ZFŚS

Synonimy:
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
Inne znaczenia:
brak

Artykuły - ZFŚS (106)

 • Przetwarzanie danych członków rodziny dla potrzeb ZFŚS

  Przetwarzanie danych członków rodziny dla potrzeb ZFŚS

  Pracodawca, przyznając ulgowe usługi i świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, powinien kierować się tzw. kryterium socjalnym. Decyzja o przyznaniu danego świadczenia musi więc zapaść na podstawie oceny całokształtu sytuacji materialno-bytowej osoby uprawnionej. Aby dokonać takiej oceny, pracodawca musi posiadać wiedzę na temat tej sytuacji, potwierdzoną oświadczeniami lub dokumentami.
 • Kryterium socjalne potwierdzone oświadczeniem

  Kryterium socjalne potwierdzone oświadczeniem

  Pomoc udzielana z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych powinna mieć charakter socjalny. W związku z tym przyznawanie ulgowych usług i świadczeń z Funduszu uzależnione jest od tzw. kryterium socjalnego. Pracodawca w celu ustalenia tego kryterium musi posiadać wiedzę o sytuacji materialno-bytowej osoby uprawnionej.
 • Ewidencja rezerw na świadczenia pracownicze

  Ewidencja rezerw na świadczenia pracownicze

  Rezerwy na przyszłe świadczenia na rzecz pracowników są dokonywane w postaci biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów. Celem ich tworzenia jest zapewnienie kompletności kosztów przypadających na dany rok obrotowy. Wśród rezerw tych można wyróżnić m.in. tytuły dotyczące niewykorzystanych urlopów, odpraw emerytalnych i rentowych czy nagród jubileuszowych.
 • Roszczenie o nieodebrane w terminie świadczenie z ZFŚS przez rencistę - byłego pracownika

  Roszczenie o nieodebrane w terminie świadczenie z ZFŚS przez rencistę - byłego pracownika

  W dwóch ostatnich latach przyznano emerytom, rencistom byłym pracownikom świadczenia z okazji świąt Bożego Narodzenia, jednak nie wszyscy je odebrali. Jeden z rencistów zgłosił się w ubiegłym roku po odbiór świadczenia i wówczas upomniał się o wypłatę z poprzedniego roku. Jak należało potraktować to żądanie? Czy fakt, iż upłynął rok od momentu jego przyznania i nieodebrania uprawniał pracodawcę do odmowy tej wypłaty?
 • Świadczenia pozapłacowe dla pracowników w kosztach

  Świadczenia pozapłacowe dla pracowników w kosztach

  Obecnie pracodawcy, aby być konkurencyjnymi na rynku, starają się motywować pracowników oferując im, poza wynagrodzeniem, dodatkowe pozapłacowe świadczenia. Mają one na celu np. integrację załogi, obniżenie poziomu stresu, zachowanie dobrego stanu zdrowia pracowników. Często pracodawcy mają jednak wątpliwości, czy wydatki poniesione na zakup takich dodatkowych świadczeń mogą zaliczać w ciężar kosztów uzyskania przychodów.
 • Ujęcie w księgach świadczeń wielkanocnych dla pracowników

  Ujęcie w księgach świadczeń wielkanocnych dla pracowników

  Niektórzy pracodawcy chcąc umilić okres Świąt Wielkanocnych swoim obecnym i byłym pracownikom, przekazują im różnego rodzaju świadczenia. Pracownicy są obdarowywani m.in. paczkami, bonami, talonami lub świadczeniami pieniężnymi. Sposób ujęcia w księgach tego typu świadczeń uzależniony jest od tego, z jakich środków są finansowane oraz czy podlegają one opodatkowaniu i oskładkowaniu.
 • Korekta odpisów na ZFŚS w końcu roku

  Korekta odpisów na ZFŚS w końcu roku

  Pracodawcy tworzący w danym roku zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dalej Fundusz, są zobowiązani do jego korekty w końcu roku. Wynika to zarówno z ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, jak i z rozporządzenia dotyczącego ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na Fundusz.
 • Opodatkowanie świątecznych świadczeń pracowniczych

  Opodatkowanie świątecznych świadczeń pracowniczych

  Wielu pracodawców z okazji świąt Bożego Narodzenia przyznaje swoim pracownikom (byłym i obecnym) różnego rodzaju świadczenia pieniężne i rzeczowe. Mogą być one sfinansowane ze środków ZFŚS lub środków obrotowych pracodawcy. Źródło finansowania oraz rodzaj tych świadczeń ma wpływ na ich opodatkowanie po stronie osoby, która je otrzymała.
 • Święta na koszt przedsiębiorców - do 1000 zł na pracownika

  Święta na koszt przedsiębiorców - do 1000 zł na pracownika

  Przedsiębiorcom grudzień powinien kojarzyć się z kosztami, bo koniec roku to ostatni moment na obniżenie podatku. Właściciele firm zapraszają więc pracowników na świąteczną kolację, obdarowują ich prezentami, a także dokonują "pospiesznych" zakupów, które uchronią przed przyszłoroczną zmianą przepisów podatkowych. Na co w grudniu powinny zwrócić uwagę ponad 3 miliony polskich firm - radzą księgowi Tax Care. Wydatek z ZFŚS na prezenty dla pracowników do kwoty 1000 zł na pracownika.
 • Świąteczny rachunek kosztowy w firmie

  Świąteczny rachunek kosztowy w firmie

  W grudniu świąteczna atmosfera udziela się wszystkim. Pomimo tego, że miesiąc ten jest w firmach jednocześnie okresem wytężonej pracy i rocznych podsumowań, nadchodzące święta w firmach widać w okolicznościowych aranżacjach, czuć je na spotkaniach o charakterze integracyjnym, przejawiają się również w gratyfikacjach dla pracowników oraz upominkach przekazywanych kontrahentom. Nie wszystkie jednak wydatki ponoszone na te cele przedsiębiorcy mogą uwzględnić w rachunku kosztowym.