załączniki

Artykuły - Załączniki (1587)

 • KOREKTRA ZAŁĄCZNIKA DO RAPORTU Z DN. 04.10.2017 (rb56/2017)

  Raport bieżący nr 56/2017Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweKOREKTRA ZAŁĄCZNIKA DO RAPORTU Z DN. 04.10.2017 (rb56/2017) Zarząd Alior Bank S.A. ("Bank”), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 400 § 1 i 2 w zw. z 4021 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku na dzień 31 października 2017 r., godz. 10:00. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku odbędzie się w Warszawie
 • Jednostkowy raport kwartalny za II kwartał 2017 r.

  Zarząd BDF S.A. z siedzibą w Warszawie, (Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport kwartalny za II kwartał 2017 r. Załączniki: 1. Jednostkowy raport kwartalny za II kwartał 2017 r. Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". Osoby reprezentujące spółkę:Robert Walicki -
 • Skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2017 r.

  Zarząd BDF S.A. z siedzibą w Warszawie, (Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2017 r. Załączniki: 1. Skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2017 r. Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". Osoby reprezentujące spółkę:Robert Wal
 • Tytuł: uzupełnienie raportu nr 29/2017 w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 7 września 2017 roku

  Zarząd Pixel Venture Capital S.A niniejszym ponownie przekazuje załączniki do raportu nr 29/2017 w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 7 września 2017 roku, które z uwagi na usterkę techniczną nie otwierają się poprawnie:Osoby reprezentujące spółkę:Mariusz Szypura - Prezes ZarząduRadomir Woźniak - Członek Zarządu
 • Uzupełnienie załącznika do raportu EBI 12/2017

  Uzupełnia się brakujący załącznik do raportu EBI 12/2017 z dnia 07.07.2017 - Tekst jednolity Statutu Spółki przyjęty przez Zarząd Spółki uchwałą nr 1/05/2017 z dnia 24 maja 2017 r., uwzględniający zmianę Statutu wprowadzoną uchwałą Zarządu Spółki z dnia 23 maja 2017 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki (Rep. A nr 6740/2017). Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2) ppkt b) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe
 • Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu GEO-TERM Polska S.A.

  Zarząd GEO-TERM POLSKA Spółka Akcyjna w załączeniu podaje treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu dnia 29 czerwca 2017 r. Załączniki: Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu GEO-TERM POLSKA S.A. Podstawa prawna: § 4ust. 2pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect Osoby reprezentujące spółkę
 • Korekta załącznika do sprawozdania finansowego

  Zarząd Patent Fund S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu skorygowany o poprawną nazwę Spółki załącznik do sprawozdania finansowego. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".Osoby reprezentujące spółkę:Maciej Oniszczuk - Prezes Zarządu
 • Raport Roczny Eskimos S.A. za rok obrotowy 2016.

  Zarząd Eskimos S.A. niniejszym przekazuje Raport Roczny za rok obrotowy 2016. Wszystkie załączniki dołączone do niniejszego raportu stanowią integralną część Raportu Rocznego za 2016 rok.Załączniki do Raportu Rocznego: (1) Raport Roczny ESKIMOS S.A. za 2016 r.. (2) Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2016 r. (3) Opinia i Raport biegłego z badania sprawozdania finansowego za rok 2016. PODSTAWA PRAWNA: § 5 ust. pkt 6.1 – 6.3. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatyw
 • Raport Roczny Novavis za rok obrotowy 2016

  Zarząd Spółki Novavis S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść Raportu Rocznego za 2016 rok. Wszelkie załączniki dołączone do niniejszego raportu stanowią integralną część Raportu Rocznego za rok obrotowy 2016. Załączniki: 1. Sprawozdanie Zarządu Novavis S.A. z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2016; 2. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2016; 3. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2016; 4. Opinia oraz Raport po
 • Raport roczny za 2016

  Zarząd Spółki Summa Linguae S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) przekazuje w załączeniu raport roczny Spółki za rok obrotowy 2016. Wszystkie załączniki dołączone do niniejszego raportu stanowią integralną część raportu rocznego Spółki za 2016 rok. Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".Osoby reprezentujące spół