zbigniew

Artykuły - Zbigniew (1433)

 • Pisarski: To jest starcie dwóch politycznych rekinów

  Pisarski: To jest starcie dwóch politycznych rekinów

  W starciu dwóch politycznych rekinów górą Barack Obama - tak drugą telewizyjną debatę między urzędującym prezydentem a Mittem Romneyem ocenia Zbigniew Pisarski, prezes Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego.
 • Zawarcie znaczącej umowy z MH Biuro Przedstawicielskie Zbigniew Kania.

  Raport bieżący nr 10/2012Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Izostal S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 27 lutego 2012 roku Izostal S.A. zawarł kolejną transakcję zakupu rur od firmy MH Biuro Przedstawicielskie Zbigniew Kania z siedzibą w Katowicach. W wyniku zawartej transakcji łączna wartość umów zawartych przez Spółkę z firmą MH Biuro Przedstawicielskie Zbigniew Kania w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy przekroczyła 10% kapitałów
 • Rezygnacja Pana Stanisława Rosnowskiego, Pana Wojciecha Wityka oraz Pana Zbigniewa Marka Łuczkowskiego z funkcji członków Zarządu Spółki

  Raport bieżący nr 54/2011Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Elstar Oils S.A. ("Spółka") informuje, że uzyskała dziś informację, że w środę 21 grudnia 2011 r. Pan Stanisław Rosnowski oraz w poniedziałek 19 grudnia 2011 r. Panowie Wojciech Wityk oraz Zbigniew Marek Łuczkowski złożyli rezygnację z funkcji członków Zarządu Spółki skuteczne z chwilą otwarcia najbliższego walnego zgromadzenia Spółki. Najbliższe walne zgromadzenie Spółk
 • Korekta raportu SA-Q 4/2010

  Raport bieżący nr 15/2011Podstawa prawna: Inne uregulowania Zarząd PPH WADEX Sa (Spóła) informuje, że w raporcie bieżącym okresowym SA-Q 4/2010 doszło do oczywistej omyłki pisarkiej w ten sposób że w arkuszu rachunek zysków i strat , 1/ w wierszu 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów było: 6.348;20.334;5.501;18.038 powinno być 753;2.053;677;2.260 2/ w wierszu III zysk(strata) brutto ze sprzedaży było: 7.525;26.609;7.203;23.897 powinno być: 1.930;8.328;2.379;8.119 3/ w
 • Przekroczenie progu 5% ogólnej liczby wszystkich głosów na WZ przez IPOPEMA TFI

  Raport bieżący nr 14/2011Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Zarząd PPH WADEX S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 4 marca 2011 roku otrzymał zawiadomienie od IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. o następującej treści: "Informacja przesyłana na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) w zw. z art, 69a ust, 1 pkt 1) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu or
 • PKO BP inwestuje w system Szkolnych Kas Oszczędności

  Dostęp do indywidualnego konta przez internet i komórkę, atrakcyjne oprocentowanie zaoferuje dzieciom i młodzieży bank PKO BP w ramach systemu Szkolnych Kas Oszczędności. W ciągu dwóch lat bank chce podwoić liczbę szkół korzystających z SKO.
 • O aferze Euro 2012: Czasami lepiej jest nie myśleć

  Dzisiaj cypryjski skarbnik chce wszystkich przestraszyć, choć wydaje mi się, że najbardziej boi się sam. Szybko dowiemy się, jak wyglądała prawda, ale nie mamy się czego bać. Polacy w tej ewentualnej rozgrywce nie odgrywali żadnej roli. Mam nadzieję, że także Ukraińcy są czyści - pisze w swym felietonie na temat domniemanej afery wokół przyznania Polsce i Ukrainie Euro 2012, Zbigniew Boniek.
 • Premiera niezwykłej animacji

  Premiera animowanego filmu "Szafa Zbigniewa" Magdaleny Osińskiej, którego akcja rozgrywa się w Polsce w czasach głębokiego komunizmu, odbyła się w poniedziałek, 25 października, w Centrum Sztuki Filmowej - Kinie Kosmos w Katowicach.
 • Młodzi Klimczoku Bystra mają nową skocznię

  - Młodzi skoczkowie Klimczoku Bystra mogą się szkolić na nowym obiekcie. Klub oddał do użytku gruntownie zmodernizowany kompleks dwóch skoczni. Zawodnicy mają do dyspozycji skocznie: HS 19 i HS 31 - poinformował w poniedziałek prezes klubu Zbigniew Banet.
 • PO przedstawiła kandydata na prezydenta Radomia

  Platforma Obywatelska oficjalnie zaprezentowała w sobotę swojego kandydata na prezydenta Radomia - Piotra Szprendałowicza oraz liderów PO w pięciu okręgach wyborczych w mieście i swoich kandydatów na radnych Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

Filmy - Zbigniew (2)