VAT na samochody

Artykuły - VAT na samochody (2)

 • Amortyzacja oraz sprzedaż samochodu osobowego o wartości przekraczającej 20 000 euro

  Amortyzacja oraz sprzedaż samochodu osobowego o wartości przekraczającej 20 000 euro

  Spółka z o.o. amortyzuje samochód osobowy o wartości początkowej przekraczającej 20.000 euro. Jak należy naliczać odpisy amortyzacyjne, uwzględniając kwoty zaliczane do kosztów podatkowych? Czy w momencie zbycia takiego pojazdu kosztem uzyskania przychodu może być niezamortyzowana wartość początkowa, również w części przekraczającej 20.000 euro?
 • Czy będzie VAT przy przekazaniu samochodu po wykupie z leasingu na cele prywatne?

  Czy będzie VAT przy przekazaniu samochodu po wykupie z leasingu na cele prywatne?

  Przedsiębiorca, który wykorzystuje w działalności leasingowany samochód, po zakończeniu umowy ma prawo odkupić auto. Czasem dokonuje wykupu i przeznacza auto na potrzeby własne. I wtedy pojawia się pytanie, czy wiąże się to z podatkiem VAT?
 • VAT przy nieodpłatnym używaniu samochodów firmowych

  VAT przy nieodpłatnym używaniu samochodów firmowych

  W przypadku gdy podatnik udostępnia nieodpłatnie swoim pracownikom należące do jego przedsiębiorstwa samochody, mamy generalnie do czynienia z nieodpłatnym świadczeniem usług, które podlega opodatkowaniu VAT. Jednak nie każde udostępnienie na cele prywatne samochodów firmowych będzie się wiązało z obowiązkiem odprowadzenia podatku należnego.
 • Zaniżona wartość sprzedawanego towaru

  Zaniżona wartość sprzedawanego towaru

  Jeżeli podatnik zaniży kwotę należną wykazaną w fakturze, to VAT powinien zapłacić od wartości, za jaką faktycznie sprzedał towar/usługę.
 • Prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu dla celów VAT

  Prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu dla celów VAT

  Podatnik używający pojazdu samochodowego wyłącznie na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, aby mógł odliczać całą kwotę VAT od wydatków związanych z tym pojazdem, zobowiązany jest co do zasady do prowadzenia ewidencji jego przebiegu. Ewidencję tę prowadzi się przez cały okres, kiedy podatnik wykorzystuje pojazd wyłącznie na potrzeby firmy. Ustawodawca bardzo szczegółowo wskazał co ewidencja ta powinna zawierać.
 • Odliczanie VAT od zakupów "opłaconych" kartą paliwową

  Odliczanie VAT od zakupów "opłaconych" kartą paliwową

  Podatnicy chcąc uprościć rozliczanie zakupu paliwa do samochodów używanych w działalności gospodarczej często korzystają z kart paliwowych. Karty te uprawniają do bezgotówkowego zakupu paliwa oraz innych towarów czy usług na stacjach danego koncernu paliwowego. Emitent karty otrzymuje faktury od stacji paliw i na tej podstawie wystawia np. na koniec miesiąca swojemu klientowi fakturę zbiorczą za zakup paliwa (oraz innych towarów lub usług) w tym okresie. Pojawiają się w tym przypadku wątpliwości czy z takiej faktury podatnik kupujący paliwo (czy inne towary bądź usługi) ma prawo do odliczenia VAT.
 • Jak odliczać VAT od samochodu wynajmowanego okazjonalnie?

  Jak odliczać VAT od samochodu wynajmowanego okazjonalnie?

  Spółka wynajmuje okazjonalnie (raz lub dwa razy - maksymalnie na okres dwóch dni w miesiącu) dla celów prowadzonej działalności gospodarczej samochody osobowe. Samochody te są wynajmowane z różnych wypożyczalni. Czy spółka może odliczać VAT z faktur wystawianych przez wypożyczalnie, faktur za zakup paliwa i opłat za przejazd autostradą? Czy spółka jest zobowiązana dla ww. samochodów prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu i ujmować w niej kwity autostradowe?
 • Spółka pyta, czy polskie przepisy o VAT są zgodne z prawem unijnym

  Spółka pyta, czy polskie przepisy o VAT są zgodne z prawem unijnym

  Przedsiębiorcom coraz bardziej doskwiera obowiązujący do połowy tego roku zakaz odliczania VAT przy zakupie paliwa od samochodów wykorzystywanych nie tylko w działalności gospodarczej.
 • Zwrot kosztów używania przez pracownika prywatnego auta

  Zwrot kosztów używania przez pracownika prywatnego auta

  Pracodawcy często dokonują pracownikom zwrotu kosztów używania przez nich prywatnych samochodów do celów służbowych. Prywatne samochody pracowników wykorzystywane są zarówno do jazd lokalnych, jak i zamiejscowych, np. podczas podróży służbowej. Dokonany przez pracodawcę zwrot kosztów niesie za sobą określone skutki podatkowe zarówno dla pracownika - w zakresie powstania i opodatkowania przychodu ze stosunku pracy, jak i pracodawcy - w zakresie kosztów uzyskania przychodów.
 • Od stycznia prostsze zasady rozliczania samochodów

  Od stycznia prostsze zasady rozliczania samochodów

  Od stycznia rozliczanie korzystania z auta służbowego do celów prywatnych stanie się prostsze, bo będzie opodatkowane ryczałtem. Miesięczna kwota podatku będzie uzależniona od pojemności silnika. Problematyczna pozostanie jednak kwestia rozliczania paliwa.

Filmy - VAT na samochody (1)

 • Rząd chce ograniczyć możliwości odliczania VAT od samochodów

  Inicjatywa rządu jest korzystna dla budżetu i niekorzystna dla podatników. Pytanie brzmi, czy Polska do końca roku uzyska decyzję derogacyjną od Rady UE. Jest wysokie prawdopodobieństwo, że tej decyzji nie będzie. Ona pozwoliłaby na kontynuowanie ograniczenia w prawie odliczenia VAT, zarówno przy nabyciu i leasingu samochodów, jak i paliwa – mówi Agencji Informacyjnej Newseria Jerzy Martini, partner w Kancelarii Martini i Wspólnicy.