Biznes - Wajda

Artykuły - Wajda (8)

 • Korekta raportu bieżącego nr 6/2010 "Znaczący akcjonariusze na ZWZA WASKO S.A. w dniu 23 czerwca 2010 roku. "

  Raport bieżący nr 6/2010Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd WASKO S.A. przekazuje korektę raportu bieżącego nr 6/2010 polegającą na uzupełnieniu jego treści o informację dotyczącą udziału głosów, które wykonywał na ZWZA Pan Wojciech Wajda, w ogólnej liczbie głosów. Uzupełniona treść raportu bieżącego nr 6/2010: Zarząd WASKO S.A. przekazuje do publicznej wiadomości informację, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spó
 • Informacje o nowych Członkach Zarządu

  Raport bieżący nr 56/2006Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zgodnie z §5 ust 1. pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku - w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd HOGA.PL S.A. w związku z powołaniem w dniu 27 listopada 2006 roku Pana Wojciecha Wajdy, Pana Pawła Kucha, Pana Andrzeją Rymuzy, Pana Tomasza Kosobuckiego oraz Pana Piotra Zerhaua w s
 • Udane wezwanie na Hogę

  Wojciech Wajda w wezwaniu do sprzedaży minimum 15,03 proc. Hoga.pl skupił 604.296 akcji Hogi, uprawniających do 15,1 proc. głosów na walnym zgromadzeniu spółki - poinformował w komunikacie pośredniczący w wezwaniu Beskidzki Dom Maklerski SA.
 • Wajda wezwał na Hoge

  Wojciech Wajda wezwał do sprzedaży minimum 15,03 proc. akcji Hoga.pl po 5 zł za sztukę. Po wezwaniu Wajda może mieć, wraz z podmiotem zależnym, nawet 100 proc. głosów na WZA Hogi - poinformował w poniedziałek pośredniczący w wezwaniu Beskidzki Dom Maklerski.
 • Wasko wchłonie Hogę

  Pod koniec III kwartału Hoga.pl połączy się ze spółką Wasko. Kapitalizacja nowego podmiotu przekroczy 400 mln zł, co oznacza, że będzie jedną z większych spółek IT notowanych na GPW.
 • Wasko na giełdę

  Wasko do końca tego roku, po połączeniu z Hoga.pl, zadebiutuje na GPW. To najbardziej prawdopodobny scenariusz rozwoju dla obydwu spółek. Powstały po fuzji podmiot miałby blisko 300 mln zł kapitałów własnych i 200 mln zł przychodów rocznie.
 • Informacja od PWPT "WASKO" Sp. z o.o.

  Zgodnie z art.148, pkt. 1 Ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi z dnia 21 sierpnia 1997 roku, Zarząd HOGA.PL S.A. przekazuje do publicznej wiadomości, że dnia 25.07.2001 roku otrzymał od Spółki PWPT "WASKO" Sp. z o.o. informację, że w wyniku nabycia przez Spółkę praw do akcji serii D Spółki HOGA.PL S.A. posiada wraz z podmiotem dominującym Panem Wojciechem Wajdą akcje zwykłe na okaziciela serii C w ilości 610.657 akcji oraz prawa do akcji serii D Spółki HOGA.PL S.A. w ilości
 • Wybór rady nadzorczej

  Zakłady Mięsne MORLINY Spółka Akcyjna ("Spółka") uprzejmie informują o tym, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 11 maja 2000 r stwierdziło wygaśnięcie mandatów członków Rady Nadzorczej II kadencji w następującym składzie: 1/ Anthony Luiso - Przewodniczący 2/ Juan José Guibelalde Inurritegui - Z-ca Przewodniczącego 3/ Andrzej Pawelczak - Sekretarz 4/ Evaristo Arias Anglés - Członek 5/ Stanisław Wajda - Członek Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w d