Biznes - zgrupowanie

Artykuły - Zgrupowanie (1)

  • Paneuropejskie formy firm

    Paneuropejskie formy firm

    Jedną z zasad funkcjonowania rynku wewnętrznego w Unii Europejskiej jest swoboda przedsiębiorczości, czyli możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w dowolnym państwie UE, przez wszystkich obywateli państw członkowskich.