zajac

Artykuły - Zajac (98)

 • Merlin w spirali długów. Konto firmy zajął komornik

  Merlin w spirali długów. Konto firmy zajął komornik

  Firma od miesięcy jest winna pieniądze niektórym kontrahentom, a teraz przestała wypłacać wynagrodzenia części pracowników i odprowadzać składki do ZUS. Jej konto zajął już komornik.
 • Urlopowe dopłaty z komorniczym zajęciem

  Urlopowe dopłaty z komorniczym zajęciem

  Zbliżające się letnie miesiące to tradycyjnie czas wykorzystywania dłuższych urlopów wypoczynkowych. Wraz z sezonem urlopowym aktualizuje się temat dokonywania potrąceń z różnego rodzaju dopłat urlopowych czy świadczenia urlopowego. Zajęcie komornicze, pod pewnymi warunkami, może dotyczyć również takiego dofinansowania i to nawet wtedy, gdy pochodzi ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
 • Fachowiec zajmie się zwierzakiem

  Fachowiec zajmie się zwierzakiem

  Wciąż przybywa firm, które wiążą swoją działalność z czworonogami, informuje "Puls Biznesu". To dobry pomysł na własny interes, twierdzi gazeta, i opisuje doświadczenia założonej przez Monikę Marciniak firmy Dogsway.
 • Procedura zajęcia rachunków bankowych

  Zarówno podczas egzekucji administracyjnej, jak i sądowej, banki dokonują blokady na wszystkich rachunkach bankowych dłużnika do wysokości egzekwowanej kwoty, nawet jeżeli na jednym rachunku znajdują się wystarczające środki na pokrycie długu.
 • Zajęcie prawa majątkowego

  Raport bieżący nr 94/2014Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufneZarząd "Polimex-Mostostal” S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Młynarskiej 42 ("Spółka”), informuje o zajęciu praw majątkowych w prowadzonym postępowaniu egzekucyjnym przeciwko Spółce z wniosku Ekotechnika Plus Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach. Zajęciu podlegają wierzytelności należne Spółce jako dłużnikowi. Zajęciu podlegają również rachunki bankowe Spółki oraz
 • Zajęcie rachunków bankowych przez Urząd Skarbowy

  Zarząd Precious Metals Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach (dalej: „Emitent”) informuje, iż powziął informację o zajęciu rachunków bankowych Emitenta przez Urząd Skarbowy w związku z zaległościami podatkowymi. Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że jest w trakcie sporządzania dokumentacji podatkowej będącej podstawą ubiegania się przez Emitenta o zwolnienie zajęcia rachunków bankowych przez Urząd Skarbowy. Podstawa Prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regul
 • Kiedy fiskus zajmie ci połowę pensji?

  Kiedy fiskus zajmie ci połowę pensji?

  Fiskus ma prawo wyegzekwować zaległy podatek z wynagrodzenia dłużnika. Wystąpi o to bezpośrednio do jego pracodawcy. Zajęcie wynagrodzenia może nastąpić już po siedmiu dniach od doręczenia upomnienia. Fiskus nie może jednak ruszyć połowy pensji dłużnika.
 • Powzięcie informacji o zajęciu prawa majątkowego

  Zarząd GPPI S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Mławie zawiadomienie o zajęciu prawa majątkowego w postaci wszystkich akcji, które posiada Mewa S.A. w spółce GPPI S.A., na wniosek wierzyciela Mewa S.A. - ING Lease (Polska) Sp. z o.o. Podstawa prawna: § 3 ust 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".Os
 • Rząd zajmie się projektem ułatwień dla importerów

  Ułatwienia w znakowaniu towarów przez importerów sprowadzających towary do Polski, które pozwolą im zaoszczędzić ok. 70 mln zł rocznie - taki ma być skutek noweli ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Jej projektem we wtorek zajmie się rząd.
 • Struzik: Zajęcie kont samorządu mazowieckiego to zaprzeczenie prawa

  Struzik: Zajęcie kont samorządu mazowieckiego to zaprzeczenie prawa

  Marszałek Adam Struzik uważa, że zajęcie kont samorządu woj. mazowieckiego przez komornika z powodu niezapłaconego janosikowego to zaprzeczenie prawa. Zapowiedział, że będzie bronić województwa przed sądami, także europejskimi.