VAT na samochody

Artykuły - VAT na samochody (2)

 • Odliczanie VAT od zakupów "opłaconych" kartą paliwową

  Odliczanie VAT od zakupów "opłaconych" kartą paliwową

  Podatnicy chcąc uprościć rozliczanie zakupu paliwa do samochodów używanych w działalności gospodarczej często korzystają z kart paliwowych. Karty te uprawniają do bezgotówkowego zakupu paliwa oraz innych towarów czy usług na stacjach danego koncernu paliwowego. Emitent karty otrzymuje faktury od stacji paliw i na tej podstawie wystawia np. na koniec miesiąca swojemu klientowi fakturę zbiorczą za zakup paliwa (oraz innych towarów lub usług) w tym okresie. Pojawiają się w tym przypadku wątpliwości czy z takiej faktury podatnik kupujący paliwo (czy inne towary bądź usługi) ma prawo do odliczenia VAT.
 • Jak odliczać VAT od samochodu wynajmowanego okazjonalnie?

  Jak odliczać VAT od samochodu wynajmowanego okazjonalnie?

  Spółka wynajmuje okazjonalnie (raz lub dwa razy - maksymalnie na okres dwóch dni w miesiącu) dla celów prowadzonej działalności gospodarczej samochody osobowe. Samochody te są wynajmowane z różnych wypożyczalni. Czy spółka może odliczać VAT z faktur wystawianych przez wypożyczalnie, faktur za zakup paliwa i opłat za przejazd autostradą? Czy spółka jest zobowiązana dla ww. samochodów prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu i ujmować w niej kwity autostradowe?
 • Spółka pyta, czy polskie przepisy o VAT są zgodne z prawem unijnym

  Spółka pyta, czy polskie przepisy o VAT są zgodne z prawem unijnym

  Przedsiębiorcom coraz bardziej doskwiera obowiązujący do połowy tego roku zakaz odliczania VAT przy zakupie paliwa od samochodów wykorzystywanych nie tylko w działalności gospodarczej.
 • Zwrot kosztów używania przez pracownika prywatnego auta

  Zwrot kosztów używania przez pracownika prywatnego auta

  Pracodawcy często dokonują pracownikom zwrotu kosztów używania przez nich prywatnych samochodów do celów służbowych. Prywatne samochody pracowników wykorzystywane są zarówno do jazd lokalnych, jak i zamiejscowych, np. podczas podróży służbowej. Dokonany przez pracodawcę zwrot kosztów niesie za sobą określone skutki podatkowe zarówno dla pracownika - w zakresie powstania i opodatkowania przychodu ze stosunku pracy, jak i pracodawcy - w zakresie kosztów uzyskania przychodów.
 • Od stycznia prostsze zasady rozliczania samochodów

  Od stycznia prostsze zasady rozliczania samochodów

  Od stycznia rozliczanie korzystania z auta służbowego do celów prywatnych stanie się prostsze, bo będzie opodatkowane ryczałtem. Miesięczna kwota podatku będzie uzależniona od pojemności silnika. Problematyczna pozostanie jednak kwestia rozliczania paliwa.
 • Lewiatan chce zmian w przepisach o podróżach służbowych

  Lewiatan chce zmian w przepisach o podróżach służbowych

  Pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy lub poza stałym miejscem pracy, a także w dodatkowym miejscu pracy powinny przysługiwać należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową - uważa Konfederacja Lewiatan.
 • Wartość świadczenia za używanie służbowych samochodów do celów prywatnych

  Wartość świadczenia za używanie służbowych samochodów do celów prywatnych

  Na posiedzeniu w dniu 7 listopada 2014 r. Sejm uchwalił ustawę o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej. Ustalono wartość świadczeń za używanie służbowych samochodów do celów prywatnych.
 • Odliczenie VAT przy zakupie samochodu osobowego

  Odliczenie VAT przy zakupie samochodu osobowego

  Obecnie od wydatków związanych z używaniem samochodów osobowych można zasadniczo odliczać 50 proc. kwoty VAT wykazanej w fakturze. Tylko w przypadku, gdy samochód wykorzystywany jest wyłącznie do opodatkowanej działalności gospodarczej, przysługuje pełne odliczenie VAT. Przy czym, aby można było odliczyć 100 proc. VAT, muszą być spełnione dodatkowe warunki.
 • Będą nowe zasady opodatkowania aut służbowych wykorzystanych do celów prywatnych

  Będą nowe zasady opodatkowania aut służbowych wykorzystanych do celów prywatnych

  Od przyszłego roku użytkowanie służbowych samochodów do celów prywatnych będzie prawdopodobnie opodatkowane ryczałtem. Każdy pracownik zapłaci od 45 zł do stu kilkudziesięciu złotych miesięcznie.
 • VAT przy używaniu firmowych osobówek do celów prywatnych

  Podatnicy używając do działalności gospodarczej samochody osobowe często decydują się na ich wykorzystywanie do celów prywatnych. Nieodpłatne użycie towarów należących do firmy do celów z nią niezwiązanych generalnie podlega opodatkowaniu VAT. W przypadku użycia firmowego samochodu do celów prywatnych obowiązek naliczenia VAT, co do zasady, zależy od tego, w jakiej wysokości odliczono VAT przy jego nabyciu.

Filmy - VAT na samochody (1)

 • Rząd chce ograniczyć możliwości odliczania VAT od samochodów

  Inicjatywa rządu jest korzystna dla budżetu i niekorzystna dla podatników. Pytanie brzmi, czy Polska do końca roku uzyska decyzję derogacyjną od Rady UE. Jest wysokie prawdopodobieństwo, że tej decyzji nie będzie. Ona pozwoliłaby na kontynuowanie ograniczenia w prawie odliczenia VAT, zarówno przy nabyciu i leasingu samochodów, jak i paliwa – mówi Agencji Informacyjnej Newseria Jerzy Martini, partner w Kancelarii Martini i Wspólnicy.