zgromadzenie

Synonimy:
brak
Inne znaczenia:
Zgromadzenie (Film [The Gathering] Reż.Brian Gilbert) ,

Artykuły - Zgromadzenie (4402)

 • Walne zgromadzenie Telewizji Polskiej i Polskiego Radia udzieliło zarządom absolutorium za 2014 r.

  Walne zgromadzenie Telewizji Polskiej i Polskiego Radia udzieliło zarządom absolutorium za 2014 r.

  Ministerstwo Skarbu Państwa podało, że walne zgromadzenie spółek Telewizja Polska, Polskie Radio, Radio Białystok i Radio Rzeszów udzieliło absolutorium członkom zarządów z wykonania obowiązków w 2014 r.
 • Przerwane walne zgromadzenie akcjonariuszy LOT

  Przerwane walne zgromadzenie akcjonariuszy LOT

  Walne Zgromadzenie Polskich Linii Lotniczych LOT nie udzieliło w piątek absolutorium m.in. byłemu prezesowi spółki Marcinowi Pirógowi - poinformowała PAP dyrektor biura komunikacji społecznej MSP Magdalena Kobos. WZA zostało przerwane do 25 lipca.
 • Prezydia Zgromadzenia Parlamentarnego Polski i Litwy m.in. o mniejszościach

  Prezydia Zgromadzenia Parlamentarnego Polski i Litwy m.in. o mniejszościach

  O mniejszościach narodowych na Litwie i w Polsce, a także o prezydencji Litwy w UE rozmawiały w czwartek w Warszawie prezydia Zgromadzenia Parlamentarnego Sejmu, Senatu i litewskiego Sejmasu.
 • Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 10 kwietnia 2013 r.

  Raport bieżący nr 2/2013Podstawa prawna: Inne uregulowania Zarząd Spółki Robinson Europe S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 10 kwietnia 2013 r. na godz. 12.00. Zgromadzenie odbędzie się w Bielsku-Białej, przy ul. Cieszyńskiej 8 (Kancelaria Notarialna) Szczegółowy porządek obrad przedstawia się następująco: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3.
 • Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. zwołane na dzień 18.04.2013 roku

  Raport bieżący nr 5/2013Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Asseco Business Solutions S.A. podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, jakie będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 18 kwietnia 2013 roku. Treść projektów uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu. Podstawa Prawna: Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie i
 • Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BAKALLAND S.A.

  Raport bieżący nr 5/2013Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd BAKALLAND S.A., działając na podstawie §38 ust.1 pkt. 1) - 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, informuje o zwołaniu na dzień 10 kwietn
 • Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 16 kwietnia 2013 r.

  Raport bieżący nr 8/2013Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd spółki Globe Trade Centre Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka") na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych ("KSH") zwołuje na dzień 16 kwietnia 2013 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("Walne Zgromadzenie"), które odbędzie się o godzinie 11.00 w Warszawie przy ul. Wołoskiej 5 (Budynek "Taurus"). Pełna treść ogło
 • Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

  Raport bieżący nr 1/2013Podstawa prawna: Inne uregulowania Zarząd Spółki pod firmą NWAI Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowy Świat 64, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000304374 ("Spółka") informuje o zwołaniu na dzień 9 kwietnia 2013 r. na godz. 15.30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w siedzibie Spółki. Załączniki: Plik;Opis Ogłos
 • Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał

  Raport bieżący nr 4/2013Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Spółki Towarzystwo Finansowe Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1 i w zw. z art. 402(1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 4 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 8 kwietnia 2013 r. o godz.: 12:00 w siedzibie Spółki, w
 • Ogłoszenie o zwołanie Walnego Zgromadzenia 2013 r.

  Raport bieżący nr 6/2013Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Zakładów Urządzeń Kotłowych "STĄPORKÓW" S. A. z siedzibą w Stąporkowie, ul. Górnicza 3, działając na podstawie art. 399 § 1Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 08 kwietniaa 2013 r. na godzinę 11ºº, w siedzibie Spółki w Stąporkowie przy ul. Górniczej 3 (budynek biurowca sala konferencyjna I piętro). W załączeniu p