wspólnota majątkowa

Artykuły - Wspólnota majątkowa (12)

 • Odzyskiwanie należności przez wspólników

  Odzyskiwanie należności przez wspólników

  Wspólnicy spółki cywilnej dochodzący na drodze sądowej przysługujących im należności powinni działać łącznie. W przypadku złożenia pozwu tylko przez jednego lub niektórych wspólników, sąd wezwie pozostałych do udziału w sprawie. Ta zasada nie ma jednak zastosowania w sprawach gospodarczych oraz objętych postępowaniem uproszczonym i nakazowym.
 • Kiedy małżonkowie odpowiadają za swoje podatki?

  Kiedy małżonkowie odpowiadają za swoje podatki?

  Zaległości podatkowe osoby będącej w związku małżeńskim mogą być egzekwowane nie tylko z jej majątku osobistego, ale również z mienia zgromadzonego wspólnie z małżonkiem. Małżonek, chociażby nic nie wiedział o długach, musi zgodzić się na egzekucję z majątku wspólnego. Intercyza, separacja czy rozwód nie zawsze chronią przed spłatą nie swoich podatków.
 • Rozwód nie kończy wspólnoty majątkowej

  Rozwód nie kończy wspólnoty majątkowej

  Przepisy miały pomóc osobom w trudnej sytuacji finansowej. I pomogły. Ale zarazem przez nieuwagę zaszkodzono byłym małżonkom upadających.
 • Zniesienie współwłasności może wymagać zapłaty PIT-u

  Zniesienie współwłasności może wymagać zapłaty PIT-u

  Zniesienie współwłasności może stanowić podlegające opodatkowaniu PIT zbycie, jeżeli w wyniku tego zniesienia podatnik otrzymuje spłatę nieruchomość, która przekracza udział jaki pierwotnie mu przysługiwał.
 • Sprawdź, jak uchronić się przed długami małżonka?

  Sprawdź, jak uchronić się przed długami małżonka?

  Zdecydowana większość małżeństw w Polsce pozostaje we wspólności majątkowej. Oprócz wielu korzyści, jakie wiążą się z posiadaniem wspólnego majątku, trzeba także pamiętać o licznych zagrożeniach. Aby się przed nimi uchronić, warto podpisać tzw. intercyzę.
 • Wspólność majątkowa małżeńska a upadłość jednego z małżonków

  Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami wspólność majątkowa małżeńska. W skład tej wspólności wchodzą przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich. Inaczej mówiąc jest to majątek wspólny dwójki małżonków.
 • Kredytobiorcy się rozwodzą... Co dalej ze spłatą?

  Kredytobiorcy się rozwodzą... Co dalej ze spłatą?

  Rozstający się małżonkowie dobrowolnie dzielą swój dobytek albo zdają się na orzeczenie wydawane przez sąd. Podobny podział nie jest możliwy w przypadku zaciągniętych zobowiązań. Niezmiernie istotny jest fakt, że po zakończeniu postępowania rozwodowego byli małżonkowie nadal posiadają status współkredytobiorców. Dlatego muszą się oni liczyć z koniecznością opłacania miesięcznych rat, jeżeli były partner życiowy nie będzie spełniał swoich świadczeń wobec banku. Ryzyko nieoczekiwanej spłaty zadłużenia można wyeliminować dzięki sporządzeniu płatnego aneksu do umowy kredytowej. Takie rozwiązanie wymaga nie tylko porozumienia obydwu stron - pisze Andrzej Prajsnar z portalu RynekPierwotny.com.
 • Odpowiedzialność za długi współmałżonka - sprawdź, jak się w to nie wpakować

  Odpowiedzialność za długi współmałżonka - sprawdź, jak się w to nie wpakować

  Zawierając związek małżeński przysięgamy sobie wsparcie na dobre i złe. Bywają jednak sytuacje, w których nasze przywiązanie i uczucie może zostać wystawione na ciężką próbę. Z powodu niefrasobliwości współmałżonka albo też zwykłego pecha, możemy stanąć przed sytuacją, w której przyjdzie nam spłacać jego długi. Warto wiedzieć, jak i kiedy można się przed tym uchronić.
 • Miłość i kredyt

  Miłość i kredyt

  Coraz więcej młodych małżeństw decyduje się na podpisanie rozdzielności majątkowej, jeśli jedno z małżonków zaciąga zobowiązanie kredytowe lub decyduje się na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Kieruje nimi obawa przed wpadnięciem w pułapkę kredytową, która pogrąży całą rodzinę.
 • Małżeństwo może zyskać na podatku dodatkową pensję

  Małżeństwo może zyskać na podatku dodatkową pensję

  Wspólne rozliczenie małżonków może im przynieść oszczędność na podatku sięgającą nawet 2700 zł! Małżeństwa muszą jednak pamiętać, by złożyć PIT w terminie - nawet jednodniowe opóźnienie pozbawia bowiem prawa do preferencyjnego rozliczenia.