wartość

Artykuły - Wartość (5086)

 • Oczy inwestorów zwrócone na FOMC

  Ubiegły tydzień był słaby dla amerykańskiego dolara. US Dollar Index systematycznie kierował się na południe i zszedł poniżej 81 pkt. W piątek na zamknięciu wartość indeksu wyniosła 80,64 pkt.
 • Czy polski dług ponownie będzie sprzyjał złotemu?

  Dzisiejsza sesja przynosi stabilizację notowań pary EUR/USD, a wartość eurodolara wynosi 1,3330. Na gruncie analizy technicznej przełamany został krótkoterminowy trend wzrostowy i wydaje się jakby kurs powoli przechodził w stan konsolidcji.
 • Meridian Properties planuje IPO na GPW; chce pozyskać z oferty ok. 200 mln euro

  Meridian Properties, spółka zajmująca się inwestowaniem i zarządzaniem nieruchomościami, planuje IPO na rynku regulowanym GPW. Zakończenie procesu przewidziane jest na połowę lipca. Szacunkowa wartość oferty wyniesie ok. 200 mln euro.
 • Mamy juz bilion złotych na kontach

  Mamy juz bilion złotych na kontach

  Wartość oszczędności polskich gospodarstw domowych pod koniec marca br. przekroczyła 1,08 bln zł, notując roczną dynamikę zmian na poziomie +9,4 proc.. W pierwszym kwartale tego roku oszczędności Polaków wzrosły o +22,2 mld zł, czyli +2,1 proc. względem końca grudnia 2012 r. Niestety tylko ok 7 proc naszych obywateli regularnie coś odkłada.
 • Zbycie aktywów o znacznej wartości przez Spółkę zależną

  Raport bieżący nr 22/2013Podstawa Prawna: Inne uregulowania Spółka CALATRAVA CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13 czerwca 2013 roku otrzymała od spółki zależnej Calatrava Capital Fund (CY) LTD informację o zbyciu aktywów o znacznej wartości. Przedmiotem transakcji jest 8.400.000 akcji spółki Mostostal Export S.A. Emisji VIII o wartości nominalnej 0,50 PLN każda. Akcje stanowią 3,06% udziału w kapitale oraz 3,05% w łącznej licz
 • Złoty względnie stabilny

  Dzisiejsza sesja na głównej parze walutowej przebiegała raczej w spadkowym tonie. Obecnie wartość eurodolara wynosi 1,3302. Na gruncie analizy technicznej naruszony został krótkoterminowy trend wzrostowy i jeśli w najbliższych godzinach bykom nie uda się powrócić na poziom w okolice 1,3320 możemy być świadkami mocniejszej deprecjacji pary EUR/USD.
 • Wpływ odsetek od zobowiązań na wartość początkową środka trwałego - wyjaśnienie Ministerstwa Finansów

  Dla celów podatkowych - według Ministerstwa Finansów - odsetki naliczone, a niezapłacone, do dnia przekazania środka trwałego do używania wpływają na cenę nabycia lub koszt wytworzenia, a tym samym na wartość początkową podlegającego amortyzacji środka trwałego
 • ZAWARCIE ISTOTNEJ UMOWY I USTANOWIENIE ZASTAWU NA AKTYWACH ZNACZACEJ WARTOŚCI

  Raport bieżący nr 125/2013Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweZarząd Getin Noble Bank S.A. ("Emitent”) niniejszym zawiadamia, że w dniu dzisiejszym tj. 12 czerwca 2013 r. otrzymał informację o skompletowaniu wszystkich podpisanych dokumentów, na podstawie których możliwe stało się ostateczne sfinalizowanie umowy o finansowanie ("Umowa”), datowanej na dzień 6 czerwca 2013 r. w ramach umowy ISDA przez Emitenta z B
 • Rozpoczęcie Programu Emisji Obligacji Emitenta o wartości do 10 mln zł

  Zarząd Spółki V Group S.A. z siedzibą w Garwolinie ("Spółka", "Emitent") informuje, że na mocy Uchwały Zarządu Spółki nr 1/06/2013 z dnia 12 czerwca 2013 roku, postanowił o rozpoczęciu przez Spółkę realizacji programu niepublicznych emisji obligacji zabezpieczonych (Program) o łącznej wartości nominalnej przydzielonych w Programie obligacji kolejnych serii w wysokości nie wyższej niż 10 mln (dziesięć milionów) złotych. Emisja obligacji w ramach Programu odbywała się będzie na następującyc
 • Zawarcie umowy znaczącej - obroty i szacunek o wartości umowy znaczącej z Grupą Kapitałową ArcelorMittal Poland S.A.

  Raport bieżący nr 20/2013Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweZarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. ("Spółka”, "JSW”) informuje, iż w dniu 11.06.2013 roku została zawarta umowa ("Umowa”) pomiędzy Jastrzębską Spółką Węglową S.A. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju (występująca w Umowie jako "Sprzedający”), a ArcelorMittal Poland S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (występująca w Umowie jako "Kupując