zakład opieki zdrowotnej

Synonimy:
ZOZ,
Inne znaczenia:
brak

Artykuły - Zakład opieki zdrowotnej (173)

 • Bezpłatne badania dla palaczy

  Bezpłatne badania dla palaczy

  Paląc jeden papieros, wdychamy… ponad 4000 różnych związków chemicznych, w tym rakotwórczych. By pozbyć się szkodliwego nałogu i zadbać o zdrowie, skorzystaj z pomocy specjalistów.
 • Erbud zrealizuje roboty budowlane dla wybranych publicznych, wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej w Krakowie oraz Tarnowie

  28 lutego br. Erbud podpisał umowę na: "Poprawę efektywności energetycznej poprzez wprowadzenie systemów energii odnawialnej oraz modernizację instalacji grzewczych w wybranych publicznych, wojewódzkich zakładach opieki zdrowotnej". Umowa na roboty budowlane o wartości 34,95 mln zł netto jest realizowana w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.
 • Finansowanie podmiotów na rynku medycznym w Polsce

  Finansowanie podmiotów na rynku medycznym w Polsce

  Reformy w zakresie administracji, finansów publicznych oraz organizacji i finansowania ochrony zdrowia z końca lat 90. zmieniły istotnie sposób funkcjonowania placówek i ich powiązań z jednostkami samorządu terytorialnego. Początkowo wprowadzono Kasy Chorych, po kilku latach Narodowy Fundusz Zdrowia. Nastąpiły również zmiany polegające na przekazaniu jednostkom samorządu terytorialnego uprawnień organów założycielskich, a także rozpoczęto proces reorganizacji i restrukturyzacji placówek służby zdrowia, zmieniający ich status prawny, a przede wszystkim sytuację ekonomiczną.
 • Nabycie wierzytelności wobec ZOZ

  Zarząd Remedis S.A. informuje, iż w dniu 30 maja 2011 r. została podpisana umowa nabycia - w trybie art. 518 par. 1 pkt 3 kodeksu cywilnego - wierzytelności zakładu opieki zdrowotnej w kwocie 1.182.505,74 zł. Umowa reguluje jednocześnie spłatę w/w wierzytelności przysługujących Emitentowi wobec zakładu opieki zdrowotnej. Warunki transakcji, w tym wysokość wynagrodzenia, nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w tego rodzaju umowach. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Za
 • Nabycie wierzytelności wobec ZOZ

  Zarząd Remedis S.A. informuje, iż w dniu 21 stycznia 2011 r. została podpisana umowa nabycia - w trybie art. 518 par. 1 pkt 3 kodeksu cywilnego - wierzytelności zakładu opieki zdrowotnej w kwocie 1.530.000,00 zł. Umowa reguluje jednocześnie spłatę w/w wierzytelności przysługujących Emitentowi wobec zakładu opieki zdrowotnej. Warunki transakcji, w tym wysokość wynagrodzenia, nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w tego rodzaju umowach. Podstawa prawna: § 3 ust.
 • Nabycie wierzytelności wobec ZOZ

  Zarząd Remedis S.A. informuje, iż w dniu 21 grudnia 2010 r. nabył - w trybie art. 518 par. 1 pkt 3 kodeksu cywilnego - wierzytelności zakładu opieki zdrowotnej w kwocie 777.012,60 zł. W dniu 22 grudnia 2010 r. zawarta została ugoda regulująca spłatę ww. wierzytelności przysługujących Emitentowi wobec zakładu opieki zdrowotnej. Warunki transakcji, w tym wysokość wynagrodzenia, nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w tego rodzaju umowach. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Zał
 • Zawarcie znaczącej umowy

  Raport bieżący nr 154/2010Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd M.W. Trade SA (Emitent) informuje, że w okresie krótszym niż 12 miesięcy Spółka zawarła z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej umowy o łącznej wartości nominalnej 18 393 tys. PLN. W dniu 26.10.2010 roku wpłynęła do Spółki podpisana umowa z w/w podmiotem o wartości 5 527 tys. PLN. Jej przedmiotem jest ustalenie nabycia oraz zasad spłaty przez SP ZOZ wierzyteln
 • Żłobek to nie zakład opieki zdrowotnej, a niania powinna mieć umowę

  Żłobek to nie zakład opieki zdrowotnej, a niania powinna mieć umowę

  Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej opracowało projekt ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Planowane zmiany nie tylko wprowadzą nowe kwalifikacje dla osób opiekujących się dziećmi, ale także ustanowią nowe formy opieki. Dodatkowo łatwiej będzie też pracującym rodzicom.
 • Zawarcie znaczącej umowy

  Raport bieżący nr 150/2010Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd M.W. Trade SA (Emitent) informuje, że w okresie krótszym niż 12 miesięcy Spółka zawarła z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej umowy o łącznej wartości nominalnej 23 571 tys. PLN. W dniu 20.10.2010 roku wpłynęła do Spółki podpisana umowa z w/w podmiotem o wartości 1 449 tys. PLN. Jej przedmiotem jest ustalenie nabycia oraz zasad spłaty przez SP ZOZ wierzyteln
 • Zawarcie znaczącej umowy

  Raport bieżący nr 144/2010Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd M.W. Trade SA (Emitent) informuje, że w okresie krótszym niż 12 miesięcy Spółka zawarła z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej umowy o łącznej wartości nominalnej 4 210 tys. PLN. W dniu 14.10.2010 roku wpłynęła do Spółki podpisana umowa z w/w podmiotem o wartości 869 tys. PLN. Jej przedmiotem jest ustalenie nabycia oraz zasad spłaty przez SP ZOZ wierzytelnoś