zaangażowanie w pracę

Artykuły - Zaangażowanie w pracę (-1)

  • Gdy premia służy do karania pracowników...

    Gdy premia służy do karania pracowników...

    Na rynkowy sukces firmy składa się szereg czynników - między innymi aktualna sytuacja gospodarcza oraz popyt na oferowaną usługę. Jednym z fundamentów zdobywania przewagi konkurencyjnej na rynku jest zaangażowanie w pracę zatrudnionych w firmie osób. Najwyższą wagę ma ich kreatywność, poświęcenie i efektywność pracy.

Filmy - Zaangażowanie w pracę (1)

  • Ponad połowa Polaków nie jest zaangażowana w swoją pracę

    Polska odnotowała w tym roku rekordowo niski poziom zaangażowania pracowników oraz historycznie najmniejsze zaangażowanie Polaków w pracę w stosunku do mieszkańców krajów europejskich. Aż 52% polskich pracowników nie czuje się zaangażowanych w wykonywaną pracę, a różnica pomiędzy Polską i Europą w tym zakresie osiągnęła rekordową wartość – 14%.