zamówienia publiczne

Artykuły - Zamówienia publiczne (135)

 • Będzie waloryzacja kontraktów drogowych

  Będzie waloryzacja kontraktów drogowych

  Za 14 miesięcy wejdą w życie nowe regulacje dotyczące zamówień publicznych. Jak podkreśla minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz, to nowa ustawa, a nie kolejna nowelizacja starych przepisów. Co się zmieni?
 • NIK zabadał system zamówień publicznych

  NIK zabadał system zamówień publicznych

  Jak wynika z opublikowanego w czwartek raportu NIK, zwraca on uwagę na nieprawdziwe dane w sprawozdaniach z udzielonych zamówień podprogowych. Według niej, w konsekwencji nie ma rzetelnych danych do monitorowania krajowego systemu zamówień publicznych.
 • Państwo niebezpiecznie rozgrzewa koniunkturę w budownictwie

  Państwo niebezpiecznie rozgrzewa koniunkturę w budownictwie

  Ponad połowa produkcji budowlano-montażowej w Polsce opłacana jest przez państwo poprzez zamówienia publiczne. Teraz państwo ruszyło na duże zakupy, ceny zaczęły szybko rosnąć. Branża wpada w coraz większe długi, rośnie zagrożenie bankructwami.
 • Bydgoskie technikum ogłosiło przetarg na sprzęt obsługujący Youporn

  Bydgoskie technikum ogłosiło przetarg na sprzęt obsługujący Youporn

  Miasto Bydgoszcz ogłosiło przetarg na sprzęt komputerowy, urządzenia sieciowe i telekomunikacyjne dla jednego z techników. Miał on pomóc uczniom w zdobywaniu bardzo cennej, praktycznej wiedzy. Na pierwszy rzut oka wszystko wygląda poprawnie, w zamówieniu znajdują się urządzenia, które rzeczywiście mogą zostać wykorzystane przez uczniów.
 • Koniec dyktatury ceny na placach budów?

  Koniec dyktatury ceny na placach budów?

  Znowelizowane Prawo zamówień publicznych, mimo poddania go istotnym zmianom, nie stanie się remedium na wszystkie problemy pojawiające się na placach budów.
 • Wchodzi w życie nowelizacja prawa o zamówieniach publicznych

  Wchodzi w życie nowelizacja prawa o zamówieniach publicznych

  Obowiązek zatrudniania na etat, gdy spełnione są kryteria kodeksowe, upowszechnienie kryteriów pozacenowych i możliwość zlecania "spółkom-córkom" zadań bez przetargów (tzw. in-house) wprowadza m.in. nowela Prawa zamówień publicznych, która w czwartek wchodzi w życie.
 • Wybranie oferty Emitenta w postępowaniu o udzielenie zamówienia niepublicznego

  Zarząd Langloo.com S.A. (dalej Emitent) informuje, iż w dniu 18 sierpnia 2015 roku otrzymał od Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. w Warszawie Oddział w Odolanowie (dalej Zamawiający), zawiadomienie dotyczące niepublicznego postępowania przetargowego nr NP/PGNIG/15/0799/OO/EH o udzielenie zamówienia na zadanie: „Przeprowadzenie kursu języka angielskiego dla pracowników PGNiG S.A. w Warszawie Oddział w Odolanowie”, w wyniku którego wybrana została oferta Emitenta. Jedno
 • Kryterium najniższej ceny wciąż najważniejsze w zamówieniach publicznych. Zamawiający boją się odwołań

  Kryterium najniższej ceny wciąż najważniejsze w zamówieniach publicznych. Zamawiający boją się odwołań

  Liczy się tylko cena - tak najprościej można opisać sposób wyłaniania najlepszych ofert w procedurze zamówień publicznych. Najwyższa Izba Kontroli (NIK) alarmuje, że prowadzi to do patologii i dzielenia zamówień w niejasny sposób.
 • Podpisanie znaczącej umowy w postępowaniu o zamówienia publiczne

  Raport bieżący nr 17/2015Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufneW nawiązaniu do raportu 11/2015 Zarząd Synektik S.A. ( "Spółka” ) z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 10.07.2015 r. Spółka podpisała umowę z Mazowieckim Szpitalem Bródnowskim w Warszawie Sp. z o.o. ( "Zamawiający” ) na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego wraz z zaprojektowaniem i wykonaniem robót budowlanych w celu dostosowania pomieszczeń dla potr
 • Informacja o złożeniu oferty o znaczącej wartości w postępowaniu przetargowym zgodnie z prawem zamówień publicznych

  Raport bieżący nr 11/2015Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufneZarząd Spółki Synektik S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka”) niniejszym informuje, iż w dniu 03.06.2015 r. Spółka złożyła ofertę w postępowaniu przetargowym prowadzonym zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r.poz. 907 z późn. zm.) przez Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o. na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego wraz z

Filmy - Zamówienia publiczne (2)

 • Nowe prawo zamówień publicznych to dużo zmian dla przedsiębiorców

  - Szykujemy olbrzymią ilość zmian. Skupiamy się tak na etapie przygotowania umowy o zamówienie publiczne, jak i jej realizacji. Nie zapominamy o proceduralnym sposobie wyboru poszczególnych wykonawców. Szykujemy zmiany w każdym z etapów umowy zamówieniowej. Chcemy, żeby dla wykonawców był jak najszerszy dostęp do informacji o zamówieniach, o tym kiedy są planowane zamówienia, jak są wykonywane. Drugi aspekt to uproszczenia proceduralne. Planujemy szereg zmian w postępowaniach, ułatwień zarówno dla zamawiających, jak i wykonawców. Trzeci aspekt związany jest z równowagą stron: żeby mieli one w miarę zbliżone pozycje. Czwarta grupa zmian to te związane z realizacją umowy. Przewidujemy płatności zaliczkowe, częściowe, obniżenie gwarancji zabezpieczenia należytego wykonania umowy – tłumaczy Hubert Nowak, prezes Urzędu Zamówień Publicznych. Do tego jedną ze zmian jest skrócenie czasu zwrotu wadium. Powinien od nastąpić wg nowych przepisów do 7 dni od zakończenia postępowania.
 • Polska ma siedem miesięcy na wdrożenie nowych unijnych dyrektyw o zamówieniach publicznych

  Reforma zamówień publicznych to – jak oceniają eksperci – szansa na dostosowanie prawa do praktyk panujących w biznesie. Polska ma czas do 18 kwietnia 2016 roku, by wdrożyć unijne dyrektywy do rodzimych zapisów. Te m.in. obejmują komunikację elektroniczną, skrócenie procedur czy dopuszczenie do zamówień publicznych zagranicznych firm. – Ambicją zarówno Komisji Europejskiej, jak i międzynarodowych organizacji, takich jak OECD i Bank Światowy, jest reforma zamówień publicznych w taki sposób, żeby były one jak najbliższe praktykom biznesowym obecnym na rynku – przekonuje Eliza Niewiadomska, specjalista ds. zamówień publicznych z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju w Londynie. – To, co widać na rynku europejskim i światowym, to zdecydowane dążenie do unowocześnienia i usprawnienia procedur zamówień publicznych.