wymagania

Artykuły - Wymagania (24)

Filmy - Wymagania (1)

  • Asystenci zarządu mają coraz więcej obowiązków

    Nie tylko kompetencje zawodowe, lecz także umiejętności miękkie są niezbędne do tego, by być asystentem zarządu. Większość zatrudnionych na tym stanowisku ma duże umiejętności komunikacyjne. Dla pracodawców istotne są również zdolności organizacyjne i umiejętność dokonania gradacji priorytetów podczas organizacji zadań - a z racji na bliską współpracę z przełożonym ważne są też cechy osobowościowe. Komentuje Agnieszka Czapska z Hays Polska.