Władysław Grabski

Artykuły - Władysław Grabski (13)

Filmy - Władysław Grabski (4)

 • Monety i banknoty kolekcjonerskie Narodowego Banku Polskiego

  W Polsce wyłączne prawo emisji pieniędzy – złotych – ma Narodowy Bank Polski. Poza monetami i banknotami powszechnego obiegu, które wykorzystywane są na co dzień, NBP emituje także monety kolekcjonerskie i okolicznościowe, upamiętniające ważne wydarzenia, postacie czy rocznice historyczne. Do tej pory ukazało się ich blisko pół tysiąca. Taki sam charakter mają banknoty kolekcjonerskie. Dotychczas NBP wyemitował ich 11. Upamiętniają one ważne wydarzenia lub wybitne osoby, które zapisały się na kartach historii Polski. Więcej o monetach i banknotach kolekcjonerskich dowiesz się z filmu.
 • Polska droga do dobrego pieniądza

  W styczniu 1923 r. nowo powołany prezydent RP Stanisław Wojciechowski uznał, że priorytetem dla władz powinno być uzdrowienie finansów państwa i pieniądza. Zadanie to powierzył Władysławowi Grabskiemu. Polska własnymi silami dokonała w pierwszych miesiącach 1924 r. reformy skarbowo-walutowej, której efektem było zastopowanie hiperinflacji, stopniowe zrównoważenie budżetu państwa i wprowadzenie do obiegu nowego, nie tracącego na wartości pieniądza – złotego.
 • Narodziny złotego: Od rezerwy do entuzjazmu

  Złoty – waluta odrodzonego w 1918 r. państwa polskiego – do obiegu wszedł dopiero w 1924 r. w wyniku reformy walutowej Władysława Grabskiego. Coraz wyższa inflacja, która znacznie przyśpieszyła w 1923 r., a dotychczasowy pieniądz – marka polska – z dnia na dzień tracił na wartości – powodowały, że społeczeństwo oczekiwało zmiany.
 • Dla złotego nie było lepszej drogi

  Uzyskanie zagranicznych pożyczek przez powracającą na mapę Europy po 123 latach zaborów Polskę okazało się nierealne. Dlatego młody kraj, obarczony gospodarczymi skutkami zaborów i wojen, który nie cieszył się zaufaniem ani innych państw, ani kapitału prywatnego, musiał szukać własnego sposobu na wyjście z gospodarczych problemów. Rozwiązaniem była reforma Władysława Grabskiego.