XIII

Artykuły - XIII (298)

 • Kultowa strzelanka XIII dostępna na GOG

  Kultowa strzelanka XIII dostępna na GOG

  ​Kultowa strzelanka XIII z 2003 roku otrzyma w przyszłym roku pełnoprawny remake, lecz gracze zainteresowani sprawdzeniem unikatowej produkcji już teraz mogą skorzystać z oferty polskiego sklepu GOG, gdzie w sprzedaży po wielu latach nieobecności pojawiła się oryginalna wersja.
 • Remake nietypowego XIII opóźniony do 2020 roku

  Remake nietypowego XIII opóźniony do 2020 roku

  ​Miało już być pięknie, lecz remake nietypowej strzelanki XIII nie ukaże się w listopadzie obecnego roku, jak pierwotnie planowano. Nowa data premiery nie jest jeszcze znana, lecz premiera odbędzie się dopiero w bliżej nieokreślonym czasie w przyszłym roku, nadal na PC, PS4, Xbox One oraz Switch.
 • Nietypowa strzelanka XIII wraca w listopadzie

  Nietypowa strzelanka XIII wraca w listopadzie

  ​W zamierzchłej przeszłości 2003 roku na rynku ukazała się nietypowa strzelanka XIII, dostępna na PC, PS2, Xbox oraz GameCube. Tytuł, bazujący na belgijskich komiksach o tym samym tytule, wyróżniał się interesującą oprawą graficzną, stawiającą właśnie na rysunkowy, komiksowy styl i cel-shading.
 • Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 16 kwietnia 2019 r.

  Zarząd ACKERMAN S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000531766 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 §1 i art. 402 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 16 kwietnia 2019 r., o godz. 11:00 w Kancelarii Notarialnej Notariusza Romana Tokarczyka w Warszawie przy ul. Jutrzenki 177.
 • Odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 25 marca 2019 r.

  Zarząd ACKERMAN S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000531766 („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2019 z dnia 27 lutego 2019 r. informuje, że Zarząd Spółki odwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie („ZWZ”) zwołane na dzień 25 marca 2019 r. o godz. 11:00 w Kancelarii Notarialnej Notariusza Romana Tokarczyka w Warszawie prz
 • Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 25 marca 2019 r.

  Zarząd ACKERMAN S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000531766 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 §1 i art. 402 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 25 marca 2019 r., o godz. 11:00 w Kancelarii Notarialnej Notariusza Romana Tokarczyka w Warszawie przy ul. Jutrzenki 177.
 • Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 9 stycznia 2019 r.

  Zarząd ACKERMAN S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000531766 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 §1 i art. 402 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 9 stycznia 2019 r., o godz. 11:00 w Kancelarii Notarialnej Notariusza Romana Tokarczyka w Warszawie przy ul. Jutrzenki 177.
 • Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian w statucie Spółki.

  Zarząd Biomass Energy Project S.A. z siedzibą w Bydgoszczy („Emitent”) informuje, iż w dniu 6 grudnia 2018 r. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, dokonał rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta do kwoty 8.276.308,80 zł (osiem milionów dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta osiem złotych osiemdziesiąt groszy). W ramach przedmiotowego podwyższenia kapitału zakładowego, Sąd rejestrowy dokonał wpisu 65.888.088 (sześćd
 • Istotna informacja dotycząca spółki zależnej

  Rada Administrująca Hydropress SE ("Emitent") informuje, że w dniu 30.11.2018 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego w spółce H2O Incubator sp. z o. o., do kwoty 68 500,00 zł, w której Emitent posiada obecnie 104 udziały o łącznej wartości nominalnej 52 000,00 zł. Podwyższenie kapitału zakładowego z kwoty 50 000,00 zł do kwoty 68 500,00 zł, tj. o kwotę 18 500,00 nastąpiło w wyniku utworzenia 37 nowych udział
 • Rejestracja zmiany Statutu dokonanej podczas NWZA w dniu 07.08.2018 r. oraz rejestracja nowego członka Rady Administrującej

  Rada Administrująca Hydropress SE (‘Emitent’) informuje, że Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS zarejestrował zmianę §6 Statutu dokonanego podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Hydropress SE w dniu 07 sierpnia 2018 roku. dotychczasowe brzmienie: §6 Kapitał Spółki 2. Kapitał zakładowy dzieli się na 18.550.457 akcji o wartości nominalnej 0,06 EUR (sześć centów) każda, w tym: a) 9.129.059 (dziewięć milionów sto dwadzieścia dzie