wojewódzki sąd administracyjny

Artykuły - Wojewódzki sąd administracyjny (184)

 • Zobowiązania sprzedanego przedsiębiorstwa nie zmniejszą przychodu do opodatkowania

  Zobowiązania sprzedanego przedsiębiorstwa nie zmniejszą przychodu do opodatkowania

  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy oddalił niedawno skargę podatnika na interpretację w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. Zdaniem składu orzekającego, w przychodzie do opodatkowania z tytułu zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa uwzględnić należy również związane z nią zobowiązania. Ustalenia między stronami transakcji nie mają znaczenia, jeśli wartość długów została już uwzględniona w cenie sprzedaży.
 • Uprawomocnienie się wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

  Raport bieżący nr 47/2018Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.Zarząd Wittchen S.A. ("Spółka”, "Emitent”), w nawiązaniu do wcześniej publikowanych raportów bieżących nr 8/2017 z dnia 6 kwietnia 2017 r., nr 27/2018 z dnia 19 kwietnia 2018 r., informuje, że otrzymał od Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie pismo z dnia 3 grudnia 2018 r. ("Pismo”), z którego wynika, że korzystny dla Spółki wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjn
 • Informacja o wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

  Raport bieżący nr 29/2018Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.Zarząd NTT System S.A. (dalej "Spółka", "Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 29/2017 z dnia 22.12.2017 r., informuje, iż powziął informację o wydanym w dniu 10 grudnia 2018 r. wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (dalej "WSA”) w sprawie ze skargi Spółki na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie (dalej "DIAS) w p
 • Organ, wydając interpretację, powinien umieć wyjaśnić tok swojego rozumowania

  Organ, wydając interpretację, powinien umieć wyjaśnić tok swojego rozumowania

  Interpretacja indywidualna wydawana przez organy podatkowe musi, zgodnie z art. 14c. § 1. Ordynacji podatkowej, zawierać "wyczerpujący opis przedstawionego we wniosku stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego oraz ocenę stanowiska wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem prawnym tej oceny" (Dz.U. 1997 nr 137 poz. 926 ze zm.). Wojewódzki Sąd Administracyjny w wyroku z 5 lipca 2018 r. przypomniał fiskusowi, że aby to uzasadnienie stanowiło rzetelną informację dla podatnika, powinien z niego wynikać tok rozumowania organu (I SA/Łd 346/18).
 • Po korzystnym wyroku w sprawie rozliczenia kryptowalut, doczekaliśmy się projektu nowelizacji

  Po korzystnym wyroku w sprawie rozliczenia kryptowalut, doczekaliśmy się projektu nowelizacji

  Odkąd w maju pojawił się pierwszy korzystny wyrok w sprawie rozliczenia kryptowalut, wszyscy czekali na odpowiedź Ministra Finansów. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie uznał bowiem, że transakcja zamiany jednej kryptowaluty na inną kryptowalutę, nie powoduje powstania obowiązku podatkowego. Sierpień przyniósł projekt nowelizacji - czy korzystnej dla podatników?
 • Skarga na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie oddalający skargę na decyzję Urzędu Patentowego RP w przedmiocie oddalenia wniosku o unieważnienie znaku towarowego Emitenta

  Raport bieżący nr 31/2018Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.Zarząd Spółki "BIOMED-LUBLIN" Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. (dalej: "Spółka", "Emitent"), w nawiązaniu do rb 27/2018, rb 14/2018 oraz rb 21/2017, informuje, iż w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęła skarga kasacyjna złożona przez Wytwórnię Surowic i Szczepionek Biomed Spółka z o. o. w Warszawie na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (&qu
 • Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie oddalający skargę na decyzję Urzędu Patentowego RP w przedmiocie oddalenia wniosku o unieważnienie znaku towarowego Emitenta

  Raport bieżący nr 27/2018Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.Zarząd Spółki "BIOMED-LUBLIN" Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. (dalej: "Spółka", "Emitent"), w nawiązaniu do rb 21/2017 oraz rb 14/2018, informuje, iż w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynął wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie ("WSA”), w którym WSA oddalił w całości skargę złożoną przez Wytwórnię Surowic i Szczepionek Biomed Spółka z o.
 • Wypłata dywidendy z kapitału zapasowego spółki również podlega zwolnieniu z CIT

  Wypłata dywidendy z zagranicznej spółki finansowana ze środków pochodzących z jej kapitału zapasowego stanowi przychód z udziału w zyskach osób prawnych korzystających ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie, uchylając interpretację indywidualną organu podatkowego, orzekł, że bezpodstawnie odmówił on podatnikowi prawa do skorzystania ze zwolnienia podatkowego.
 • WSA uchylił decyzję Izby Administracji Skarbowej ws. zaległości podatkowych Emperii za '11

  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w całości uchylił zaskarżoną przez Emperię decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej, dotyczącą zobowiązania z tytułu podatku CIT za 2011 rok, stwierdzającą zaległość podatkową spółki w wysokości 142,5 mln zł wraz z odsetkami za zwłokę - podała Emperia w komunikacie.
 • Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie uchylający decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie.

  Raport bieżący nr 54/2018Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.W nawiązaniu do wcześniej publikowanych raportów bieżących (nr 2/2016 z dnia 2 marca 2016, nr 9/2017 z dnia 30 stycznia 2017, nr 10/2017 z dnia 2 lutego 2017, nr 47/2017 z dnia 9 sierpnia 2017, nr 48/2017 z dnia 21 sierpnia 2017 oraz nr 51/2017 z dnia 5 września 2017), Zarząd Emperia Holding S.A. (Emitent) informuje, że na skutek skargi Emitenta Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyr