zaległy urlop

Synonimy:
urlop zaległy,
Inne znaczenia:
brak

Artykuły - Zaległy urlop (42)

Filmy - Zaległy urlop (2)

  • Jak duży jest problem z zaległymi urlopami

    Im większa firma, tym precyzyjniej planowane są urlopy. Jednak ponad połowa pracujących ma problemy z wykorzystaniem zaległych urlopów.
  • Pracownicy mają ostatnie dni na wykorzystanie zaległego urlopu za 2014 rok

    Tylko do 30 września pracownik może wykorzystać zaległy urlop za 2014 rok. Zgodnie z opinią Sądu Najwyższego pracodawca może zobowiązać pracownika do wykorzystania zaległych dni wolnych. Taki urlop musi być wykorzystany, bo kodeks pracy nie przewiduje możliwości wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystane wolne w trakcie trwania umowy o pracę. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy pracownik odchodzi z danej firmy. – Co do zasady obowiązkiem pracodawcy jest udzielanie pracownikowi urlopu w tym roku, w którym pracownik nabył do niego prawo, czyli nie jest dopuszczalna sytuacja, w której część urlopu pracownik wykorzysta w danym roku, a część przeniesie sobie na rok kolejny – mówi agencji Newseria Biznes Michał Szuszczyński, wykładowca w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, radca prawny i założyciel SZUSZCZYŃSKI Kancelarii Prawa Pracy w Poznaniu.