Biznes - zwolnienie z opodatkowania

Artykuły - Zwolnienie z opodatkowania (6)

 • Tarcza antykryzysowa: Kluczowe rozwiązania dla mikrofirm w ZUS

  Tarcza antykryzysowa: Kluczowe rozwiązania dla mikrofirm w ZUS

  Zasady zwolnienie składek dla mikrofirm
 • Szkolenia pracowników - zwolnienie z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych

  W myśl art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa o PDOF) za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.
 • Od 1 listopada 2013 r. akcyza na gaz ziemny przeznaczony do celów opałowych

  Z dniem 31 października 2013 r. przestanie obowiązywać zwolnienie z opodatkowania akcyzą gazu ziemnego przeznaczonego do celów opałowych, unormowane w art. 163 ust. 2-4 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2011 r. nr 108, poz. 626 ze zm.), ponieważ do tego dnia powinna nastąpić pełna implementacja przepisów unijnych w tym zakresie. Planowana nowelizacja ustawy związana jest z upływem przyznanego Polsce na mocy dyrektywy
 • Becikowe zwolnione z PIT

  Becikowe zwolnione z PIT

  Podatnik nie musi rozliczać się z fiskusem z tytułu otrzymanej zapomogi - np. z zasiłku rodzinnego, pielęgnacyjnego czy porodowego. Zwolnienie z opodatkowania podatkiem dochodowym takich świadczeń skutkuje brakiem konieczności wykazywania ich w rocznym PIT.
 • Podarowanie bez VAT?

  Projekt nowelizacji przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, który 15 października został uchwalony przez Sejm, trafił pod obrady Senatu. Izba wyższa parlamentu w dniu 30 października wprowadziła do ustawy kilka znaczących poprawek, m.in. umożliwiła podatnikom skorzystanie ze zwolnienia z opodatkowania w przypadku przekazania towarów na cele charytatywne.
 • Wyrównywanie szans

  Związek Banków Polskich postuluje zwolnienie z opodatkowania dochodów z lokat kapitałowych założonych na okres powyżej trzech lat. Postulat taki zapisano w projekcie uchwały na XII Walne Zgromadzenie ZBP, które odbyło się wczoraj.