został

Artykuły - Został (4955)

 • Czabański: Wojciech Surmacz nowym prezesem PAP

  Czabański: Wojciech Surmacz nowym prezesem PAP

  Polska Agencja Prasowa ma nowy zarząd - Wojciech Surmacz został prezesem PAP, a Tomasz Przybek - członkiem zarządu. Poinformował o tym w czwartek przewodniczący Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański.
 • Zawarcie aneksu do istotnej umowy zawartej przez fundusz, którego uczestnikiem jest Emitent

  Zarząd SMS Kredyt Holding S. A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka") informuje, że w dniu 28 grudnia 2017 roku został zawarty aneks do Ramowej Umowy Sekurytyzacyjnej zawartej pomiędzy KREOS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie ("Fundusz"), którego jedynym uczestnikiem jest Emitent, a spółką zależną od Emitenta, tj. SMS Kredyt Sp. z o.o. („SMS Kredyt”). Przedmiotem Ramowej Umowy Sekurytyzacyjnej, o której zawarciu Emitent informował w raporcie bie
 • Emisja obligacji – zakończenie subskrypcji

  Zarząd Merlin Group S.A. („Emitent” lub „Spółka”), niniejszym informuje, że został dokonany przydział obligacji serii F9 i został wydany obligatariuszowi odcinek zbiorowy obligacji. Emisja obligacji serii F9 została skierowana do jednego podmiotu, któremu Zarząd zaoferował nie więcej niż 2500 obligacji imiennych serii F9 o wartości nominalnej 1000 zł. W ramach emisji został złożony zapis na łączną ilość 2500 obligacji o wartości emisyjnej 1000,00 zł (tysiąc złotych). Łączna w
 • Złożenie wniosku o zatwierdzenie Prospektu Emisyjnego do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego

  Zarząd Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. (dalej: Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 20 grudnia 2017 roku złożony został w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o zatwierdzenie Prospektu Emisyjnego sporządzonego w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. łącznie 10 000 000 akcji spółki Grupa Exorigo-Upos SA tj: a) 9.002.214 akcji zwykłych na okaziciela serii A, b)
 • Zakończenie procesu certyfikacji gry BRAWL na konsolę Nintendo Switch

  Raport bieżący nr 50/2017Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.Zarząd Spółki QubicGames S.A. informuje, że został zakończony proces certyfikacji gry BRAWL na konsolę Nintendo Switch. Premiera gry BRAWL na konsolę Nintendo nastąpi w styczniu 2018 roku.   Cena gry zostanie ustalona na poziomie 9.99 USD/ 9.99 EUR.
 • Korekta tytułu raportu EBI nr 22/2017 z dnia 18.12.2017 r.

  Zarząd XSystem S.A. („Emitent”) z siedzibą w Łodzi informuje, iż w raporcie EBI nr 22/2017 z dnia 18.12.2017 r. został podany nieprawidłowy tytuł raportu. Tytuł raportu EBI nr 22/2017 powinien brzmieć: „Rezygnacja członków Rady Nadzorczej oraz członka Zarządu. Incydentalne naruszenie obowiązku informacyjnego.” Poniżej treść raportu EBI nr 22/2017 wraz z prawidłowo brzmiącym tytułem. „Tytuł raportu: Rezygnacja członków Rady Nadzorczej oraz członka Zarządu. Incydent
 • Podpisanie aneksu do kontraktu ramowego z Koncernem Halliburton na kolejne 2 lata.

  Raport bieżący nr 79/2017Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.Zarząd Emitenta informuje, że w dniu dzisiejszym został podpisany aneks do kontraktu z Koncernem Halliburton przedłużający czas trwania umowy o kolejne 2 lata, tzn. na okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2019r. Wartość kontraktu wynosi od 395 000 EUR do 1 185 000 EUR, tj. ca od 1,6 mln zł do 5 mln zł. Spółka o sprawie informowała w raporcie bieżącym nr 30/2015. Pozostałe zapisy kontraktu są b
 • Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2017

  Grupa Jaguar S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że raport kwartalny za III kwartał 2017 roku, którego termin przekazania do publicznej wiadomości został określony w raporcie nr 23/2017 na 14 grudnia 2017 roku zostanie opublikowany w terminie późniejszym, co Zarząd Emitenta sugerował w RB nr 23/2017. Termin publikacji raportu zostanie podany z wyprzedzeniem osobnym komunikatem, niezwłocznie po ustaniu przyczyny uniemożliwiającej jego sporządzę, którą to przyczyną jest zajęcie dokumentacji
 • Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za II kwartał 2017

  Grupa Jaguar S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że raport kwartalny za II kwartał 2017 roku, którego termin przekazania do publicznej wiadomości został określony w raporcie nr 22/2017 na 14 grudnia 2017 roku zostanie opublikowany w terminie późniejszym, co Zarząd Emitenta sugerował w RB nr 22/2017. Termin publikacji raportu zostanie podany z wyprzedzeniem osobnym komunikatem, niezwłocznie po ustaniu przyczyny uniemożliwiającej jego sporządzę, którą to przyczyną jest zajęcie dokumentacji S
 • PKN Orlen doceniony za waluty

  PKN Orlen doceniony za waluty

  PKN ORLEN został wyróżniony jako najlepsza spółka w obszarze zarządzania ryzykiem walutowym w Europie Centralnej i Wschodniej w prestiżowym rankingu magazynu Global Finance.

Filmy - Został (1)