zarządzenie

Artykuły - Zarządzenie (72)

 • MPiT: Wielka zmiana dla spadkobierców

  MPiT: Wielka zmiana dla spadkobierców

  Uchwalona przez Sejm w lipcu br. ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej likwiduje wiele problemów związanych ze śmiercią przedsiębiorcy, jednak potrzebne są rozwiązania umożliwiające następcom prawnym bezpośrednie przejęcie przedsiębiorstwa zmarłego - ocenia NIK. Nowe przepisy wychodzą naprzeciw potrzebom tzw. firm jednoosobowych, które stanowią ogromną większość polskich przedsiębiorstw.
 • "Rz": Czy będzie blokada wschodniej granicy?

  Czy grozi nam blokada wschodniej granicy? Ministerialne zarządzenie wzburzyło celników. Twierdzą, że uderzy w pracujących na pierwszej linii - ujawnia "Rzeczpospolita".
 • SKW o niepublikowanym zarządzeniu Kaczyńskiego

  SKW o niepublikowanym zarządzeniu Kaczyńskiego

  Zarządzenie premiera Jarosława Kaczyńskiego z maja 2007 r., które wg "Gazety Wyborczej" pozwala na inwigilację żołnierzy byłej WSI, nie jest stosowane od listopada 2007 r. - oświadczył dyrektor gabinetu szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego płk Krzysztof Dusza.
 • Prezes NFZ zmienił zarządzenie ws. chemii niestandardowej

  Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Jacek Paszkiewicz zmienił zarządzenie, w którym określono zasady obowiązujące przy świadczeniu chemioterapii niestandardowej. Zostało ono opublikowane na stronie internetowej NFZ.
 • Uchwały podjęte przez NWZ Funduszu w dniu 9 grudnia 2009 r

  Raport bieżący nr 72/2009Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. (Fundusz) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu w dniu 9 grudnia 2009 r.: UCHWAŁA numer 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu "NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MAGNA POLONIA" S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 9 grudnia 2009 roku w sp
 • Zarządzenie Sądu odnośnie wniosku o zamianę akcji

  Raport bieżący nr 38/2009Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne Zarząd Power Media S.A. informuje, że dnia 17 września 2009 Spółka otrzymała zarządzenie właściwego Sądu Rejestrowego dotyczące wniosku o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego zamiany akcji imiennych uprzywilejowanych serii A na akcje zwykłe na okaziciela, o czym Spółka informowała w RB nr 35/2009 z dnia 1 września 2009 roku. Sąd wezwał Spółkę do złożenia uchwały zgromadzenia akcjonariuszy w p
 • Prawo miejscowe będzie kontrolowane

  Prawo miejscowe będzie kontrolowane nie tylko pod względem jego zgodności z ustawami, lecz także polityką Rady Ministrów.
 • Korekta Raportu Bieżącego 44/2009 - dot. zawiadomienia Legg Mason Zarządzenie Aktywami S.A. o zmianie dotychczas posiadanego udziału ponad 10% ogólnej liczby głosów w Sygnity S.A.

  Raport bieżący nr 44/2009Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Na podstawie art. 70 pkt. 1) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych "Ustawa", Zarząd Sygnity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, informuje o otrzymaniu zawiadomienia o zmianie dotychczas posiadanego udziału ponad 10% ogólnej liczby głosó
 • Zarządzenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

  Raport bieżący nr 31/2009Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe W dniu 25.06.2009 r. w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" Spółki Akcyjnej w Tychach, przed rozpoczęciem głosowania nad uchwałą dotyczącą połączenia Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A. z siedzibą w Tychach z ZEG - ENERGETYKA Sp. z o.o. w Tychach oraz ZEG - PCB Sp. z o.o. w Tychach (ostatni punkt porządku obrad), akc
 • Zmaleją opłaty, emerytury będą wyższe

  Posłowie zajmą się dzisiaj (24 czerwca) rządową propozycją obniżenia opłat ponoszonych przez klientów OFE. Mają one zmaleć od przyszłego roku.