WSA

Artykuły - WSA (107)

 • Spór o podatek od zagranicznych ubezpieczeń nie ustaje

  Spór o podatek od zagranicznych ubezpieczeń nie ustaje

  Nie trzeba potrącać podatku u źródła od składek ubezpieczeniowych wypłacanych za granicę - stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. Dwa tygodnie temu przeciwnie orzekł WSA w Poznaniu.
 • Co zrobić, by obniżyć podatek od nieruchomości?

  Co zrobić, by obniżyć podatek od nieruchomości?

  Wydanie pozwolenia na rozbiórkę budynku nie jest jeszcze jednoznaczne z automatycznym obniżeniem podatku od nieruchomości. Tak stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w wyroku z 16 października 2019 r. Czy w sprawie zostanie wniesiona skarga kasacyjna?
 • Korzystny wyrok sądu w sprawie ulg podatkowych przy sprzedaży nieruchomości

  Korzystny wyrok sądu w sprawie ulg podatkowych przy sprzedaży nieruchomości

  Podatnikowi przysługuje prawo do tzw. ulgi mieszkaniowej przy sprzedaży nieruchomości, nawet jeśli uzyskane z tego tytułu środki wyda na własne cele mieszkaniowe jeszcze zanim nastąpi sprzedaż. WSA w Opolu wyrokiem z 11 lipca 2018 r. uchylił interpretację organu podatkowego, przypominając jednocześnie o bardzo istotnej kwestii: "Ustanowienie przesłanek uprawniających do skorzystania z ulgi podatkowej, a także ocena czy w konkretnym przypadku przesłanki te zostały spełnione, nie powinny z założenia kolidować z racjonalnością gospodarczą podejmowanych przez podatnika działań" (I SA/Op 133/18).
 • Bez dobrego sąsiedztwa ciężko zalegalizować samowolę budowlaną

  Bez dobrego sąsiedztwa ciężko zalegalizować samowolę budowlaną

  Jeśli nasze zamierzenie budowlane nie będzie spełniało wymogów tzw. zasady dobrego sąsiedztwa zostanie ono zablokowane. Co więcej, nawet legalizacja samowoli budowlanej może nie dojść do skutku, jeśli te wytyczne nie zostaną spełnione.
 • WSA uchylił decyzję Izby Administracji Skarbowej ws. zaległości podatkowych Emperii za '11

  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w całości uchylił zaskarżoną przez Emperię decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej, dotyczącą zobowiązania z tytułu podatku CIT za 2011 rok, stwierdzającą zaległość podatkową spółki w wysokości 142,5 mln zł wraz z odsetkami za zwłokę - podała Emperia w komunikacie.
 • Ulga mieszkaniowa nadal dzieli sądy

  Ulga mieszkaniowa nadal dzieli sądy

  Czy do skorzystania z ulgi mieszkaniowej wystarczy zawarcie umowy deweloperskiej i wydanie pieniędzy w ciągu dwóch lat? Warszawski WSA wciąż żąda podpisania aktu notarialnego.
 • Uprawomocnienie się wyroku WSA w sprawie zwrotu środków przeznaczonych na realizację projektu wodorowego

  Raport bieżący nr 9/2018Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2018 z dnia 22 lutego 2018 r., dotyczącego wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który uchylił w całości zaskarżoną przez Skotan S.A. ("Spółka”) decyzję Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zwrotu środków pochodzących z umowy o dofinansowanie projektu "Wykorzystanie odpadowego wodoru do celów energetycznych" i przekaza
 • Odżył problem zwrotu kosztów za prywatne auto pracownika

  Odżył problem zwrotu kosztów za prywatne auto pracownika

  Jest nadzieja, że pieniądze, które dostają podwładni za używanie prywatnych samochodów w celach służbowych, nie będą uważane za przychód. Trzykrotnie orzekł tak WSA w Warszawie. Ze względów dowodowych wypłata kilometrówki, czyli kwoty uproszczonej i abstrahującej od faktycznych wydatków, może być przez organy podatkowe kwestionowana i uznawana za zapłatę za korzystanie z majątku pracownika, a nie rzeczywisty zwrot kosztów.
 • Wyrok WSA w sprawie zwrotu środków przeznaczonych na realizację projektu wodorowego

  Raport bieżący nr 4/2018Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2017 z dnia 9 marca 2017 r., w którym Spółka poinformowała o podjęciu decyzji o złożeniu skargi na decyzję Ministra Rozwoju i Finansów ("Minister”) w sprawie zwrotu środków pochodzących z umowy o dofinansowanie projektu "Wykorzystanie odpadowego wodoru do celów energetycznych”, Zarząd Skotan S.A. ("Spółka”) informuje, że w dniu 22 lutego 2
 • Oddalenie przez WSA skargi na decyzję KNF

  Raport bieżący nr 2/2018Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.Zarząd Petrolinvest S.A. z siedzibą w Gdyni ("Spółka”), w nawiązaniu do raportów bieżących nr 25/2017 z dnia 26 maja 2017 roku, nr 27/2017 z dnia 29 maja 2017 roku oraz nr 30/2017 z dnia 14 czerwca 2017 roku, informuje, że Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie "WSA" w dniu 2 lutego 2018 roku oddalił skargę Spółki na decyzję Komisji Nadzoru Finansowego ("Komisja",