zasiłek macierzyński

Artykuły - Zasiłek macierzyński (42)

 • Postojowe nie dla matki z firmą. Kobiety na zasiłku macierzyńskim nie mają prawa do wsparcia

  Postojowe nie dla matki z firmą. Kobiety na zasiłku macierzyńskim nie mają prawa do wsparcia

  Kobiety na zasiłku macierzyńskim nie mają prawa do wsparcia. Wszystko dlatego, że świadczenie przysługuje tylko wówczas, gdy prowadzący działalność nie ma innego tytułu do ubezpieczenia.
 • "Rzeczpospolita": Trudniej o zasiłek z ZUS

  "Rzeczpospolita": Trudniej o zasiłek z ZUS

  Pieniądze z zasiłku macierzyńskiego i opiekuńczego nowo zatrudnieni dostaną dopiero po 90 dniach pracy na etacie i po 180 dniach prowadzenia biznesu - pisze we wtorek "Rzeczpospolita". Zaznacza ona, że "nie ma pewności", czy ten dłuższy okres wyczekiwania będzie dotyczył także zasiłku chorobowego.
 • Podjęcie zatrudnienia w okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego

  Podjęcie zatrudnienia w okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego

  Osoba ubiegająca się o zatrudnienie pobiera z ZUS zasiłek macierzyński po rozwiązaniu się poprzedniego stosunku pracy (przedłużonego do dnia porodu). Czy w razie wyboru jej kandydatury może ona podjąć pracę bez ryzyka utraty prawa do zasiłku macierzyńskiego? Jeśli tak, to czy powinniśmy poinformować o jej zatrudnieniu ZUS, a pracownica powinna złożyć do akt osobowych oświadczenie o pobieraniu zasiłku?
 • Prawo.pl: Rekordowy zasiłek macierzyński sięga 80 tys. zł miesięcznie

  Prawo.pl: Rekordowy zasiłek macierzyński sięga 80 tys. zł miesięcznie

  ZUS kilku osobom w kraju wypłaca co miesiąc ponad 20 tysięcy złotych zasiłku macierzyńskiego. Rekordzistką jest mieszkanka Warszawy, która otrzymuje blisko 80 tys. zł. Nie jest to jednak efekt nadużyć, tylko wysokich zarobków - wyjaśnia Zakład Ubezpieczeń Społecznych, cytowany przez prawo.pl.
 • Jakie składki przedsiębiorcy pobierającego zasiłek macierzyński?

  Jakie składki przedsiębiorcy pobierającego zasiłek macierzyński?

  Osoba, która prowadzi działalność gospodarczą, zasadniczo opłaca za siebie z tego tytułu w ZUS składki na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne. Jeśli nie ma ukończonego określonego wieku, musi też uiszczać do ZUS składkę na Fundusz Pracy.
 • Kiedy przysługuje wyrównanie zasiłku macierzyńskiego?

  Kiedy przysługuje wyrównanie zasiłku macierzyńskiego?

  Zasiłek macierzyński za okres urlopu macierzyńskiego/na warunkach urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego może być wypłacany odpowiednio w wysokości 100 proc., a następnie 60 proc. podstawy wymiaru zasiłku, lub też w wysokości 80 proc. tej podstawy. Rezygnacja z urlopu rodzicielskiego może stanowić podstawę do wyrównania wypłaconego wcześniej zasiłku macierzyńskiego, jednak wyłącznie w określonych przez ustawodawcę przypadkach.
 • ​Jak zdobyć zasiłek z ZUS? Nowy sposób kobiet, którym nie przysługuje świadczenie

  ​Jak zdobyć zasiłek z ZUS? Nowy sposób kobiet, którym nie przysługuje świadczenie

  Praca tymczasowa może stać się metodą na uzyskanie zasiłków chorobowych i macierzyńskich. Wystarczy zatrudnić się na kilka godzin po trzecim miesiącu ciąży.
 • Na jakie świadczenia mogą liczyć rodziny z dziećmi?

  Na jakie świadczenia mogą liczyć rodziny z dziećmi?

  Rodziny z dziećmi mogą odczuć znaczną poprawę swojej sytuacji finansowej. Z dniem 1 kwietnia 2016 r. ruszył bowiem program "Rodzina 500+", a to i tak nie jedyne wsparcie, na jakie mogą obecnie liczyć. Wcześniej bowiem do dotychczas obowiązujących świadczeń rodzinnych dodano świadczenie rodzicielskie, natomiast osoby na zasiłku macierzyńskim, którego wysokość nie przekracza 1000 zł, uzyskały uprawnienia do stosownego podwyższenia tego świadczenia.
 • Comiesięczne ustalanie podwyższenia zasiłku macierzyńskiego

  Comiesięczne ustalanie podwyższenia zasiłku macierzyńskiego

  Począwszy od 1 stycznia 2016 r. zasiłek macierzyński, który po pomniejszeniu o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych okaże się niższy od kwoty świadczenia rodzicielskiego, ulega stosownemu podwyższeniu. Nie wystarczy jednak raz ustalić prawo do podwyższenia zasiłku oraz obliczyć jego kwotę. Czynności te powinny być powtarzane co miesiąc.
 • Zasiłki macierzyńskie podwyższone do kwoty świadczenia rodzicielskiego w raportach ZUS

  Zasiłki macierzyńskie podwyższone do kwoty świadczenia rodzicielskiego w raportach ZUS

  Wypłacony przez pracodawcę zasiłek macierzyńskiego 1.000 zł,,powinien być wykazywany w raporcie miesięcznym ZUS RSA z odpowiednim kodem świadczenia. Zacznie on jednak obowiązywać dopiero od 1 kwietnia 2016 r. Do tego czasu rozliczając te świadczenia w raportach ZUS (za styczeń i luty 2016 r.) należy posługiwać się dotychczasowymi kodami oznaczającymi zasiłek macierzyński. Trzeba też od tego świadczenia naliczyć składki do ZUS.

Filmy - Zasiłek macierzyński (1)

 • Zasiłek macierzyński i inne świadczenia mogą być wypłacane w innym kraju

  Zasiłek chorobowy, macierzyński czy opiekuńczy mogą być pobierane w innym kraju, niż ubezpieczony nabył do nich prawa. Umożliwia to koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego. Każdy kraj Unii Europejskiej wymaga innych dokumentów, które pozwolą na wypłatę świadczenia. Dokumenty nie muszą być tłumaczone na język kraju, w którym ubezpieczony przebywa, nie mogą też zostać z tego powodu odrzucone. Obowiązek szukania brakujących informacji i ich weryfikowania spoczywa na tym urzędzie, do którego składany jest wniosek. – Koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego są objęte w Polsce wszystkie świadczenia pieniężne z tytułu choroby, w tym spowodowanej wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową oraz świadczenia z tytułu macierzyństwa. To m.in. zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego, zasiłek macierzyński i zasiłek opiekuńczy – tłumaczy Bartłomiej Gawroński z Departamentu Zasiłków w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.