zaopatrzenie

Artykuły - Zaopatrzenie (10)

 • Zielone strefy w miastach a zaopatrzenie handlu i gastronomii

  Zielone strefy w miastach a zaopatrzenie handlu i gastronomii

  Największe miasta w Europie borykają się ze smogiem. Jednym z pomysłów na jego ograniczenie jest zakaz wjazdu do centrów miast samochodom spalinowym. To duże wyzwanie dla zaopatrzenia sklepów i restauracji.
 • Kaliningrad niezależny od sąsiadów

  Kaliningrad niezależny od sąsiadów

  Jak podaje "Komersant" Rosja otwiera promowe zaopatrzenie wojsk w Kaliningradzie niezależne od Litwy.
 • Ważna umowa

  Zarząd AQUA S A w Bielsku-Białej informuje, że w dniu 12.12.2002r. podjął uchwałę o wprowadzeniu taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w Gminie Bielsko-Biała na 2003r. zgodnych z wnioskiem taryfowym sporządzonym przez Spółkę zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków i złożonym do Gminy we wskazanym w ustawie terminie. Z informacji przekazanych przez media wynika, że Rada Gminy Bielsko-Biała podjęła w stosunku do wp
 • Kontrakt na dostawy aluminium

  Zarząd Impexmetal S.A. informuje, iż: został zawarty kontrakt z dostawcą norweskim na zakup aluminium hutniczego z przeznaczeniem na zaopatrzenie zakładów produkcyjnych Grupy Kapitałowej Impexmetal tj. Huty Aluminium "Konin" S.A. oraz Nowoczesnych Produktów Aluminiowych "Skawina" S.A. o orientacyjnej wartości 29 mln USD. Ostateczna wartość kontraktu uzależniona od notowań aluminium na LME. Dostawy sukcesywnie w ciągu 2002 roku. Wartość kontraktu przekracza 10% kapitałów własnych Impexmetal S.A
 • Zawarto nowe kontrakty

  Zarząd STALEXPORT SA informuje, że Spółka zawarła kontrakty na zaopatrzenie hut Grupy Kapitałowej STALEXPORT SA i innych odbiorców w następujących asortymenentach: - Żelazostopy o wartości ok. 11 mln. zł - Aluminium 7,9 mln zł STALEXPORT SA zawarł także kontrakty na eksport surówki odlewniczej z Huty Szczecin do Niemiec, Czech i Anglii o łącznej wartości ok. 16,5 mln zł. Realizacja kontraktów nastąpi w I kwartale
 • Umowy handlowe na zaopatrzenie odlewni w koks

  Zarząd Centrozap SA informuje, że w dniu 29 stycznia 2001 r. zawarł z firmą Carbo-Silesia umowę na dostawę koksu o wartości 1.964 tys. zł. do podmiotów z grupy odlewniczej Centrozap SA. Dostawy będą realizowane w ciągu 11 miesięcy 2001 r. W poprzednim roku obrotowym w wyniku kontaktów handlowych z podmiotami wchodzącymi w skład grupy odlewniczej Centrozap zrealizował z tytułu sprzedaży odlewów obrót w wysokości 101.300 tys. zł, a z tytułu zaopatrzenia w surowce (złom, surówka, koks) w wysokości
 • Rusza program sekurytyzacji PGF na 50 mln zł

  Polska Grupa Farmaceutyczna podpisała, jako pierwsza firma giełdowa, pakiet umów związanych z programem sekurytyzacji, w którym uczestniczy jej w 100% zależna spółka Urtica Zaopatrzenie Farmaceutyczne Szpitale. Maksymalna wielkość programu wynosi 50 mln zł.
 • Przyjęte dokumenty o zaopatrzeniu emerytalnym i ubezpieczeniu społecznym

  Podczas dzisiejszych obrad KSRM przyjął i rekomendował Radzie Ministrów projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw o zaopatrzeniu emerytalnym i ubezpieczeniu społecznym.
 • Transakcje powyżej 500.000 EURO z podmiotami powiązanymi

  Na podstawie umów podpisanych ze spółkami Grupy Kapitałowej Agros AGROS HOLDING S.A. dokonuje zakupu towarów przeznaczonych na zaopatrzenie Kluczowych Klientów, tj. największych ogólnopolskich sieci detalicznych i handlowych. Przedmiotem zawartych transakcji były: soki i napoje produkowane pod marką FORTUNA, dżemy ŁOWICZ, a także przetwory owocowe i warzywne ze znakiem KRAKUS oraz przetwory warzywno-mięsne marki TERESPOL. W maju br. AGROS HOLDING S.A. zawarła transakcje zakupu towarów dla Kluc
 • Udzielenie pożyczki spółce zależnej

  Zarząd PGF S.A. informuje, o zawarciu umowy pożyczki z Urtica Zaopatrzenie Farmaceutyczne Szpitali Sp. z o.o. w kwocie 3 mln zł. Pożyczka zostanie spłacona w dniu 15.06.2000 r. Oprocentowanie pożyczki jest oparte na stawce WIBIOR 1M + marża. PGF S.A. posiada 100% udziałów w Urtica Zaopatrzenie Farmaceutyczne Szpitali Sp. z o.o.