Wyniki głosowania

Artykuły - Wyniki głosowania (96)

 • ​Złota Piłka. Znamy szczegóły głosowania. Robert Lewandowski numerem jeden w dwóch krajach

  ​Złota Piłka. Znamy szczegóły głosowania. Robert Lewandowski numerem jeden w dwóch krajach

  Redakcja "France Football" opublikowała szczegóły dotyczące głosowania w plebiscycie Złotej Piłki. Wiemy już, jak rozłożył się podział punktów w poszczególnych państwach. Robert Lewandowski został uznany za najlepszego tylko w jednym kraju poza Polską. Niespodzianką jest fakt, że to nie Leo Messi był najczęściej notowany na pierwszej pozycji.
 • Uchwały podjęte na WZA w dniu 29.09.2014 r., wyniki głosowania

  Raport bieżący nr 122/2014Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweZarząd Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (Spółka) informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki odbyte w dniu 29 września 2014 r. podjęło uchwały, jak w załączniku do niniejszego raportu. Jednocześnie Spółka informuje, że na Walnym Zgromadzeniu w związku z brakiem propozycji zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki odstąpiono o
 • Informacja o negatywnym wyniku głosowania zgromadzenia wierzycieli spółki zależnej KKSM

  Raport bieżący nr 32/2014Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufneBank Zachodni WBK S.A. należący do grupy kapitałowej Santander Group ("BZWBK”), będący największym wierzycielem zależnej od Emitenta spółki Kieleckie Kopalnie Surowców Mineralnych Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Kielcach ("KKSM”), nieoczekiwanie i wbrew wcześniejszym deklaracjom wycofał własny wniosek o odroczenie terminu głosowania nad układem p
 • Treść uchwał (wraz z wynikami głosowania) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Milkpol SA

  Zarząd „Milkpol” Spółki Akcyjnej w Czarnocinie („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości i przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2014 roku, wraz z informacją o wynikach głosowania odnoszących się do każdej z podjętych uchwał. Uchwały w sprawach udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku: członkom zarządu, Magdalenie Gałwie, Wiesławowi Niedziałkowi i Aleksandrze Świerczyńskiej oraz członk
 • Treść uchwał podjętych przez ZWZA w dniu 27 czerwca 2014 r. i wyniki głosowań

  Raport bieżący nr 23/2014Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe"Orbis" S.A. przekazuje treść Uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Orbis" S.A. w dniu 27 czerwca 2014 r., a przy każdej uchwale również liczbę akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów "za”, "przeciw”
 • Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27 czerwca 2014 r. wraz z wynikami głosowań

  Zarząd Spółki Rovita S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 27 czerwca 2014 roku wraz z wynikami głosowań. W czasie obrad nie odstąpiono od rozpatrzenia podanych punktów porządku obrad oraz nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu. Załącznik: Treść uchwał podjętych przez ZWZ w dniu 27 czerwca 2014 roku. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7-9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "
 • Wyniki głosowań, powzięte uchwały na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Graal SA w dniu 24 czerwca 2014 roku

  Raport bieżący nr 8/2014Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweZwyczajne Walne Zgromadzenie, zgodnie z punktami 2, 3 i 4 porządku obrad, podjęło w głosowaniu jawnym uchwały numer 01/06/2014 i numer 02/06/2014 oraz w głosowaniu tajnym uchwałę numer 03/06/2014 o następującej treści: "Uchwała nr 01/06/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRAAL S.A. z dnia 24 czerwca 2014 roku w sprawie odtajnienia głosowania nad w
 • Negatywny wynik głosowania Zgromadzenia Wierzycieli spółki Strateg Capital w sprawie zawarcia Układu – korekta raportu.

  Raport bieżący nr 14/2014Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacjiZarząd PBG S.A. w upadłości układowej (dalej "PBG”, "Spółka”), koryguje niniejszym raport bieżący 14/2014, opublikowany w dniu 23 maja 2014 roku. Powodem korekty jest błąd edytorski dotyczący zaangażowania PBG w kapitał zakładowy Strateg Capital. W raporcie podano, że kształtuje się on na poziomie 80%, podczas gdy faktycznie zaangażowanie PBG w kapitał zakładowy S
 • Negatywny wynik głosowania Zgromadzenia Wierzycieli spółki Strateg Capital w sprawie zawarcia Układu.

  Raport bieżący nr 14/2014Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacjiZarząd PBG S.A. w upadłości układowej (dalej "PBG”, "Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego 35/2013 z dnia 12 grudnia 2013 roku informuje, na podstawie informacji otrzymanej od Pełnomocnika Spółki, że w dniu 22 maja 2014 roku Sędzia Komisarz Sądu Rejonowego w Wałbrzychu na Zgromadzeniu Wierzycieli spółki Strateg Capital Sp. z o.o. w upadłości układowej, po p
 • Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Terra Spółka Akcyjna w dniu 14 maja 2014 r. wraz z wynikami głosowań oraz zgłoszonymi sprzeciwami

  Zarząd Terra Spółka Akcyjna przekazuje w załączeniu protokół obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Terra Spółka Akcyjna z dnia 14 maja 2014 r., tj. po podjęciu obrad przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, zwołane na dzień 28 kwietnia 2014 r., obejmujący treść uchwał podjętych przez NWZ wraz z wynikami głosowań, zgłoszonymi sprzeciwami oraz odstąpieniem od planowanych punktów porządku obrad. Załącznik: "20140514-Protokol NWZ.pdf" - Treść uchwał podjętych przez NWZ w dniu 14