menway - życiorys

Artykuły - życiorys (1)

  • Życiorys Helenki

    Urodziła się w Krakowie, na Kazimierzu, na ulicy Szerokiej 14. Jej tata najpierw handlował naftą (ul. Józefa 13), a następnie trudnił się skupem jaj. Helenka, najstarsza z rodzeństwa, pobierała nauki w VI Szkole Ludowej, pomagając równocześnie ojcu w geszeftach, ściślej: geszefcikach, bo interes szedł tak podle, że pan Herzli Naftali poważnie myślał nad powrotem do rodzinnej Dębicy.