zapłata

Synonimy:
brak
Inne znaczenia:
Zapłata (Film (2003)[Paycheck] Reż.John Woo) ,

Artykuły - Zapłata (102)

 • Ile trzeba zapłacić za interpretację przepisów podatkowych?

  Ile trzeba zapłacić za interpretację przepisów podatkowych?

  Podatnik, który chce uzyskać urzędową interpretację przepisów podatkowych, musi uiścić 40 zł za każde odrębne zdarzenie przedstawione we wniosku. Urzędnicy każą płacić więcej, gdy wyjaśnienie sprawy wymaga uwzględnienia kilku regulacji prawnych. Takie praktyki są jednak bezprawne.
 • Ekspresowa zapłata za autostrady

  Ekspresowa zapłata za autostrady

  10 proc. zaliczki, płatności za materiały, zasada "15 km, 500 mln" i waloryzacja. Takie zasady mają przyświecać inwestycjom drogowym w latach 2014-2020. Wykonawcy wskazują jednak błędy w nowych założeniach.
 • Prezes gminy żydowskiej ma zapłacić koszty sądowe za hitlerowca

  Prezes gminy żydowskiej ma zapłacić koszty sądowe za hitlerowca

  Z konsternacją przyjęto we Włoszech informację o tym, że prezes rzymskiej wspólnoty żydowskiej otrzymał wezwanie do zapłacenia kosztów sądowych za skazanego na dożywocie hitlerowskiego zbrodniarza Ericha Priebkego. On zapłacić nie może, bo nic nie posiada.
 • Zapłata podatku z tytułu zakupu samochodu w ramach WNT

  Z tytułu zakupu samochodu w ramach WNT zapłaciłam podatek (w terminie 14 dni od zakupu). Za podstawę opodatkowania przyjęłam cenę zakupu pojazdu powiększoną o akcyzę. Urząd skarbowy uznał jednak, że powinnam zapłacić podatek jedynie od wartości samochodu. Uznał ponadto, że w deklaracji VAT-23 powinnam wpisać wartość zakupu w PLN, a nie w euro. Czy urząd skarbowy ma rację?
 • Podpisanie pomiędzy INTERFERIE S.A. a INTERFERIE Medical SPA Sp. z o.o. porozumienia.

  Raport bieżący nr 50/2010Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne Zarząd INTERFERIE S.A. w Lubinie, informuje, iż w dniu 22.10.2010 r. zawarte zostało porozumienie pomiędzy INTTERFERIE S.A. a INTERFERIE MEDICAL SPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą w Lubinie, przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 176, 59-301 Lubin, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocł
 • Odsetki za wydłużone terminy zapłaty

  Odsetki za wydłużone terminy zapłaty

  Część firm nadal narzuca swoim kontrahentom długie terminy zapłaty. Wielu z nich, nie chcąc stracić klienta na to się godzi, choć tym samym kredytują jego działalność. W przypadku stosowania terminów dłuższych niż 30-dniowe, można żądać dodatkowych odsetek w wysokości odsetek ustawowych, nawet jeśli należność została zapłacona w terminie.
 • Przelew czy gotówka? Sprzedaż mieszkania wiąże się z ryzykiem

  Przelew czy gotówka? Sprzedaż mieszkania wiąże się z ryzykiem

  Wyprawa do notariusza z walizką pieniędzy, żeby kupić mieszkanie to dziś rzadkość. Sporadycznie zdarzają się jednak sytuacje, gdy kupujący na rynku wtórnym życzy sobie zapłaty w gotówce, np. osoba starsza, która nie ma konta bankowego albo ma większe zaufanie do gotówki.
 • Zbycie aktywów znacznej wartości.

  Raport bieżący nr 20/2010Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd spółki Karen S.A. z siedzibą w Warszawie wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000079667, na podstawie §5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych p
 • Nabycie aktywów znacznej wartości.

  Raport bieżący nr 26/2010Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd spółki Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885, na podstawie §5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymagan
 • Informacja o zamiarze nabycia akcji Centrum Leasingu i Finansów CLiF S.A. w drodze przymusowego wykutu ("Informacja")

  Raport bieżący nr 19/2010Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych Zarząd Centrum Leasingu i Finansów CLIF S.A. w Warszawie informuje, iż w dniu 22 lipca 2010 roku otrzymał od Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. z siedzibą w Poznaniu jako podmiotu pośredniczącego - informację o zamiarze nabycia w drodze przymusowego wykupu akcji Centrum Leasingu i Finansów CLIF S.A. w Warszawie w trybie art. 82 ust.1 ustawy z dnia 29