zastępcy

Artykuły - Zastępcy (228)

 • Nowy szef banku centralnego ograniczył władzę swoich zastępców

  Nowy szef banku centralnego ograniczył władzę swoich zastępców

  Nowy prezes węgierskiego banku centralnego Gyoergy Matolcsy rozpoczął urzędowanie w poniedziałek od ograniczenia kompetencji swoich zastępców. Zgodnie z nowymi wytycznymi zastępcy Matolcsy'ego nie mogą samodzielnie reprezentować banku.
 • OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

  Raport bieżący nr 70/2010Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd spółki akcyjnej ČEZ, a. s., z siedzibą w Pradze 4, Duhová 2/1444, kod pocztowy 140 53, REGON: 45274649, wpisanej w rejestrze podmiotów gospodarczych prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze, dział B, nr akt 1581, na żądanie akcjonariusza: Republika Czeska - Ministerstwo Finansów Republiki Czeskiej, na podstawie postanowień § 181, ust. 1 i 2 ustawy nr 513/1991 Dz. U. R. Cz.,
 • rezygnacja Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej z pełnionej funkcji i członkostwa w Radzie Nadzorczej ELZAB SA

  Raport bieżący nr 35/2010Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Zakładów Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A. w Zabrzu informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od Pana Dawida Sukacza rezygnację z funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej ELZAB S.A. oraz członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki z dniem 22.09.2010 r. Przyczyną rezygnacji są powody osobiste. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenie Min. Fin. w sprawie informa
 • Płk Patalong Dowódcą Wojsk Specjalnych

  Płk Patalong Dowódcą Wojsk Specjalnych

  Pułkownik Piotr Patalong objął w poniedziałek w południe stanowisko Dowódcy Wojsk Specjalnych. Ceremonia odbyła się w siedzibie DWS w Krakowie.
 • Wybór Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej TETA SA

  Raport bieżący nr 49/2010Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd TETA SA, na podstawie § 5 ust.1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami państwa niebędącego państwem członkowskim informuje, że w dniu 6 sierpnia 2010 roku Rada Nadzorcza Spółki Zarz
 • Rezygnacja Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej

  Raport bieżący nr 41/2010Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd TETA SA, zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej jako "RMF") przekazuje do publicznej wiadomości infor
 • Powołanie Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki

  Raport bieżący nr 19/2010Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Koelner SA informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 12 lipca 2010 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Koelner SA powołało do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Tomasza Mogilskiego. Pan Tomasz Mogilski jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 1995 r. pełnił funkcję Dyrektora Handlowego w Koelner s.c. Od 2002 r. do dziś pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Ko
 • Uchwały podjęte na WZA Spółki

  Raport bieżący nr 25/2010Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd COMP S.A. informuje, że w dniu wczorajszym odbyło się WZA Spółki zwołane ogłoszeniem w dniu 2 czerwca 2010 roku (raport bieżący 19/2010). Na WZA podjęto następujące uchwały: Uchwała Nr 1/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie COMP Spółka
 • Wybór Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Cersanit SA

  Raport bieżący nr 26/2010Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd spółki Cersanit SA (Emitent, Spółka) informuje, iż Rada Nadzorcza Cersanit S.A., działając na podstawie §11 ust.1 Statutu Spółki, na posiedzeniu w dniu 30 czerwca 2010 roku, powołała na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Artura Kłoczko. Funkcję Zastępcy Przewodniczącego powierzono Panu Grzegorzowi Mirońskiemu. Życiorysy zawodowe Panów: Artura Kłoczko i Grzegorza Mirońs
 • Powołanie członków Zarządu ZT "Kruszwica" S.A. na nową kadencję

  Raport bieżący nr 14/2010Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Zakładów Tłuszczowych "Kruszwica" Spółka Akcyjna (dalej: Spółka) informuje, że Rada Nadzorcza Spółki w dniu 29 czerwca 2010 r. ustaliła liczbę członków Zarządu na 8 osób oraz powołała w skład Zarządu Spółki kolejnej kadencji wszystkich jej dotychczasowych członków, to jest p. Tommy’ego Jensena, p. Romana Rybackiego, p. Wojciecha Jachimczyka, p. Wojciecha Bau