10 grudnia

Artykuły - 10 grudnia (290)

 • SMT jedynym właścicielem spółki Albatros

  SMT SA nabył 199 698 akcji spółki iAlbatros od cypryjskich spółek Onemaker oraz MKIA. Grupa Kapitałowa posiada pakiet 100 proc. udziałów najbardziej dynamicznie rozwijającej się spółki w swoim portfolio.
 • 10 grudnia 2015: Fakty dnia

  10 grudnia 2015: Fakty dnia

  Wizyta Davida Camerona w Polsce, asysta wojskowa na miesięcznicach smoleńskich, pozew Komisji Europejskiej względem Polski - sprawdź z Interią, co ważnego wydarzyło się dzisiaj w kraju i na świecie.
 • Zawarcie istotnej umowy z PKN Orlen S.A. w zakresie zagospodarowania odpadów stałych

  Zarząd Spółki Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 10 grudnia 2015 r. powziął informację o zawarciu istotnej umowy z dnia 4 grudnia 2015 r. pomiędzy Emitentem a Polskim Koncernem Naftowym Orlen S.A. z siedzibą w Płocku, której przedmiotem jest transport i zagospodarowanie stałych odpadów z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych („Umowa”). Powzięcie informacji przez Zarząd Emitenta o zawarciu Umowy nastąpiło na skutek złożenia w dniu 10 grudnia
 • Postanowienie sądu w zakresie oddalenia wniosków o upadłość Invico

  Zarząd Invico Spółka Akcyjna w Tarnowskich Górach informuje, że w dniu 10 grudnia 2015 roku otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego w Gliwicach XII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych z dnia 2 grudnia 2015r., zgodnie z którym po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku wierzycieli firmy Veroni oraz firmy Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Mavilex” oraz wniosku dłużnika Invico Spółka Akcyjna o ogłoszenie upadłości postanawia: 1. oddalić wnioski; 2. ust
 • Zamiana akcji imiennych na akcji na okaziciela

  Raport bieżący nr 32/2015Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweUchwałą z dnia 10 grudnia 2015 r. Zarząd Spółki Skarbiec Holding S.A. ("Spółka”), w związku z wnioskami akcjonariuszy posiadających łącznie 101 833 akcji imiennych Spółki serii B transzy B 1 o numerach B1 000 000 001 – 000 000 329,B 1 000 000 330 – 000 001 974,B 1 000 001 975 – 000 002 961,B 1 000 002 962 – 000 022 496,B 1 000 022 497 – 000 036 369,B 1 000
 • Nabycie akcji własnych

  Zarząd Spółki ABS Investment SA z siedzibą w Bielsku-Białej informuje, iż w dniu 10 grudnia 2015 r. dokonał nabycia akcji własnych w ramach realizacji programu skupu akcji własnych. W związku z powyższym, w dniu 10 grudnia 2015 r., w transakcjach sesyjnych na rynku NewConnect, Zarząd nabył 1.966 akcji Spółki po średniej cenie 1,86 zł za akcję. Nabyte akcje stanowią około 0,025% kapitału zakładowego Spółki i dają prawo do 1.966 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi około 0
 • Rezygnacja Członka Zarządu

  Zarząd INVESTEKO S.A. informuje, że dnia 10 grudnia 2015 roku Pan Piotr Góral zrezygnował z pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki bez podania przyczyny, ze skutkiem na koniec dnia 15 grudnia 2015 roku. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect". Osoby reprezentujące spółkę:Arkadiusz Primus - Prezes Z
 • Dariusz Krzewina tymczasowym p.o. prezesa PZU

  Dariusz Krzewina tymczasowym p.o. prezesa PZU

  Rada nadzorcza PZU powierzyła Dariuszowi Krzewinie pełnienie obowiązków prezesa spółki od 10 grudnia do czasu powołania kolejnego prezesa - poinformował ubezpieczyciel w komunikacie. Krzewina zastąpi na stanowisku Andrzeja Klesyka, który złożył we wtorek rezygnację z pełnienia tej funkcji.
 • Zmiana porządku obrad NWZA zwołanego na dzień 10 grudnia 2015 roku w związku z żądaniem umieszczenia spraw w porządku obrad

  Raport bieżący nr 37/2015Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweZarząd SMS Kredyt Holding S.A. ("Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 36/2015 z dnia 12.11.2015 roku w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 10 grudnia 2015 roku ("NWZA”) informuje, że stosownie do informacji zawartej w ogłoszeniu o zwołaniu NWZA oraz na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych
 • Zmiana porządku obrad NWZA zwołanego na dzień 10 grudnia 2015 roku w związku z żądaniem umieszczenia spraw w porządku obrad

  Zarząd SMS Kredyt Holding S.A. ("Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 89/2015 z dnia 12.11.2015 roku w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 10 grudnia 2015 roku („NWZA”) informuje, że stosownie do informacji zawartej w ogłoszeniu o zwołaniu NWZA oraz na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych w dniu 17 listopada 2015 r. wpłynęło do Spółki żądanie od uprawnionego akcjonariusza umieszczenia w porządku obrad NWZA punktu dotyczącego po