ZGROMADZENIA

Artykuły - ZGROMADZENIA (14957)

 • Ruch Palikota zaskarżył prawo o zgromadzeniach do TK

  Ruch Palikota zaskarżył znowelizowaną niedawno ustawę - Prawo o zgromadzeniach - do Trybunału Konstytucyjnego. Zdaniem Ruchu ustawa wprowadza ograniczenia, jeśli chodzi o wolność i demokrację. Według RP, pod wnioskiem do TK podpisało się też 25 posłów SLD.
 • Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 października 2012 r.

  Raport bieżący nr 14/2012Podstawa prawna: Inne uregulowania Likwidator POSITIVE ADVISORY S.A. w likwidacji ("Spółka"), działając na podstawie przepisów art. 399 § 1 w związku z art. 4021 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się dnia 30 października 2012 r. o godzinie 10:00 w Warszawie, w siedzibie Spółki przy ul. Płockiej 9/11B w Warszawie, z poniżej wskazanym szczegółowym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Nadzwycza
 • Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 października 2012 r.

  Likwidator POSITIVE ADVISORY S.A. w likwidacji ("Spółka"), działając na podstawie przepisów art. 399 § 1 w związku z art. 4021 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się dnia 30 października 2012 r. o godzinie 10:00 w Warszawie, w siedzibie Spółki przy ul. Płockiej 9/11B w Warszawie, z poniżej wskazanym szczegółowym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodnicząceg
 • Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu "BIOMED-LUBLIN" Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna w dniu 4 października 2012 r.

  Zarząd "BIOMED-LUBLIN" Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie ("Spółka") przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się dnia 4 października 2012 r. o godz. 11.30 w siedzibie Spółki przy ul. Uniwersyteckiej 10 w Lublinie. Podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nie zgłoszono sprzeciwów do podjętych uchwał. Podstawa prawna § 4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika Nr 3 "Inform
 • Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Black Point S.A. na dzień 30 października 2012r.

  Raport bieżący nr 4/2012Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd BLACK POINT Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000290635, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402[1] i art. 402[2] Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 30 października2012r.Nadzwyczajne Wal
 • Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BLACK POINT S.A. na dzień 30 października 2012r.

  Zarząd Black Point S.A. zwołuje na dzień 30 października 2012 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które rozpocznie się o godz. 15:00 w Kancelarii Notarialnej Jan Andrzej Tarkowski przy ul. Zaolziańskiej nr 4 we Wrocławiu. W załączeniu treść ogłoszenia oraz projekty uchwał. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1,3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConne
 • Efekt zeszłorocznych zamieszek: Jest nowe prawo dotyczące zgromadzeń

  Efekt zeszłorocznych zamieszek: Jest nowe prawo dotyczące zgromadzeń

  Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę nowelizującą Prawo o zgromadzeniach - podała w czwartek Kancelaria Prezydenta. Nowela umożliwia m.in. zakazanie organizacji dwóch lub więcej zgromadzeń w tym samym miejscu i czasie, jeśli może to prowadzić do naruszenia porządku.
 • Sprostowanie do raportu 52/2012 Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 28 września 2012r. - po przerwie

  Raport bieżący nr 52/2012Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd EKO HOLDING S.A. (Spółka) informuje o sprostowaniu treści załącznika do raportu 52/2012 z dnia 28 września 2012 r. W wyniku oczywistej omyłki pisarskiej w akcie notarialnym dotyczącym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki (NWZA) oraz w załączniku do ww. raportu, podjętej przez NWZA uchwale nadano błędną numerację, zamiast: "Uchwała nr 4" powinno
 • ROBYG S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ROBYG S.A.

  Raport bieżący nr 34/2012Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ("NWZ") na dzień 31 października 2012 roku roku (środa) na godzinę 12.00 w Warszawie, w siedzibie Spółki pod adresem L. Rydygiera 15, 01-793 Warszawa, przekazując jednocześnie w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu NWZ oraz projekty uchwał
 • Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NFI Krezus S.A.

  Raport bieżący nr 13/2012Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Krezus Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu (Fundusz) przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, mających być przedmiotem obraz Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Funduszu, które odbędzie się 30 października 2012 roku o godzinie 12.00 w siedzibie Funduszu. Projekty uchwał stanowią załączniki do niniejszego rapo