Biznes - zaległości podatkowe

Artykuły - Zaległości podatkowe (76)

 • Prof. Witold Modzelewski: Na umorzenie zaległości podatkowych po pandemii praktycznie nie ma szans

  Prof. Witold Modzelewski: Na umorzenie zaległości podatkowych po pandemii praktycznie nie ma szans

  Ze względu na pandemię koronawirusa wzrósł odsetek przedsiębiorców mających problemy z terminową płatnością danin. Jednak mogą oni ubiegać się o przyznanie ulgi lub o umorzenie zaległości podatkowych.
 • Fiskus wciąż umarza podatnikom gigantyczne kwoty. Straty idą w miliony złotych

  Fiskus wciąż umarza podatnikom gigantyczne kwoty. Straty idą w miliony złotych

  40 mln zł wyniosły łącznie zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę i opłaty prolongacyjne, które zostały umorzone w pierwszym półroczu br. przez skarbówkę w Warszawie. W analogicznym okresie 2018 roku było to ok. 19,5 mln zł. Z kolei w Katowicach "darowano" ostatnio blisko 58 mln zł, a wcześniej - ponad 11,5 mln zł. Natomiast w Szczecinie do tegorocznych statystyk wpisano prawie 600 tys. zł, czyli niemal 7 razy mniej niż w 2018 roku. Mniejsze kwoty umorzeń były też m.in. we Wrocławiu, w Gdańsku, Krakowie, Olsztynie, Opolu czy Białymstoku.
 • Odpowiedzialność wspólników za zaległości podatkowe spółek

  Odpowiedzialność wspólników za zaległości podatkowe spółek

  Odpowiedzialność wspólników za zaległości podatkowe spółek różni się znacząco w zależności od przyjętej formuły przedsiębiorstwa. Inne zasady obowiązują w odniesieniu do wspólników spółek osobowych, czyli spółek cywilnych, jawnych, partnerskich oraz komplementariuszy w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej.
 • Konsekwencje wstrzymania wykonania decyzji podatkowej

  Konsekwencje wstrzymania wykonania decyzji podatkowej

  Odwołanie się od decyzji wymiarowej wydanej przez urząd skarbowy pozwala wstrzymać się z zapłatą wynikającego z niej zobowiązania podatkowego do czasu uzyskania stanowiska dyrektora izby administracji skarbowej. Podatnikowi nie wolno jednak do tego momentu zrobić nic, co w przyszłości udaremniłoby ściągnięcie podatku. Może mieć również problem z uzyskaniem zaświadczenia o braku zaległości podatkowych.
 • Zajęcie majątku przez fiskusa

  Konsekwencją braku zapłaty podatku jest zazwyczaj wszczęcie postępowania egzekucyjnego przez komornika skarbowego. Jak ochronić swój majątek?
 • Fiskus ujawni dane firm, które są mu winne więcej niż 5 tys. zł

  Fiskus ujawni dane firm, które są mu winne więcej niż 5 tys. zł

  Każdy będzie mógł poznać wysokość podatków, ceł, składek ZUS i mandatów skarbowych, których nie zapłacił jego kontrahent. Takie informacje trafią do Rejestru Należności Publicznoprawnych i będą udostępniane przez Portal Podatkowy, czyli stronę Ministerstwa Finansów.
 • Co drugi Polak nie płaci VAT? Szokujące wyniki badania

  Co drugi Polak nie płaci VAT? Szokujące wyniki badania

  Dla większości Polaków obecny system podatkowy jest nieodpowiedni, przede wszystkim ze względu na jego skomplikowanie i niezrozumienie. 93 proc. Polaków uważa, że system ten powinien zostać uproszczony. Obecny system jest postrzegany jako nieprzyjazny, niesprawiedliwy, skomplikowany i niezrozumiały - wynika z badania przeprowadzonego przez firmę Maison&Partners.
 • Umorzenie długów podatkowych ulgą (nie) dla wybranych

  Umorzenie długów podatkowych ulgą (nie) dla wybranych

  Zaległości podatkowe powinny być umarzane podatnikom znajdującym się w trudnym położeniu finansowym wynikającym nie tylko z nadzwyczajnych i niezależnych od nich zdarzeń, ale także z normalnej sytuacji ekonomicznej. W praktyce ulga ta przyznawana jest wyjątkowo. Urzędy skarbowe rzadko umarzają nawet te długi, których nie udaje się wyegzekwować, ponieważ podatnik nie ma majątku.
 • Jakie kary finansowe czyhają na spóźnialskich podatników?

  Jakie kary finansowe czyhają na spóźnialskich podatników?

  Podstawowym obowiązkiem podatnika jest zapłata podatków w obowiązujących terminach. Warto pamiętać, że każda zwłoka kosztuje - jeśli nie opłatę prolongacyjną, to odsetki za zwłokę, które aktualnie wynoszą od 4 do 12 procent kwoty zaległości podatkowej.