żurawie

Artykuły - żurawie (563)

 • Gastel Żurawie, wynik zgodny z oczekiwaniami

  Gastel Żurawie, lider rynku logistyki budowlanej w Polsce, przedstawił wyniki po I półroczu 2011 roku. Przychody wyniosły 50,7 mln zł, wobec 37,8 mln zł rok wcześniej.
 • Skonsolidowany raport półroczny GASTEL ŻURAWIE Spółka Akcyjna

  Raport w załącznikuWybrane dane finansowe
 • Wybór oferty Gastel Żurawie S.A. jako najkorzystniejszej na wykonanie zadania dostawy słupów, żerdzi i belek ustojowych.

  Raport bieżący nr 56/2011Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne Zarząd Gastel Żurawie S.A. informuje, że w dniu 30 sierpnia 2011 otrzymał informację o wyborze, przez Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku Oddział w Toruniu, oferty złożonej przez Emitenta jako najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: "Dostawa słupów, żerdzi i belek ustojowych". Wartość złożonej oferty: 2.983.280,2
 • Transakcje na akcjach Gastel Żurawie S.A. przez podmiot blisko związany z Członkiem Zarządu

  Raport bieżący nr 55/2011Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych Zarząd Gastel Żurawie S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 24 sierpnia 2011 roku zawiadomienia, w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od Członka Zarządu Gastel Żurawie S.A., dotyczące zakupu akcji Emitenta przez podmiot blisko związany z Członkiem Zarządu. Zawiadomienie dotyczy zakupu akcji Gastel
 • Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ Akcjonariuszy Gastel Żurawie S.A.

  Raport bieżący nr 53/2011Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 % Zarząd Gastel Żurawie S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 27 czerwca 2011 roku. 1. Tomasz Kwieciński - liczba głosów: 36 464 350; udział w głosach na ZWZ: 77,08%; udział w ogólnej liczbie głosów: 16,80%. 2. Finaxel: liczba głosów: 8 226 000;udział w głosach na Z
 • Wybór biegłego rewidenta

  Raport bieżący nr 52/2011Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Gastel Żurawie S.A. informuje, że w dniu 27 czerwca 2011 r. Rada Nadzorcza - organ uprawniony na podstawie § 17 pkt. 6 Statutu Spółki - dokonała wyboru Kancelarii Rewidentów i Doradców "KRD" Sp. z o.o. jako audytora do przeprowadzenia przeglądu i badania sprawozdań finansowych Gastel Żurawie S.A za 2011 rok. Umowa, która ma zostać zawarta z Kancelarią Rewidentów
 • Przyjęcie przez Radę Nadzorczą jednolitego tekstu Statutu Spółki

  Raport bieżący nr 51/2011Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Gastel Żurawie S.A. informuje, iż zgodnie z upoważnieniem udzielonym przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z dnia 27 czerwca 2011 roku, Rada Nadzorcza Emitenta uchwałą nr 8 z dnia 27 czerwca 2011 przyjęła tekst jednolity Statutu Spółki. Jednolity tekst Statutu Gastel Żurawie S.A. w załączeniu. Podstawa prawna: RMF GPW § 38 ust. 1 pkt 2 Załączniki: Plik;Opis
 • Powołanie Członka Rady Nadzorczej Gastel Żurawie S.A.

  Raport bieżący nr 50/2011Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Gastel Żurawie S.A., informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 27 czerwca 2011 roku podjęło uchwałę nr 1 powołującą z dniem 27 czerwca 2011 roku Pana Michała Kwiecińskiego na Członka Rady Nadzorczej Spółki na okres obecnej kadencji. Pan Michał Kwieciński ma 24 lata, obecnie studiuje finanse i bankowość na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie
 • Uchwały podjęte przez ZWZ Akcjonariuszy Gastel Żurawie S.A. w dniu 27 czerwca 2011 roku

  Raport bieżący nr 49/2011Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Gastel Żurawie S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 27 czerwca 2011 roku. Żaden z akcjonariuszy biorących udział w ZWZ nie wniósł sprzeciwu w sprawie podejmowanych uchwał. Treść podjętych uchwał w załączeniu. Podstawa prawna: RMF GPW §38 ust.1 pkt.7 Załączniki: Plik;Opi
 • Przerwa w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Gastel Żurawie S.A. zwołanego na 27 czerwca 2011 r.

  Raport bieżący nr 48/2011Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Gastel Żurawie S.A informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zwołane na dzień 27 czerwca 2011 r. podjęło uchwałę o przerwie w obradach od godz. 10.05 do godz. 10.30. Obrady wznowione zostaną w dotychczasowym miejscu tj. w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul Annopol 5. W załączeniu Uchwała nr 1 w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki, podjęta do cz

Filmy - żurawie (4)

 • Wyjątkowa lekcja dla żurawi. O co chodzi?

  Jednymi z mieszkańców zoo w Denver są żurawie indyjskie. Pracownicy placówki postanowili nauczyć je przydatnych umiejętności. Już niedługo ptaki będą w stanie pomóc w dbaniu o swoje zdrowie, samodzielnie stając na wadze podczas kontrolnych badań. Zobaczcie, jak idą przygotowania. (STORYFUL/x-news)
 • Marcin Kostrzyński o zwyczajach żurawi

  Żurawie to niezwykłe i piękne ptaki, które są dosyć płochliwe. Głos żurawi może przyprawiać o dreszcze. Co warto wiedzieć o tych ciekawych zwierzętach? O zwyczajach żurawi i ich długich podróżach do ciepłych krajów opowiedział w studiu programu przyrodnik i filmowiec Marcin Kostrzyński. (Dzień Dobry TVN/x-news)
 • „Marcin z lasu”. Zwiastujące wiosnę żurawie

  Marcin Kostrzyński w swoim cyklu "Marcin z lasu" opowiedział o żurawiach, które zwiastują wiosnę. – One przylatują już w lutym i zdarza się, że to na śniegu widać pierwsze ślady i to jest chyba taki najszybszy zwiastun wiosny – powiedział przyrodnik. Gdzie zimują? Jak wyglądają gniazda, które budują te ptaki? (Dzień Dobry TVN/x-news)
 • Czy to ptak? Czy samolot? Nie, to Putin!

  Prezydent Federacji Rosyjskiej słynie ze śmiałych wyczynów. Tym razem Władimir Putin wskazywał syberyjskim żurawiom drogę do ciepłych krajów. Lecąc motolotnią, uczył wychowane w niewoli ptaki odpowiedniej trasy. Towarzyszyła mu ekipa ornitologów (CNN Newsource/x-news).