zasiłek na dziecko

Artykuły - Zasiłek na dziecko (28)

 • ​Zasiłek opiekuńczy trudny do zdobycia

  ​Zasiłek opiekuńczy trudny do zdobycia

  Dodatkowy zasiłek opiekuńczy został wprowadzony ustawą z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374, ze zm.) jako świadczenie szczególne. W czasie epidemii miał on umożliwić rodzicom sprawowanie osobistej opieki nad dziećmi. Świadczenie wynosiło 80 proc. wynagrodzenia stanowiącego podstawę jego wymiaru i przysługiwało m.in. rodzicom dzieci do ósmego roku życia.
 • Maląg: Zasiłek opiekuńczy przedłużony

  Maląg: Zasiłek opiekuńczy przedłużony

  Dodatkowy zasiłek opiekuńczy dla dzieci do lat ośmiu zostanie wydłużony do 28 czerwca - poinformowała Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marlena Maląg. Obecnie zasiłek ten przysługuje do 14 czerwca.
 • Zasiłek opiekuńczy przedłużony do 14 czerwca

  Zasiłek opiekuńczy przedłużony do 14 czerwca

  Rodzice mogą być spokojni - dodatkowy zasiłek opiekuńczy został wydłużony do 14 czerwca. Było to możliwe dzięki rozporządzeniu Rady Ministrów - informuje resort rodziny, pracy i polityki społecznej.
 • Jak wnioskować o zasiłek opiekuńczy?

  Jak wnioskować o zasiłek opiekuńczy?

  Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci poniżej 8. roku życia. Do świadczenia mają także prawo przedsiębiorcy, którzy opłacają zasiłek chorobowy.
 • Podjęcie zatrudnienia w okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego

  Podjęcie zatrudnienia w okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego

  Osoba ubiegająca się o zatrudnienie pobiera z ZUS zasiłek macierzyński po rozwiązaniu się poprzedniego stosunku pracy (przedłużonego do dnia porodu). Czy w razie wyboru jej kandydatury może ona podjąć pracę bez ryzyka utraty prawa do zasiłku macierzyńskiego? Jeśli tak, to czy powinniśmy poinformować o jej zatrudnieniu ZUS, a pracownica powinna złożyć do akt osobowych oświadczenie o pobieraniu zasiłku?
 • Wnioski o świadczenia dla rodzin na nowe okresy

  Wnioski o świadczenia dla rodzin na nowe okresy

  Rozpoczął się lipiec 2019 r., a to oznacza, że rodzice i opiekunowie dzieci mogą już ubiegać się o świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego i wychowawcze na nowe okresy, na które są one przyznawane. Przy czym w lipcu 2019 r. stosowne wnioski mogą być składane wyłącznie drogą elektroniczną. W wersji papierowej będą przyjmowane przez organy właściwe dopiero od 1 sierpnia 2019 r.
 • Niemcy podniosły "kindergeld" i emerytury

  Niemcy podniosły "kindergeld" i emerytury

  Z początkiem lipca br. w życie wszedł szereg zmian, które oznaczają wyższe dochody rodzin z dziećmi i emerytów.
 • MEN: 15 mln zł na pomoc dla dzieci z terenów objętych klęską żywiołową

  MEN: 15 mln zł na pomoc dla dzieci z terenów objętych klęską żywiołową

  Wczoraj Rada Ministrów przyjęła trzyletni program pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych na lata 2019-2021. Na jego realizację planuje się przeznaczyć 15 mln zł, po 5 mln zł w każdym roku.
 • Emerytura matczyna - nowe świadczenie dla rodziców?

  Emerytura matczyna - nowe świadczenie dla rodziców?

  Jak wyjaśniła Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska, nowe świadczenia mają być wsparciem dla matek, które nie nabyły uprawnień do świadczenia z ZUS czy KRUS bądź mają emeryturę niższą niż minimalna. Świadczenie będzie przysługiwało matkom, które nie mają 20 lat stażu pracy, wymaganego do uzyskania emerytury, a osiągnęły wiek 60 lat. Świadczenie ma przysługiwać także ojcom, którzy wychowali co najmniej czworo dzieci.
 • Rząd przyjął rozporządzenie w sprawie wysokości świadczeń dla rodzin

  Rada Ministrów przyjęła we wtorek rozporządzenie, które zakłada wzrost świadczeń rodzinnych - zasiłku pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna dorosłej osoby niepełnosprawnej. Podwyższone kwoty świadczeń zaczną obowiązywać od 1 listopada br.