu

  Raport bieżący nr 8/2016Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweZarząd Skyline Investment S.A. (Spółka) informuje, że do raportu bieżącego Nr 8/2016 opublikowanym w dniu 9 czerwca 2016 r. nie dołączono wszystkich wymaganych na podstawie § 5 ust 1 pkt 22) oraz § 28 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych informacji, powołując się jedynie na wcześniejsze publikacje danych o Panu Przemysławie Gadomskim powołanym do Zarz
 • STARHEDGE S.A. - uzupełnienie porządku obrad ZWZA zwołanego na dzień 30 czerwca 2016 roku

  Raport bieżący nr 18/2016Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweW związku z otrzymaniem w dniu 9 czerwca 2015 roku żądania akcjonariusza STAR HEDGE CAPITAL LTD z siedzibą Stockton on Tees, CLEVELAND, TS18 3NA, Wielka Brytania, w sprawie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2016 roku punktów porządku obrad w brzmieniu przedstawionym rb ESPI nr 17/2016 Zarząd STARHEDGE S.A. ("
 • Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza spółki

  Raport bieżący nr 3/2016Podstawa Prawna: Inne uregulowania Zarząd EastSideCapital S.A. informuje, iż w dniu 9 czerwca 2016 roku otrzymał żądanie akcjonariusza EBC Solicitors S.A., działającego na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych, reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Emitenta, dotyczące umieszczenia w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2016 roku następujących spraw: 1. Podjęcie
 • Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza

  Zarząd EastSideCapital S.A. informuje, iż w dniu 9 czerwca 2016 roku otrzymał żądanie akcjonariusza EBC Solicitors S.A., działającego na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych, reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Emitenta, dotyczące umieszczenia w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2016 roku następujących spraw: 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki, 2. Po
 • Haitong Bank rekomenduje Globe Trade Centre

  Analitycy Haitong Bank 9 czerwca br. wydali rekomendacje dla następujących spółek z sektora deweloperskiego: Globe Trade Centre - Haitong Bank podtrzymuje rekomendację KUPUJ dla Globe Trade Centre i podnosi cenę docelową akcji o 18 proc., do kwoty 8,09 PLN.