zwrot VAT

Artykuły - Zwrot VAT (122)

 • Czekasz zbyt długo na zwrot VAT? Masz szansę na odszkodowanie

  Czekasz zbyt długo na zwrot VAT? Masz szansę na odszkodowanie

  W 2019 r. o cztery dni wydłużył się średni czas oczekiwania na zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym. Ci, co czekają bardzo długo, mają szansę na odszkodowanie od Skarbu Państwa.
 • Resort finansów szykuje kolejne zmiany w VAT

  Resort finansów szykuje kolejne zmiany w VAT

  SLIM VAT to kolejny pakiet zmian, które zaproponuje MF. Uproszczone mają zostać procedury w fakturowaniu, eksporcie i kursach walut. Wzrosnąć ma też limit na prezenty o małej wartości. Kwoty dla jednorazowych prezentów o małej wartości wzrośnie z 10 do 20 zł.
 • Branża elektromobilności apeluje o zwolnienie z VAT samochodów elektrycznych

  Branża elektromobilności apeluje o zwolnienie z VAT samochodów elektrycznych

  Branża apeluje o zwolnienie z VAT samochodów https://biznes.interia.pl/gospodarka/news-branza-elektromobilnosci-apeluje-o-zwolnienie-z-vat-samochod,nId,4519628
 • Organ przedłużał firmie termin zwrotu VAT, bo pisał uzasadnienie

  Organ przedłużał firmie termin zwrotu VAT, bo pisał uzasadnienie

  Po trzech latach kontroli podatkowej organ skarbowy zamiast zwrócić firmie należną jej kwotę VAT wszczął wobec niej postępowanie podatkowe. Uznał, że skoro firma nabywała towary od dostawcy, którego dostawcy byli oszustami, to i ona sama musi być oszustem. W braku jednak jakichkolwiek konkretnych ustaleń co do podstaw tego stanowiska organ przedłużył firmie termin zwrotu VAT o kolejne miesiące, m.in. po to, by mieć czas na pisanie uzasadnienia.
 • Zasady zwrotu VAT w terminie przyspieszonym

  Zasady zwrotu VAT w terminie przyspieszonym

  Nadwyżkę VAT występującą w danym okresie rozliczeniowym podatnik ma prawo przenieść do rozliczenia w następnym okresie rozliczeniowym lub zażądać jej zwrotu. Zwrot ten, co do zasady, następuje w terminie 60 dni od dnia złożenia deklaracji na rachunek bankowy podatnika. W uzasadnionych przypadkach termin zwrotu może być skrócony do 25 dni. Obecnie funkcjonują dwa niezależne tryby otrzymywania zwrotu VAT w terminie przyspieszonym.
 • Zwrot VAT w terminie 25 dni - od 1 września 2019 r. nowe zasady potwierdzania zapłaty należności

  Zwrot VAT w terminie 25 dni - od 1 września 2019 r. nowe zasady potwierdzania zapłaty należności

  Co do zasady, czynnemu podatnikowi VAT przysługuje zwrot nadwyżki VAT naliczonego nad należnym w terminie 60 dni. Termin ten można jednak skrócić. Ustawodawca przewidział bowiem możliwość otrzymania zwrotu VAT w terminie 25 dni od daty złożenia deklaracji. Zwrot w terminie przyspieszonym może być dokonany na rachunek VAT (bez konieczności spełniania dodatkowych warunków) bądź na rachunek bankowy lub rachunek w SKOK (po spełnieniu szeregu ustawowych warunków). W niniejszym artykule odnosimy się do zwrotu VAT na rachunek bankowy lub rachunek w SKOK.
 • Odszkodowanie za błąd w podatkach

  Odszkodowanie za błąd w podatkach

  W dynamicznie zmieniającym się otoczeniu podatkowym w ramach prowadzonej działalności gospodarczej nietrudno o popełnienie błędu. Coraz większa liczba nowych regulacji wymusza nie tylko posiadanie aktualnej wiedzy, lecz także odpowiednie zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie oraz kontakt z ekspertami.
 • Fiskus nie zwrócił VAT-u przedsiębiorcy pomimo dwóch prawomocnych wyroków sądu

  Fiskus nie zwrócił VAT-u przedsiębiorcy pomimo dwóch prawomocnych wyroków sądu

  Najpierw 10., a następnie 19 grudnia 2018 r. sekretariat Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie doręczył pełnomocnikowi warszawskiego przedsiębiorcy Kancelarii Prawnej "Skarbiec" odpis dwóch wyroków, w których uchylił postanowienia urzędu skarbowego wstrzymujące należny mu zwrot VAT. Pomimo upływu ośmiu miesięcy od wydanych 16 listopada 2018 r. dwóch wyroków sądu urząd skarbowy dotąd nie zwrócił należnych przedsiębiorcy pieniędzy.
 • Wyrok TSUE C-127/18 - podatnicy VAT mogą odzyskać nadpłacone środki

  Wyrok TSUE C-127/18 - podatnicy VAT mogą odzyskać nadpłacone środki

  8 maja 2019 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał kolejny wyrok, który może potwierdzić nieprawidłową implementację dyrektywy 2006/112 w sprawie podatku VAT do polskiego porządku prawnego.
 • Rząd przyjął kolejny projekt uszczelniający VAT

  Rząd przyjął kolejny projekt uszczelniający VAT

  Uszczelnienie VAT m.in. w handlu internetowym oraz eliminacja nieprawidłowości w akcyzie związanej z obrotem preparatami smarowymi, to niektóre założenia projektu nowelizacji ustawy o VAT, które przyjął rząd. Propozycje resortu finansów umożliwiają udostępnianie prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki udostępnianie informacji objętych tajemnicą skarbową. Według resortu finansów pozwoli to skuteczniej realizować mu zadania związane z udzielaniem lub cofaniem koncesji na obrót paliwami, czyli w obszarze narażonym na ryzyko nadużyć VAT-owskich.

Filmy - Zwrot VAT (1)

 • Urzędy skarbowe powinny bezzwłocznie zwracać firmom VAT

  Resort finansów rekomenduje urzędom skarbowym szybszy zwrot podatku VAT przedsiębiorcom. Chodzi o kwoty, które nie budzą żadnych wątpliwości ze strony fiskusa. Rekomendacja to efekt zakończonych prac nad interpretacją przepisów i przygotowanych projektów postanowień. Ministerstwo przewiduje, że zwiększy to płynność firm, będzie to też korzystne dla budżetu państwa. Komentuje Jacek Kapica, wiceminister finansów.