zarobki po studiach

Artykuły - Zarobki po studiach (31)

 • Zarobki osób po studiach doktoranckich w 2020 r.

  Zarobki osób po studiach doktoranckich w 2020 r.

  Mediana wynagrodzeń osób po studiach doktoranckich wyniosła 7500 zł, czyli o 2400 zł więcej niż mediana dla całego kraju. Mediana płac osób bez tego typu studiów wyniosła 5094 zł. 25 proc. najniżej wynagradzanych absolwentów zarabiało mniej niż 5300 zł, a 25 proc. najwyżej wynagradzanych więcej niż 11 000 zł. A 10 proc. najwyżej wynagradzanych zarabiało nie mniej niż 17 000 zł. Kobiety po studiach doktoranckich zarabiały 6150 zł, a mężczyźni 8600 zł.
 • Zarobki absolwentów studiów MBA w 2020 r.

  Zarobki absolwentów studiów MBA w 2020 r.

  Mediana wynagrodzeń absolwentów MBA wyniosła 12 718 zł. Dla porównania mediana płac osób bez tego typu studiów była znacznie niższa i wyniosła 5094 zł. 25 proc. najniżej wynagradzanych zarabiało mniej niż 7600 zł, a 25 proc. najwyżej wynagradzanych więcej niż 19 625 zł. A 10 proc. najwyżej wynagradzanych zarabiało nie mniej niż 29 000 zł. Kobiety z tym dyplomem zarabiały przeciętnie 9950 zł, natomiast mężczyźni 14 052 zł.
 • Zarobki w pierwszym roku pracy w 2020 r.

  Zarobki w pierwszym roku pracy w 2020 r.

  Mediana zarobków pracowników w pierwszym roku pracy wyniosła 3820 zł. 25 proc. najniżej wynagradzanych pracowników u progu kariery zarabiało mniej niż 3184 zł, a 25 proc. najwyżej wynagradzanych zarabiało powyżej 4832 zł. Kobiety zarabiały przeciętnie 3500 zł, a mężczyźni 4000 zł.
 • Zarobki magistrów inżynierów w 2020 r.

  Zarobki magistrów inżynierów w 2020 r.

  W 2020 roku mediana płac magistrów inżynierów wyniosła 6725 zł brutto, czyli o 1625 zł więcej niż mediana dla całego kraju. Magistrzy inżynierowie zarabiali przeciętnie o ponad 1000 zł więcej niż osoby z dyplomem magistra oraz ponad 1600 zł więcej niż pracownicy, którzy ukończyli jedynie studia pierwszego stopnia (licencjackie lub inżynierskie).
 • Zarobki magistrów w 2020 r.

  Zarobki magistrów w 2020 r.

  W 2020 roku mediana płac magistrów wyniosła 5700 zł brutto, czyli o 600 zł więcej niż mediana dla całego kraju. Pracownicy z tytułem magistra zarabiali o około 600 zł więcej niż osoby po studiach pierwszego stopnia (licencjackich lub inżynierskich). Zarabiali o ponad 1000 zł mniej niż absolwenci studiów magisterskich inżynierskich.
 • Zarobki osób po studiach podyplomowych w 2020 r.

  Zarobki osób po studiach podyplomowych w 2020 r.

  Mediana wynagrodzeń osób po studiach podyplomowych wyniosła 6703 zł, czyli o około 1600 zł więcej niż mediana dla całego kraju. Mediana płac osób bez tego typu studiów wyniosła 5000 zł. 25 proc. najniżej wynagradzanych absolwentów zarabiało mniej niż 4799 zł, a 25 proc. najwyżej wynagradzanych więcej niż 10 000 zł. A 10 proc. najwyżej wynagradzanych zarabiało nie mniej niż 15 100 zł. Kobiety po studiach podyplomowych zarabiały 5800 zł, a mężczyźni 8000 zł.
 • Którzy absolwenci studiów podyplomowych zarabiali najlepiej?

  Którzy absolwenci studiów podyplomowych zarabiali najlepiej?

  W Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń w 2019 wzięło udział 18 438 osób, które ukończyły studia podyplomowe. Większą grupę stanowili mężczyźni. Ankietę uzupełniło 57 proc. mężczyzn i 43 proc. kobiet.
 • Zarobki absolwentów wybranych uczelni technicznych w pierwszym roku pracy w 2019 r.

  Zarobki absolwentów wybranych uczelni technicznych w pierwszym roku pracy w 2019 r.

  W niniejszym artykule przedstawiamy wynagrodzenia absolwentów wybranych uczelni technicznych ze stażem pracy nie dłuższym niż rok. W Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń w 2019 roku wzięło udział 1672 takich osób. Zdecydowaną większość respondentów stanowili mężczyźni - 1081 osób (65 proc.), podczas gdy respondentek było 591 (35 proc.). Z artykułu dowiedzą się państwo, ile wynosiły wynagrodzenia absolwentów takich uczelni jak: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Politechnika Gdańska, Politechnika Krakowska, Politechnika Poznańska, Politechnika Śląska, Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska.
 • Ile zarabiały kobiety w pierwszym roku pracy w 2019 r.

  Ile zarabiały kobiety w pierwszym roku pracy w 2019 r.

  W Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń w 2019 roku uczestniczyło 4319 kobiet posiadających maksymalnie roczny staż pracy. Zdecydowaną większość (70 proc.) stanowiły kobiety w wieku 18-25 lat. Najczęściej posiadanym wykształceniem było wyższe magisterskie (30 proc.), średnie pomaturalne oraz wyższe zawodowe (licencjackie/inżynierskie) - po 24 proc.
 • Po tych uczelniach i kierunkach zarobisz najwięcej. Nawet 2,5 raza więcej niż przeciętna pensja

  Po tych uczelniach i kierunkach zarobisz najwięcej. Nawet 2,5 raza więcej niż przeciętna pensja

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Uniwersytet Jagielloński oraz Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Kierunki Analiza danych oraz Informatyka. Ich absolwenci zarabiają po studiach najwięcej. Nawet 2,5 raza więcej, niż wynosi średnia w ich miejscach zamieszkania.