Windows Server 2008

Artykuły - Windows Server 2008 (2)

  • Microsoft rezygnuje ze wsparcia dla Windows Server 2008

    Microsoft rezygnuje ze wsparcia dla Windows Server 2008

    Microsoft zakończył wsparcie dla systemu operacyjnego Windows 7. Wraz z nim straciło je również oprogramowanie Windows Server 2008.
  • Dlaczego warto migrować do Windows Server 2008 R2?

    Coraz większa popularność "przetwarzania w chmurze" przyspiesza tempo zmian zachodzących we współczesnych centrach przetwarzania danych. Rośnie liczba usług i aplikacji, a "chmurowe" technologie oferują aktualnie możliwość ich dogłębnego monitorowania i zarządzania. Zwiększają także elastyczność infrastruktury IT dzięki możliwości grupowania zasobów w pule.