wezwanie

Artykuły - Wezwanie (1203)

 • Gdy decyzję dla podatnika odbiera domownik

  Gdy decyzję dla podatnika odbiera domownik

  Decyzja nie musi być odebrana bezpośrednio przez adresata, aby została uznana za doręczoną, a w konsekwencji stała się wiążącym rozstrzygnięciem. Może ją przyjąć za podatnika pełnoletni domownik, np. członek rodziny, współlokator czy pracownik domowy. Termin wniesienia odwołania od decyzji biegnie w takim przypadku od dnia odebrania przesyłki przez domownika.
 • Ogłoszenie wezwania do sprzedaży akcji Colian Holding

  Główni akcjonariusze ogłosili wezwanie do sprzedaży akcji Colian Holding (dawniej Jutrzenka). Nabycie 100 proc. akcji przez głównych akcjonariuszy umożliwi wycofanie Colian Holding z obrotu giełdowego, pozwoli zarządowi skupić się na działalności operacyjnej i realizacji dotychczasowej strategii rozwoju w Polsce i za granicą. O godz. 13 akcje Coliana zwyżkuja o 9,2 proc. wobec wzcorajszego zamknięcia notowań.
 • Fałszywe wezwania do zapłaty z serwisu pornograficznego. Oszust sam może za to słono zapłacić

  Fałszywe wezwania do zapłaty z serwisu pornograficznego. Oszust sam może za to słono zapłacić

  Mieszkańcy śląskich miast otrzymali w minionym tygodniu niecodzienne listy z wezwaniami do zapłaty. Wezwania nie wskazywały imiennie jego adresata, natomiast określały nazwę firmy wzywającej (wraz z podanym adresem) oraz imię i nazwisko osoby reprezentującej tę firmę. Wezwanie opiewało na opłatę 250 złotych za korzystanie z portalu udostępniającego treści wideo dla dorosłych (portal taki rzeczywiście funkcjonuje).
 • Wielkie zamieszanie wokół wezwania China Coal na akcje Bumechu

  Wielkie zamieszanie wokół wezwania China Coal na akcje Bumechu

  Komisja Nadzoru Finansowego nie otrzymała od China Coal Energy Company Limited zawiadomienia o nabyciu akcji Bumechu, a uzyskane w trybie nadzorczym informacje podają w wątpliwość prawdziwość domniemanego zawiadomienia - poinformowała Komisja.
 • Znamy listę banków wezwanych na sejmowy dywanik

  Znamy listę banków wezwanych na sejmowy dywanik

  Prezesi PKO BP, Pekao SA, mBanku, Deutsche Banku i Aliora zaproszeni na posiedzenie sejmowej Komisji Finansów Publicznych - dowiedział się dziennikarz RMF FM Krzysztof Berenda. Prezesi mają tam wyjaśnić powody podnoszenia opłat. Niektórzy anonimowo przyznają, że traktują to zaproszenie jak wezwanie na przesłuchanie.
 • Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej w sprawie skierowania wezwania do zapłaty do poręczyciela - TOP OPAŁ Sp. z o.o. w Poznaniu.

  Raport bieżący nr 43/2015Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd FON S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 20.10.2015r. skierował do spółki TOP OPAŁ sp. z o.o. w Poznaniu (KRS 0000518265), jako poręczyciela, wezwanie do niezwłocznej spłaty całości zobowiązań spółki TOP MARKA S.A. w Poznaniu (KRS 0000292265) jako pożyczkobiorcy w stosunku do Emitenta, wynikających z Umowy pożyczki z dnia 30.12.2013r. o zwarc
 • Ogłoszenie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji TORPOL S.A.

  Raport bieżący nr 55/2015Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufneZarząd MARVIPOL S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2005r. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) ("Ustawa") informuje, że w dniu 19 października 2015r. spółka zależ
 • Wezwanie dla Energa – Operator do podjęcia negocjacji w zakresie nieważności Umów Realizacyjnych.

  Raport bieżący nr 21/2015Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufneZarząd Arcus Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka”, Emitent”), działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej […], informuje, iż 15 października 2015 r. skierował, wraz ze spółką zależną T-Matic Systems S.A., ("T-Matic”), do spółki Energa – Operator S.A. ("Energa – Operator”) wezwanie ("Wezwanie”) dot. podjęcia nego
 • Zmiana treści wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Infovide Matrix S.A.

  Raport bieżący nr 20/2015Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufneW związku z publikacją w dniu 23 września 2015 r. raportu bieżącego nr 19/2015 dot. ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Infovide Matrix S.A., Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie ("Spółka“) informuje, iż w dniu 7 października 2015 r. została doręczona do Spółki decyzja Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 7 października 2015 r. formułująca żądan
 • Stanowisko Zarządu Spółki w sprawie ogłoszonego wezwania na akcje Spółki

  Raport bieżący nr 15/2015Podstawa Prawna: Art. 80 Ustawy o ofercie - stanowisko zarządu spółki dotyczące wezwaniaStanowisko Zarządu Infovide-Matrix S.A. dotyczące ogłoszonego wezwania na akcje Spółki. Na podstawie art. 80 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013, poz. 1382 ze zm.)("Ustawa"), Zarząd Spółki Infovide-M

Filmy - Wezwanie (2)