warunki zabudowy

Synonimy:
WZ,
Inne znaczenia:
brak

Artykuły - Warunki zabudowy (16)

 • Zmiany w warunkach zabudowy - co oznaczają w praktyce dla inwestorów?

  Jakie zmiany w zakresie wydawania decyzji o warunkach zabudowy wprowadzi nowa "ustawa inwestycyjna"? Co to w praktyce oznaczać będzie dla inwestorów?
 • Szykują się zmiany w pozwoleniach na budowę i warunkach zabudowy

  Szykują się zmiany w pozwoleniach na budowę i warunkach zabudowy

  Po upływie określonego terminu nie będzie można podważyć pozwolenia na budowę, warunki zabudowy będą ważne jedynie przez dwa lata a zasada dobrego sąsiedztwa będzie obejmować tylko działki graniczące z inwestycją. O tym, jakie zmiany czekają inwestorów w kwestii pozwoleń na budowę oraz decyzji o warunkach zabudowy.
 • Warunki zabudowy dla obiektu na granicy działek

  Czy organ może odmówić wydania warunków zabudowy dla inwestora, który planuje lokalizację obiektu budowlanego na granicy działek? Na czym polega tzw. zasada dobrego sąsiedztwa, czyli w jakich okolicznościach dopuszczona zostanie możliwość wybudowania obiektu na granicy z sąsiednią nieruchomością?
 • Działka rolna - kiedy możemy uzyskać warunki zabudowy?

  Działka rolna - kiedy możemy uzyskać warunki zabudowy?

  W jakich okolicznościach inwestor planujący zagospodarować na cele gospodarcze grunt o charakterze rolnym może wystąpić o uzyskanie warunków zabudowy?
 • Czy warunki zabudowy mogą objąć tylko część naszej inwestycji?

  W jakich okolicznościach urzędnik może odmówić wydania warunków zabudowy i zagospodarowania przestrzennego? Jakie kroki powinien podjąć inwestor, który uzyskał decyzję obejmującą jedynie połowę jego zamierzenia budowlanego?
 • Podważono warunki zabudowy? Unieważnione zostanie także pozwolenie na budowę

  Podważenie warunków zabudowy poprzez wykazanie zawartych tam rażących błędów skutkuje także unieważnieniem pozwolenia na budowę. Zdaniem NSA powstały w oparciu o nie budynek jest zatem niezgodny z prawem.
 • Czy od warunków zabudowy musimy zapłacić opłatę planistyczną?

  Na wniosek inwestora organ gminy wydaje decyzję ustalającą warunki zabudowy dla pewnej działki. Inwestor otrzymuje informację, że wydana decyzja doprowadziła do wzrostu wartości działki, a więc w przypadku jej zbycia musi uregulować należną gminie z tego tytułu opłatę planistyczną. Czy takie żądania gminy są zgodne z prawem?
 • Decyzja o warunkach zabudowy - kiedy możemy liczyć się z odmową jej wydania?

  Decyzja o warunkach zabudowy - kiedy możemy liczyć się z odmową jej wydania?

  Kiedy możemy otrzymać odmowę dla ustalenia warunków zabudowy? Na jakie aspekty zwracają uwagę organy samorządowe przy wydawaniu takiej decyzji?
 • Decyzja o warunkach zabudowy

  Decyzja o warunkach zabudowy

  Decyzja o warunkach zabudowy, potocznie zwana "wuzetką" (wz), jest niezbędna do ustalenia warunków sposobu zagospodarowania danego terenu. Zastępuje ona plan zagospodarowania przestrzennego tam, gdzie taki plan nie został uchwalony lub przestał obowiązywać. Decyzję o warunkach zabudowy można otrzymać nawet nie będąc właścicielem danej nieruchomości. Wydanie decyzji dla celów budownictwa mieszkaniowego jest bezpłatne.
 • Decyzja o warunkach zabudowy jako główny instrument planowania w Polsce

  Decyzja o warunkach zabudowy jako główny instrument planowania w Polsce

  Zgodnie z wolą ustawodawcy, wyrażoną w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.), kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie gminy należy do zadań własnych gminy. Wydaje się, że głównym celem/założeniem ustawy było uchwalanie przez gminy planów zagospodarowania przestrzennego, czego efektem miało być ustalenie przeznaczenia terenów oraz określenie ich sposobów zagospodarowania i zabudowy.