zwolnienie z opodatkowania

Artykuły - Zwolnienie z opodatkowania (6)

 • Tarcza antykryzysowa: Kluczowe rozwiązania dla mikrofirm w ZUS

  Tarcza antykryzysowa: Kluczowe rozwiązania dla mikrofirm w ZUS

  Zasady zwolnienie składek dla mikrofirm
 • Szkolenia pracowników - zwolnienie z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych

  W myśl art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa o PDOF) za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.
 • Od 1 listopada 2013 r. akcyza na gaz ziemny przeznaczony do celów opałowych

  Z dniem 31 października 2013 r. przestanie obowiązywać zwolnienie z opodatkowania akcyzą gazu ziemnego przeznaczonego do celów opałowych, unormowane w art. 163 ust. 2-4 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2011 r. nr 108, poz. 626 ze zm.), ponieważ do tego dnia powinna nastąpić pełna implementacja przepisów unijnych w tym zakresie. Planowana nowelizacja ustawy związana jest z upływem przyznanego Polsce na mocy dyrektywy
 • Becikowe zwolnione z PIT

  Becikowe zwolnione z PIT

  Podatnik nie musi rozliczać się z fiskusem z tytułu otrzymanej zapomogi - np. z zasiłku rodzinnego, pielęgnacyjnego czy porodowego. Zwolnienie z opodatkowania podatkiem dochodowym takich świadczeń skutkuje brakiem konieczności wykazywania ich w rocznym PIT.
 • Podarowanie bez VAT?

  Projekt nowelizacji przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, który 15 października został uchwalony przez Sejm, trafił pod obrady Senatu. Izba wyższa parlamentu w dniu 30 października wprowadziła do ustawy kilka znaczących poprawek, m.in. umożliwiła podatnikom skorzystanie ze zwolnienia z opodatkowania w przypadku przekazania towarów na cele charytatywne.
 • Wyrównywanie szans

  Związek Banków Polskich postuluje zwolnienie z opodatkowania dochodów z lokat kapitałowych założonych na okres powyżej trzech lat. Postulat taki zapisano w projekcie uchwały na XII Walne Zgromadzenie ZBP, które odbyło się wczoraj.

Filmy - Zwolnienie z opodatkowania (1)

 • Ułatwienia dla kredytobiorców we frankach

  Minister finansów zapowiada podpisanie najpóźniej do piątku rozporządzenia w sprawie zwolnienia z podatku dochodowego korzyści z tytułu zrestrukturyzowanych kredytów oraz ujemnych rat kredytowych. To duże ułatwienie dla osób zadłużonych m.in. we frankach szwajcarskich, które mają problemy ze spłatą rat. Banki z kolei będą mogły zakwalifikować straty poniesione z tytułu restrukturyzacji kredytu jako koszt uzyskania przychodu. - Ograniczeniem, które wskazywane było często przez ekspertów, banki oraz przez osoby fizyczne zadłużone we frankach szwajcarskich, było to, że jakakolwiek restrukturyzacja tego zadłużenia, choćby ustalenie kursu, który nie jest rynkowy, rodzi konsekwencje podatkowe. Oznacza to, że korzyść, którą kredytobiorca ma z tytułu restrukturyzacji kredytu, jest opodatkowana jako zwykły dochód - wyjaśnia minister Mateusz Szczurek. Projekt nowego rozporządzenia zakłada, że również w przypadku ujemnych rat kredytowych kredytobiorca będzie zwolniony z obowiązku podatkowego. Obecny poziom stawki referencyjnej LIBOR, stanowiącej podstawę do obliczenia wysokości oprocentowania kredytów hipotecznych, wynosi -0,8 proc. – W przypadku niektórych kontraktów kredytowych LIBOR plus marża daje ujemne stopy procentowe, ujemne odsetki. Jest to rzecz jeszcze do niedawna nie do pomyślenia. Dziś niektórzy klienci mają ujemne oprocentowanie swoich kredytów i to bank dopłaca im do obsługi, niejako płaci odsetki od kredytu, który sami zaciągnęli – informuje Szczurek. – Ta sytuacja również stanowi dochód klienta i ten dochód zwalniamy z podatku.