weksel

Artykuły - Weksel (51)

 • UKNF: Ostrzega przed wekslami inwestycyjnymi

  UKNF: Ostrzega przed wekslami inwestycyjnymi

  Jak podał ​Urząd Komisji Nadzoru Finansowego w materiałach promocyjnych weksle inwestycyjne są przedstawiane jako atrakcyjna i bezpieczna alternatywa w lokowania oszczędności. Urząd zwraca jednak uwagę, że zakup weksli inwestycyjnych nie jest objęty gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.
 • Pracodawcy zdecydowanie przeciwni unieważnieniu weksli pracowniczych

  Pracodawcy zdecydowanie przeciwni unieważnieniu weksli pracowniczych

  Organizacje pracodawców protestują przeciwko poselskiemu projektowi nowelizacji Kodeksu pracy, który ma unieważnić zabezpieczenia wekslowe w stosunkach pracy. W czwartek projekt trafił do sejmowej podkomisji stałej do spraw nowelizacji Kodeksu pracy.
 • Będzie zakaz stosowania zobowiązań wekslowych?

  W ocenie Pracodawców RP wprowadzenie do Kodeksu pracy zakazu stosowania zobowiązań wekslowych należy uznać za zbędne. – Naszym zdaniem rozwiązanie zaproponowane w poselskim projekcie powiela regulację, która już istnienie w przepisach – mówią eksperci Organizacji.
 • Sejm pracuje nad wprowadzeniem kar dla firm stosujących weksle w umowach z pracownikami

  Sejm pracuje nad wprowadzeniem kar dla firm stosujących weksle w umowach z pracownikami

  Posłowie chcą ukrócić częste obecnie praktyki pracodawców, którzy wymagają od pracowników podpisania umowy z zabezpieczeniem wekslowym na wypadek ewentualnych strat w mieniu zakładu pracy i innych potencjalnych roszczeń firmy. Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego, weksle w stosunkach pracodawca-pracownik są nieważne, a mimo to pracodawcy często uzależniają od tego podpisanie umowy o pracę. Posłowie chcą, by stosowanie tego rodzaju praktyk było zakazane pod rygorem wysokiej grzywny.
 • Polskie rozwody z kredytem w tle

  Polskie rozwody z kredytem w tle

  Ona była majętną panną, z własnym, wyposażonym mieszkaniem w centrum dużego miasta, on biednym studentem z małego miasteczka. Akademicki romans, wczesny ślub i wspólne życie. Przerwała studia na drugim roku i nie szukała pracy, korzystając z pomocy zamożnych rodziców. On pracował i zdobywał kolejne dyplomy, utrzymując rodzinę. Po pięciu latach był tak wziętym i dobrze opłacanym specjalistą, że postanowili kupić dom. Jeszcze nie z własnych zasobów, ale przy pomocy kredytu hipotecznego, pod zastaw starego mieszkania.
 • Bat na pracowników: trzy siekierki

  Bat na pracowników: trzy siekierki

  Firmy wiążą zatrudnionych już nie tylko wekslami, lecz także oświadczeniami zezwalającymi na zajęcie majątku.
 • Inspekcja Pracy ostrzega przed podpisywaniem weksli z umową o pracę

  Inspekcja Pracy ostrzega przed podpisywaniem weksli z umową o pracę

  O ostrożność przed podpisywaniem weksli in blanco, których wymagają niektórzy pracodawcy przy zawieraniu umowy o pracę, apelują inspektorzy pracy. Przypominają, że podpisanie weksla nie jest obowiązkiem, a roszczenia pracodawcy reguluje już prawo pracy.
 • Zawarcie umów pożyczek z akcjonariuszami Spółki

  Raport bieżący nr 62/2010Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne Zarząd spółki pod firmą Optimus S.A. z siedzibą w Warszawie (03-301) przy ul. Jagiellońskiej 74 (dalej jako "Spółka" lub "Optimus") informuje, iż związku z realizacją postanowień umowy inwestycyjnej, o której Spółka informowała w Raporcie Bieżącym nr 55/2010 z dnia 14 września 2010 r., w dniu 22 września 2010 r. Spółka zawarła: umowę pożyczki z akcjonariuszem spółki Panem
 • Wystawienie weksla z tytułu podpisania umowy na dofinansowanie projektu "Podziemny Magazyn Gazu Wierzchowice"

  Raport bieżący nr 59/2010Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA ("PGNiG") informuje, iż w dniu 14 września 2010 roku wystawił weksel własny niezupełny wraz z deklaracją do weksla w wysokości 503.631.338,00 zł ("Weksel") na rzecz Instytutu Nafty i Gazu w Krakowie. Weksel zabezpiecza należyte wykonanie zobowiązań PGNiG z tytułu podpisanej w dniu 3 września umowy o dofina

Filmy - Weksel (2)

 • Co to jest weksel?

  Weksel to termin, które występuje między innymi w umowach kredytowych. Co oznacza to tajemnicze pojęcie? Opowiedział o tym prawnik Jacek Kosiński. (Dzień Dobry TVN/x-news)
 • Kary dla firm stosujących weksle w umowach z pracownikami?

  Posłowie chcą ukrócić częste obecnie praktyki pracodawców, którzy wymagają od pracowników podpisania umowy z zabezpieczeniem wekslowym na wypadek ewentualnych strat w mieniu zakładu pracy i innych potencjalnych roszczeń firmy. - Obecnie, jeżeli pracodawca uzależnia zawarcie umowy o pracę od podpisania zabezpieczenia wekslowego, ewentualne dochodzenie roszczeń przez pracodawcę w ramach takiego zabezpieczenia wekslowego będzie nieważne, ale będzie musiał o tym rozstrzygnąć sąd, z uwagi na brak jednoznacznego zakazu stosowania tego typu zabezpieczeń w przepisach prawa pracy – wyjaśnia Monika Smulewicz, HR i Payroll Partner w firmie Grant Thornton.