menway - wolontariusz

Artykuły - Wolontariusz (2)

  • Wolontariusz żyje dłużej

    Wolontariusz żyje dłużej

    Osoby angażujące się w wolontariat mogą cieszyć się dłuższym życiem, pod warunkiem, że motywem ich działania jest chęć pomocy innym, a nie sobie.
  • Wolontariusze Freestyle City Festival

    Wolontariusze Freestyle City Festival

    Już w początkowych planach dotyczących organizacji festiwalu zakładano powstanie wolontariatu. Dziś ma on własną misje, która brzmi: "Freestyle w myśleniu i działaniu" oraz wizję - "Ekstremalnie zmieniamy rzeczywistość".