załącznik

Artykuły - Załącznik (1083)

 • Raport miesięczny – grudzień 2015 r.

  Zarząd EGB Investments S.A. przekazuje w załączeniu raport miesięczny za grudzień 2015 r. PODSTAWA PRAWNA: Załącznik do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 marca 2010 roku - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect". Osoby reprezentujące spółkę:Tomasz Kuciel - Prezes Zarządu
 • Informacja o niestosowaniu przez spółkę ENERGA SA niektórych zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016

  W związku z wejściem w życie „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016” („Dobre Praktyki”) stanowiących załącznik do Uchwały Nr 26/1413/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 października 2015 r., Zarząd spółki ENERGA SA („Spółka”, „ENERGA”) informuje, że przyjmuje do stosowania zasady ładu korporacyjnego określonych w w/w dokumencie z wyłączeniem: - Zasady szczegółowej I.Z.1.16 oraz IV.Z.2 dot. transmisji obrad walnego zgromadzenia – Obecne pos
 • Informacja dotycząca zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016

  Z dniem 1 stycznia 2016 roku wchodzi w życie nowy zbiór zasad ładu korporacyjnego pod nazwą „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016” stanowiące załącznik do Uchwały nr 26/1413/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 października 2015 roku. Na podstawie § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Zarząd spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. podaje rekomendacje i zasady ze zbioru zasad
 • Raport miesięczny Spółki ATON-HT za listopad 2015r.

  Zarząd ATON-HT S.A. z siedzibą we Wrocławiu przekazuje w załączeniu raport miesięczny za listopad 2015 roku. Podstawa Prawna: Załącznik do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 roku - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect". Osoby reprezentujące spółkę:Ewa Błażejowska - Wiceprezes ZarząduZbigniew Klóska - Wiceprezes Zarządu
 • Korekta Ogłoszenia o zwołaniu NWZA spółki Admiral Boats SA na dzień 4 stycznia 2016 r.

  Zarząd ADMIRAL BOATS S.A. w związku z pomyłkową treścią załącznika do raport EBI nr 28/2015 polegającą na błędnym sformułowaniu projektu uchwały nr 5 NWZA. Poniżej załącza prawidłowy załącznik z projektami treści uchwał. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.Osoby reprezentujące spółkę:Andrzej Bartoszewicz - Prezes Z
 • Raport miesięczny – listopad 2015 r.

  Zarząd EGB Investments S.A. przekazuje w załączeniu raport miesięczny za listopad 2015 r. PODSTAWA PRAWNA: Załącznik do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 marca 2010 roku - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect". Osoby reprezentujące spółkę:Tomasz Kuciel - Prezes Zarządu
 • Raport okresowy za III kwartał 2015 r.

  Zarząd Spółki Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie jako załącznik do niniejszej wiadomości przekazuje raport kwartalny za okres III kwartału 2015 r. Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".Osoby reprezentujące spółkę:Sławomir Huczała - Prezes Zarządu
 • Raport bieżący za październik 2015

  Zarzad spółki Ecotech Polska S.A. publikuje do wiadomości Raport bieżący za październik 2015r.(załącznik)Osoby reprezentujące spółkę:Katarzyna Tarłowska - Operator EBI
 • Skonsolidowany i jednostkowy raport okresowy IDH S.A. za III kwartał 2015 roku.

  Zarząd IDH S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść raportu okresowego za III kwartał 2015 roku. Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 1 Załącznik Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". Osoby reprezentujące spółkę:Łukasz Bartczak - Członek Rady Nadzorczej oddelegowany do czasowego pełnienia funkcji Prezesa Zarządu
 • Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2015 roku

  Zarząd Spółki Inteliwise S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączniku do publicznej wiadomości treść skonsolidowanego raportu okresowego za III kwartał 2015 roku wraz z załącznikami w postaci dokumentów finansowych dotyczących sprawozdań jednostkowych jak również skonsolidowanych. Zarząd InteliWISE S.A. oświadcza, iż InteliWISE S.A. na podstawie § 5 ust. 2a Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu nie przekazuje odrębnego jednostkowego raportu kwartalnego,

Filmy - Załącznik (1)

 • "Fałszywy mejl może zamienić twój komputer w zombi"

  Dostałeś pocztą elektroniczną informację o wygranej nagrodzie, choć nie brałeś udziału w żadnym konkursie? Nadawca innej wiadomości prosi cię o podanie danych, aby mógł dostarczyć wysłaną do ciebie paczkę? Pod żadnym pozorem nie klikaj w takie mejle, nie odpowiadaj na nie ani nie otwieraj ich załączników! To prawie na 100 proc. wiadomość fałszywa – pod prawdziwe firmy bardzo często podszywają się hakerzy próbujący wykorzystać ludzką naiwność. Czym grożą ich ataki i jak się przed nimi bronić?