wierzytelność

Artykuły - Wierzytelność (24)

 • Obrót wierzytelnościami w podatku dochodowym

  Obrót wierzytelnościami w podatku dochodowym

  Trudności w zakresie samodzielnej windykacji należności lub konieczność szybkiego pozyskania środków finansowych to główne powody, dla których przedsiębiorcy wyzbywają się wierzytelności. Ich nabywcami mogą być nie tylko wyspecjalizowane firmy zajmujące się obrotem długami, ale także przedsiębiorcy spoza tego profesjonalnego rynku.
 • Dochodzenie należności w e-sądzie

  Dochodzenie należności w e-sądzie

  Podjęcie decyzji o sposobie dochodzenia należności należy do wierzyciela. W przypadku skierowania sprawy do sądu alternatywą dla tradycyjnego postępowania jest, co do zasady, skorzystanie z elektronicznego postępowania upominawczego przed e-sądem. Zaletami takiego rozwiązania są szybsze wydanie nakazu zapłaty oraz niższe koszty postępowania. Korzystanie z e-sądu jest powszechne i nieskomplikowane, dlatego warto rozważyć taką możliwość.
 • Coraz więcej firm i instytucji zbywa zobowiązania swoich dłużników

  Coraz więcej firm i instytucji zbywa zobowiązania swoich dłużników

  W 2018 roku rynek wierzytelności może być wart 40 mld zł, podczas gdy w ubiegłym roku było to o 8 mld zł mniej - wynika z szacunków Konrada Kąkolewskiego, prezesa GetBack SA. Zarząd spółki spodziewa się dużej liczby transakcji. W 2016 roku rynek wierzytelności wart był ok. 20 mld zł, podczas gdy w 2017 roku wzrósł do 32 mld zł. Według szacunków wartość w tym roku może przekroczyć 40 mld zł.
 • Nieściągalność każdej wierzytelności powinna być udokumentowana odrębnie - wyrok NSA

  Nieściągalność każdej wierzytelności powinna być udokumentowana odrębnie - wyrok NSA

  Warunkiem zaliczenia wierzytelności (zarachowanej uprzednio jako przychód należny) do kosztów uzyskania przychodów jest udokumentowanie jej nieściągalności w sposób przyjęty w jednym z trzech punktów art. 16 ust. 2 updop, przewidującym zamknięty katalog dokumentów, który nie może być rozszerzony. Z wykładni językowej wymienionej regulacji wynika, że każda wierzytelność powinna być udokumentowana odrębnie. Brak wypłacalności dłużnika potwierdzony przez organ egzekucyjny w postępowaniu egzekucyjnym dotyczącym konkretnej wierzytelności nie może więc przesądzać o nieściągalności innych wierzytelności wobec tego samego dłużnika, nawet jeżeli byłyby to wierzytelności przysługujące w tym samym czasie od tego samego dłużnika.
 • Dochodzenie wierzytelności od kontrahentów dłużnika

  Dochodzenie wierzytelności od kontrahentów dłużnika

  Podstawowym ryzykiem związanym z udzielaniem kredytu kupieckiego, czyli sprzedaży z odroczonym terminem płatności, jest możliwość braku otrzymania zapłaty za zbywany towar czy świadczoną usługę. Niestety, w obrocie gospodarczym funkcjonują także podmioty, które już na etapie zawarcia umowy nie zamierzają jej wykonać. Sposobem na uzyskanie od nich należności może być dochodzenie wierzytelności od ich kontrahentów.
 • Podatkowe rozliczenia firmowych wierzytelności

  Podatkowe rozliczenia firmowych wierzytelności

  Bezproblemowa współpraca z kontrahentami, zwłaszcza w kwestiach regulowania przez nich zapłaty za towary i usługi, jest sytuacją komfortową. Dla wielu przedsiębiorców nie jest ona jednak codziennością. Coraz częściej dochodzi bowiem do sytuacji, w których kontrahenci nie spłacają swoich zobowiązań przez co powstają z tego tytułu wierzytelności.
 • Trudną wierzytelność czasem warto sprzedać

  Trudną wierzytelność czasem warto sprzedać

  Przepisy Kodeksu cywilnego zezwalają na zbywanie wierzytelności bez zgody dłużnika - należy go jedynie o tym powiadomić. Jeżeli zatem egzekwowanie długu napotyka na trudności, jego sprzedaż może być dobrym rozwiązaniem. Zwłaszcza że zachęcają do tego przepisy podatkowe.
 • Uczestnicy obrotu gospodarczego zgłaszający wierzytelności do BIG-u nie są równo traktowani

  Zamieszczanie informacji o wierzytelnościach w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej wymaga udokumentowania długu prawomocnym orzeczeniem sądu. Tymczasem pozostali wierzyciele mogą dokonać wpisu na podstawie samego wezwania dłużnika do zapłaty.
 • Sprzedaż własnej wierzytelności

  Sprzedaż własnej wierzytelności

  Minister Finansów wskazał, że rozbieżności interpretacyjne w zakresie kosztów uzyskania przychodów dotyczących zbywanej wierzytelności zaliczanej uprzednio do przychodów oraz obliczenia straty ze zbycia takiej wierzytelności usunęła uchwała NSA z 11 czerwca 2012 r., sygn. akt I FPS 3/11.
 • Przeterminowane kredyty hipoteczne mogą okazać się prawdziwą pułapką

  Przeterminowane kredyty hipoteczne mogą okazać się prawdziwą pułapką

  Firmy windykacyjne za przeterminowane długi Polaków powinny płacić bankom czy firmom telekomunikacyjnym od 20 do 28 proc. ich nominalnej wartości. Dziś ceny są jednak wyższe. Na rynku pojawia się coraz więcej wierzytelności hipotecznych, ale w ocenie niektórych przedstawicieli branży nie będą one zbyt atrakcyjne, ponieważ banki pozbywają się tych mało realnych do odzyskania.