zdrój

Artykuły - Zdrój (27)

 • ​Alkoholowe powiedzenia Polaków. Co mówimy, gdy pijemy?

  ​Alkoholowe powiedzenia Polaków. Co mówimy, gdy pijemy?

  Alkohol to twój wróg, więc lej go w mordę! - to powiedzenie zna chyba każdy Polak. Żyjemy w kraju, gdzie picie to niemal sport narodowy. Piją niemal wszyscy. Starzy i młodzi. Piją na co dzień, piją od święta. Czy jest okazja czy nie. A jeśli nawet nie ma, to bądź pewien, że szybciutko się znajdzie. Bo akurat namawiać do picia, to my umiemy...
 • Zmiana adresu siedziby Spółki

  Zarząd Spółki ACARTUS S.A. informuje, że Sąd Rejonowy w Gliwicach wpisał do KRS nowy adres siedziby, tj. 44-330 Jastrzębie Zdrój,. ul. 11-Listopada 2. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Osoby reprezentujące spółkę:Piotr Piekarski - Prezes Zarządu
 • Sprawozdanie roczne w wykonania budżetu gmina za rok 2012.

  Burmistrz Połczyna-Zdroju przedstawił Zarządzeniem Nr 80/Z/2013 z dnia 15 marca 2013 roku sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Połczyn-Zdrój za 2012 r. W roku 2012 uzyskano: - dochody budżetu w kwocie 54.034.250,24 zł, tj. 100,10% planu, w tym dochody majątkowe 5.336.890,55 zł, - wydatki budżetu w kwocie 52.279.250,58 zł, tj. 99,43% planu, w tym wydatki majątkowe 4.705.548,32 zł. Na dzień 31.12.2012 r. dług publiczny Gminy Połczyn-Zdrój wyniósł 42,72% osiągnięteg
 • Połączenie biur w Jastrzębiu-Zdrój i zmiana siedziby.

  Zarząd spółki ACARTUS SA informuje, że nastąpiło zakończenie procesu łączenia biur rachunkowych w Jastrzębiu-Zdrój. Dotychczas w Jastrzębiu - Zdrój funkcjonowały dwa biura rachunkowe należące do Spółki ACARTUS S.A. W ocenie Zarządu koncentracja działalności w jednym miejscu będzie miała pozytywny wpływ na działalność Spółki. Dzięki połączeniu biur łatwiejsza będzie kontrola działalności ze strony Zarządu. Rozwiązanie takie powinno się przełożyć na poprawę organizacji pracy, a w efekcie p
 • Ponowne udzielenie koncesji na wydobywanie wód leczniczych w Przerzeczynie Zdroju

  Zarząd PCZ S.A. (Emitent) informuje o powzięciu informacji o decyzji Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 grudnia 2012 r. o zmianie koncesji udzielonej przez Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 18.12.1992 r. Przedmiotem koncesji jest wydobywanie wód leczniczych ze złóż w miejscowości Przerzeczyn, gmina Niemcza, woj. dolnośląskie, z przeznaczeniem do zabiegów leczniczych oraz celów rozlewniczych. W wyniku zmiany okres ważności koncesji został wyd
 • 15. hotel Mercure w Polsce - Mercure Krynica-Zdrój Resort & SPA

  15. hotel Mercure w Polsce - Mercure Krynica-Zdrój Resort & SPA

  Grupa Hotelowa Orbis powiększy swoją sieć o kolejnych 100 pokoi w ramach umowy franczyzy marki Mercure.
 • Zawarcie znaczącej umowy

  Zarząd spółki ACARTUS SA informuje, że w dniu 25.09.2012 zawarto umowę najmu nieruchomości położonej w Jastrzębiu Zdrój. Umowa została zawarta na warunkach rynkowych. Zawarcie umowy związane jest z planowanym przeniesieniem dwóch obecnie funkcjonujących oddziałów w miejscowości Jastrzębie Zdrój do jednej większej placówki. Rozwiązanie takie powinno się przełożyć na poprawę organizacji pracy, a w efekcie przyczyni się do obniżenia kosztów pracowniczych, co niewątpliwie poprawy wynik
 • Spadł śnieg. Zablokowana krajowa "ósemka"!

  Droga krajowa nr 8 Wrocław - Kudowa Zdrój w miejscowości Zielone Dolne (Dolnośląskie) jest już przejezdna.
 • Perły uzdrowisk do sprzedaży

  Ministerstwo Skarbu Państwa chce wystawić do sprzedaży cztery uzdrowiska: Horyniec, Iwonicz-Zdrój, Konstancin-Zdrój i Rabka - poinformował w Sejmie wiceminister skarbu Adam Leszkiewicz.
 • Mikrostacja w Jastrzębiu Zdrój zarządzana technologią mikrostacji paliw wraz z EKOPOL BLACKBOX .

  Zarząd Spółki Ekopol Górnośląski Holding S.A. informuje, iż zgodnie z założeniami strategii rozwoju zawarł umowę obsługi paliwowo-logistycznej mikrostacji paliw zarządzanej technologią IT która została opisana na stronach: 1. http://www.mikrostacje.pl 2. http://www.facebook.com/mikrostacje w miejscowości Jastrzębie Zdrój . Łączna przewidywalna wartość przychodu z zawartego kontraktu wynosi 0,95 mln złotych netto. Niniejsza umowa będzie obowiązywać przez 48