zobowiązania

Artykuły - Zobowiązania (10)

 • Polacy mają już 80 mld zł niespłaconych zobowiązań

  Polacy mają już 80 mld zł niespłaconych zobowiązań

  W I kwartale przeterminowane zadłużenie Polaków zwiększyło się o 2 mld zł. Na czele listy najbardziej zadłużonych osób jest 63-latek z Lubelszczyzny, który ma do spłacenia 73,2 mln zł zaległości.
 • Egzekwowanie należności od podmiotów zagranicznych

  Egzekwowanie należności od podmiotów zagranicznych

  Przedsiębiorcy zwykle muszą odzyskiwać należności od kontrahentów przed sądem. Sytuacja jeszcze bardziej komplikuje się, gdy zamierzają wyegzekwować wierzytelności od podmiotu zagranicznego. Procedura dochodzenia należności różni się bowiem w zależności od tego, czy dłużnik jest podmiotem mającym siedzibę na terenie Unii Europejskiej czy poza nią.
 • Gdzie leżą granice moralności finansowej Polaków?

  Gdzie leżą granice moralności finansowej Polaków?

  Ilu z nas może poszczycić się uczciwością zwracając uwagę kasjerowi, gdy pomylił się na swoją niekorzyść? Zasady "twoja strata - mój zysk" nie akceptuje 75 proc. badanych Polaków. Jednak 15 proc. przyznało, że usprawiedliwiłoby zachowanie polegające na skorzystaniu z okazji i osiągnięciu korzyści wynikającej z ewidentnej pomyłki kasjera.
 • Kary umowne w praktyce

  Kary umowne w praktyce

  Kara umowna jest bardzo wygodnym rozwiązaniem zabezpieczającym terminowość i prawidłowość wykonania obowiązków umownych stron. Powoduje to, że przedsiębiorcy i inne podmioty chętnie zamieszczają je w zawieranych umowach dla zabezpieczenia swoich interesów. Należy jednak pamiętać, że konsekwencje niewykonania umów zawierających kary umowne mogą być bardzo poważne, a uwolnienie się od kary bądź zmniejszenie jej wysokości nie zawsze jest możliwe.
 • Noworoczne postanowienia zawodowe - jak ich dotrzymać?

  Noworoczne postanowienia zawodowe - jak ich dotrzymać?

  Nowy rok to doskonały moment na weryfikację postawionych sobie 12 miesięcy wcześniej celów, zastanowienie się nad obecną sytuacją i zaplanowanie nowych działań.
 • Firmy zalegają z płatnościami na 1,1 miliarda złotych!

  Firmy zalegają z płatnościami na 1,1 miliarda złotych!

  Poziom moralności płatniczej - wyznaczany zarówno dla firm, jak i całych branż - to wskaźnik określający zdolność podmiotu do regulowania zobowiązań na czas. W przypadku firm określa on terminowość płatności wobec kontrahentów, obliczaną na podstawie obecnych i przyszłych zachowań.
 • Czy Polacy są na granicy wypłacalności?

  Czy Polacy są na granicy wypłacalności?

  Ponad 90 proc. podstawowych i najczęstszych wydatków Polacy pokrywają z comiesięcznych dochodów. Tylko co piąty Polak finansuje wakacje, remont, zakup sprzętu domowego, naprawę samochodu czy organizację ślubu z oszczędności lub pieniędzy otrzymanych w prezencie - wynika z analiz Instytut Millward Brown na zlecenie Grupy KRUK.
 • Długi zniszczą Polaków

  Długi zniszczą Polaków

  Polacy coraz bardziej toną w długach. Jeśli nie dojdzie do poprawy sytuacji gospodarczej w ciągu najbliższych kilku miesięcy zarówno liczba dłużników, jak i kwota zaległych zobowiązań wzrosną jeszcze bardziej. Wtedy czarny scenariusz z udziałem Polaków będzie stawał się coraz bardziej realny.
 • Przeczytaj, jak umorzyć należności w ZUS-ie

  Przeczytaj, jak umorzyć należności w ZUS-ie

  Przedsiębiorca odpowiedzialny za powstanie zadłużenia z tytułu nieopłacania w terminie składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne, który utracił płynność finansową i nie ma środków na spłatę długu, może wystąpić do ZUS z wnioskiem o umorzenie należności z tego tytułu. Umorzenie należności jest jednak rozwiązaniem o charakterze wyjątkowym i może być orzeczone przez ZUS jedynie w sytuacjach nadzwyczajnych.
 • Ponad dwa miliony Polaków nie płaci w terminie

  Ponad dwa miliony Polaków nie płaci w terminie

  Ponad 2,1 mln Polaków ma problemy z terminowym regulowaniem swoich zobowiązań - wynika z opublikowanego w czwartek raportu InfoDług. W sumie zalegamy ze spłatą 30,89 mld zł. Najbardziej zadłużony Polak jest winien ponad 89 mln zł.